جمعیت

جستجو

جمعیت

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
بی‌توجهی به سیاست‌های کلی جمعیتی موجب نابودی یک ملت می‌شود
01':38''
182 0
بی‌توجهی به سیاست‌های کلی جمعیتی موجب نابودی یک ملت می‌شود
کانال :
محمد اسماعیل محمدی می گوید بعد از دستور رهبری در سال 93 خیلی از قوانین در رابطه با جمعیت اصلاح شد و قوانین گذشته حیات کشور را هدف گرفته بود...
جابجایی نرخ فرزندآوری ایران و دیگر کشورها
00':56''
483 0
جابجایی نرخ فرزندآوری ایران و دیگر کشورها
کانال :
کلیپی از تغییر مشکوک نرخ فرزندآوری در ایران در قیاس با کشورهای دیگر