جزء 14

جستجو

جزء 14

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تفسیر آیات منتخب جزء چهاردهم (شرح آیه ۹۰ سوره مبارکه نحل)
05':08''
691 0
تفسیر آیات منتخب جزء چهاردهم (شرح آیه ۹۰ سوره مبارکه نحل)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء چهاردهم (شرح آیه ۹۰ سوره مبارکه نحل) بیان شش پیام کلیدی در این آیه حجت الاسلام رفیعی
تفسیر آیات منتخب جزء چهاردهم
16':05''
368 0
تفسیر آیات منتخب جزء چهاردهم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء چهاردهم حجت الاسلام فرحزاد
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه آخر(آیه 128)
03':19''
3668 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه آخر(آیه 128)
کانال :
زیرا که خداوند با کسانى است که تقوى پیشه کردند و(با) کسانى (است) که آنان نیکوکارند.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 127
01':19''
5089 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 127
کانال :
(و اى پیامبر) صبر پیشه کن وصبر تو جز (به یارى وتوفیق) خداوند نیست و بر آنان اندوه مخور، و از آنچه مَکر وتدبیرهاى خصمانه‏اى که مى‏کنند، دلتنگ و در فشار مباش.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 126
05':28''
3108 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 126
کانال :
و اگر عقوبت مى‏کنید، چنان عقوبت کنید که شما را بدان عقوبت کردند و البته اگر صبر و شکیبایى کنید قطعاً صبر براى صابران بهتر است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 125
07':20''
3579 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 125
کانال :
(اى پیامبر مردم را) با حکمت (و گفتار استوار و منطقى) و پند نیکو، به راه پروردگارت بخوان و (با مخالفان) به شیوه‏اى که نیکوتر است جدال و گفتگو کن، همانا پروردگارت به کسى که از راه او منحرف شده آگاه‏تر است و (همچنین) او هدایت یافتگان را بهتر مى‏شناسد.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 124
04':10''
1658 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 124
کانال :
همانا (حکم) تعطیلى (وبزرگداشت روز) شنبه بر کسانى قرار داده شد که در آن اختلاف کردند و قطعاً پروردگارت در روز قیامت درباره‏ى آنچه آنان (یهودیان) دائماً در آن اختلاف مى‏کردند، قضاوت خواهد کرد.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 123
05':09''
1078 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 123
کانال :
(اى پیامبر مردم را) با حکمت (و گفتار استوار و منطقى) و پند نیکو، به راه پروردگارت بخوان و (با مخالفان) به شیوه‏اى که نیکوتر است جدال و گفتگو کن، همانا پروردگارت به کسى که از راه او منحرف شده آگاه‏تر است و (همچنین) او هدایت یافتگان را بهتر مى‏شناسد.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 122
02':48''
790 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 122
کانال :
ودر دنیا به او نیکى دادیم و قطعاً او در آخرت (نیز) از صالحان و شایستگان است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 121
02':37''
2546 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 121
کانال :
او نسبت به نعمت‏هاى خداوند شکرگزار بود، (خدا) او را برگزید و به راهى مستقیم هدایتش کرد.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 120
06':31''
1081 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 120
کانال :
همانا ابراهیم (به تنهایى) یک اُمت بود، در برابر خدا خاضع و فرمان‏بر و حق‏گرا بود، و از مشرکان نبود.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 119
05':53''
3617 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 119
کانال :
سپس البته پروردگار تو براى کسانى که از روى نادانى کار بدى کردند آنگاه از پس آن توبه کرده و به کار شایسته پرداختند همانا پروردگارت پس از آن توبه، قطعاً بخشنده مهربان است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 118
04':20''
487 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 118
کانال :
و بر کسانى که یهودى بودند آنچه را که پیش از این بر تو نقل کردیم حرام کردیم، (در سوره انعام که قبل از نحل نازل شده، علاوه بر مردار و خون، چیزهاى دیگرى بخاطر گوشمالى یهودیان، حرام شده است.) و(لى ما با تحریم) ظلمى بر آنان نکردیم، ولکن (تحریم ما کیفر) ستمى بود که آنان بر خویش رواداشته بودند.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 117
05':15''
554 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 117
کانال :
(سرچشمه‏ى همه افتراها رسیدن به دنیایى است که) بهره‏اى اندک است، در حالى که براى آنان (در آخرت) عذابى دردناک است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 116
02':30''
1438 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 116
کانال :
وبا هر دروغى که به زبانتان مى‏آید نگویید: این حلال است وآن حرام، تا بر خدا دروغ بسته باشید. زیرا کسانى که بر خداوند دروغ مى‏بندند رستگار نمى‏شوند.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 115
09':52''
2446 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 115
کانال :
