جزء 1

جستجو

جزء 1

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوره بقره آيه 141(گیرم پدر تو بود فاضل...)
04':53''
1087 0
سوره بقره آيه 141(گیرم پدر تو بود فاضل...)
کانال :
تفسیر آیه چهل و یکم از سوره بقره: آن گروه پیشین همه درگذشتند هر چه کردند برای خود کردند و شما نیز عر چه می کنید برای خود می کنید و شما مسئول کار آنها نخواهید بود.
سوره بقره آيه 140(تعصبات نابجا)
06':54''
844 0
سوره بقره آيه 140(تعصبات نابجا)
کانال :
تفسیر آیه صد و چهلم از سوره بقره:یا آنکه گویید که ابراهیم و اسماعیل و و اسحاق و یعقوب و فرزندان او برآیین یهودیت و نصرانیت بودند؟ خدا مرا فرماید که در پاسخ بگو:شما بهتر می دانید یا خدا؟ . . . . . .
سوره بقره آيه 139(سعادت در گرو اعمال انسان)
05':39''
801 0
سوره بقره آيه 139(سعادت در گرو اعمال انسان)
کانال :
تفسیر آیه صد سی و نهم از سوره بقره: ای پیغمبر به اهل کتاب بگو در مورد خدا شما را با ما چه جای بحث و جدال است ؟ در صورتی که او پروردگار ما و شماست و ما مسئول کار خود و شما مسئول کردار خویشید و ماییم که او را از روی خلوص پرستش می کنیم.
سوره بقره آيه 138(رنگ خدایی)
10':23''
3609 0
سوره بقره آيه 138(رنگ خدایی)
کانال :
تفسیر آیه سی و هشتم از سوره بقره: رنگ خداست که به ما رنگ ایمان و سیرت توحید بخشیده و چه رنگی بهتر از رنگ ایمان به خدا و ما او را پرستش می کنیم .
سوره بقره آيه 137(مسلمانان، الگوی هدایت یافتگان واقعی)
09':27''
3549 0
سوره بقره آيه 137(مسلمانان، الگوی هدایت یافتگان واقعی)
کانال :
تفسیر آیه صد سی هفتم از سوره بقره: پس اگر به آنچه شما ایمان آوردید یهود و نصاری نیز ایمان آورند راه حق یافته اند و اگر از حق روی بگردانند شکی نیست که آنها در ستیز با حق خواهند بود و خدا تورا از شر و آسیب آنها نگه می دارد و . . . . . .
سوره بقره آيه 136(ایمان به همه ی انبیاء و کتاب های آسمانی)
10':06''
1849 0
سوره بقره آيه 136(ایمان به همه ی انبیاء و کتاب های آسمانی)
کانال :
تفسیر آیه صد سی و ششم از سوره بقره: بگویید که ما مسلمین ایمان به خدا آورده ایم و به آن کتابی که بر پیغمبر ما فرستادند و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او نازل شده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده و . . . . . . .
سوره بقره آيه 135(انحصار طلبی)
07':52''
905 0
سوره بقره آيه 135(انحصار طلبی)
کانال :
تفسیر آیه صد سی و پنجم از سوره بقره: یهود و نصاری گفتند که به آیین ما در آیید تا راه راست یافته و طریق حق پویید ای پیغمبر در جواب آنها بگو بلکه ما آیین ابراهیم را پیروی می کنیم که به راه راست توحید بود و از مشرکان نبود.
سوره بقره آيه 134(مغرور نشدن به نیاکان و گذشتگان خود)
07':45''
915 0
سوره بقره آيه 134(مغرور نشدن به نیاکان و گذشتگان خود)
کانال :
تفسیر آیه صد سی و چهارم از سوره بقره: آنها گروهی بودند که درگذشتند هر کار نیک و بد کردند برای خود کردند و شما هم هر چه کنید برای خویش خواهید کرد و شما مسئول کار آنها نخواهید بود
سوره بقره آيه 133(موعظه در آستانه مرگ)
07':29''
1013 0
سوره بقره آيه 133(موعظه در آستانه مرگ)
کانال :
تفسیر آیه صد سی و سوم از سوره بقره: شما کی و کجا حاضر بودید هنگامی که مرگ یعقوب در رسید و به فرزندان خود گفت که شما پس از مرگ من که را می پرستید ؟ گفتند خدای تورا و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که معبود یگانه است و ما مطیع فرمان اوییم.
سوره بقره آيه 132(سلامت عقیده و ایمان نسل و فرزندان)
07':13''
684 0
سوره بقره آيه 132(سلامت عقیده و ایمان نسل و فرزندان)
کانال :
تفسیر آیه صد سی و دوم از سوره بقره: و ابراهیم و یعقوب بدین گونه به فرزندان خود سفارش و توصیه نمودند که ای فرزندان من خدا برای شما آیین پاک برگزید پس پیروی کنید و تا گاه جان سپردن الا تسلیم رضای خدا نباشید.
سوره بقره آيه 131(تسلیم بودن حضرت ابراهیم در برابر خدا)
04':41''
4151 0
سوره بقره آيه 131(تسلیم بودن حضرت ابراهیم در برابر خدا)
کانال :
تفسیر آیه صد سی و یکم از سوره بقره: آنگاه برگزیده شد و خدا به او فرمود ای ابراهیم سر به فرمان خدا فرود آر عرض کرد پروردگار عالمیان را مطیع فرمانم.
سوره بقره آيه 130(حضرت ابراهیم انسان نمونه)
05':33''
1277 0
سوره بقره آيه 130(حضرت ابراهیم انسان نمونه)
کانال :
تفسیر آیه صد و سیم از سوره بقره: و چه کس از آیین پاک ابراهیم روی گرداند به جز مردم بی خرد زیرا ما ابراهیم را در دنیا به شرف رسالت برگزیدیم و البته در آخرت هم از شایستگان است.
سوره بقره آيه 129(تعلیم مردم بر اساس کتاب آسمانی)
05':44''
1219 0
سوره