جز این نیست که (خداوند) مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا (به هنگام ذبح) بر آن برده شده، بر شما حرام کرده است، پس هر کس (به خوردن اینها) ناچار شود، بدون آنکه (قصد) تجاوز و تعدى (به حکم خداوند) داشته باشد و یا (از نیاز ضرورى) تجاوز کند، (مانعى براى خوردنش نیست) زیرا که خداوند بخشنده مهربان است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 114
03':15''
2666 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 114
کانال :
پس، از آن چیزهاى حلال و پاکیزه‏اى که خداوند روزى شما کرده بخورید، و اگر تنها او را مى‏پرستید نعمت خدا را شکرگزارید.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 113
04':00''
466 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 113
کانال :
البته پیامبرى از میان خودشان به سراغشان آمد، اما او را تکذیب کردند، پس ایشان را در حالى که ستمکار بودند، عذاب فراگرفت.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 112
09':34''
2853 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 112
کانال :
و خداوند (براى شما) قریه‏اى را مثال مى‏زند که امن و آرام بود، روزیش از هر سو فراوان مى‏رسید، اما (مردم آن قریه) نعمت‏هاى خدا را ناسپاسى کردند، پس خداوند به (سزاى) آنچه انجام مى‏دادند، پوشش فراگیر گرسنگى و ترس را بر آنان چشانید.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 111
04':53''
1039 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 111
کانال :
روزى بیاید که هر کس تنها به جدال و دفاع از خویشتن بپردازد وبه هرکس آنچه را انجام داده جزاى کامل داده مى‏شود و آنان مورد ظلم قرار نمى‏گیرند.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 109 و 110
05':34''
984 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 109 و 110
کانال :
شک نیست که آنان حتماً در آخرت همان زیانکارانند. پس قطعاً پروردگار تو براى کسانى که پس سختى‏ها(یى که از کفار دیدند براى حفظ آیین یا توبه) هجرت کرده وبه جهاد برخاسته وپایدارى نمودند، همانا پروردگارت از آن پس قطعاً آمرزنده مهربان است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 108
04':50''
634 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 108
کانال :
آنانند کسانى که خداوند بر دلها وگوش وچشمانشان، مُهر نهاده است وآنان همان غافلانند.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 107
08':45''
696 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 107
کانال :
آن (قهر الهى) بخاطر آن است که آنان زندگى دنیا را بر آخرت برگزیدند، و قطعاً خداوند گروه کافران را هدایت نمى‏کند.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 106
12':59''
571 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 106
کانال :
کسى که بعد از ایمان به خدا کافر (و مرتد) شود، نه آنکه او را به زور وادار کرده‏اند (که با زبان اظهار کفر کند) در حالى که قلبش به ایمان خویش مطمئن است، بلکه کسى که سینه به روى کفر بگشاید (و بعد از ایمان با شادى به استقبال کفر برود) پس بر آنان از طرف خداوند غضبى است و برایشان عذابى بزرگ است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 105
01':45''
1623 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 105
کانال :
جز این نیست که دروغ را تنها کسانى مى‏سازند که آیات خدا را باور ندارند و آنان خود دروغگویانند، (نه پیامبرى که با تمام وجود به خدا ایمان دارد)
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 104
03':10''
993 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 104
کانال :
همانا کسانى که به آیات خداوند ایمان نمى‏آورند، خداوند آنان را هدایت نمى‏کند و برایشان عذابى دردناک است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 103
08':24''
2635 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 103
کانال :
و البته ما مى‏دانیم که مخالفان تو مى‏گویند: جز این نیست که بشرى آن (قرآن) را به او مى‏آموزد. (اینگونه نیست، زیرا) زبان کسى را که (این قرآن را) به او نسبت مى‏دهند غیر عربى ونارساست، در حالى که این (قرآن) زبان عربى روشن است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 102
05':19''
352 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 102
کانال :
بگو آن (قرآن) را روح‏القدس (جبرئیل) از جانب پروردگارت به حق نازل کرده است، تا کسانى را که ایمان آورده‏اند ثابت قدم و استوار گرداند و براى مسلمانان (مایه‏ى) هدایت و بشارت باشد.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 101
05':55''
975 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 101
کانال :
وهرگاه آیه‏اى را جایگزین آیه‏اى کنیم، در حالى که خداوند به آنچه نازل مى‏کند داناتر است، (و مى‏داند در چه شرایطى چه دستورى دهد) مخالفان گویند: همانا تو دروغ بافى، (چنین نیست) بلکه بیشترشان نمى‏دانند (که تغییر قانون بخاطر هوس، پشیمانى و ضعف و سردرگمى نیست، بلکه بر اساس مصلحت است).
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 100
04':33''
1465 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 100
کانال :
غلبه وسلطه‏ى شیطان تنها بر کسانى است که (با پیروى از او) سلطه و ولایت او را مى‏پذیرند، و (بر) کسانى است که آنان (به واسطه فریب شیطان) به خدا شرک آورده‏اند.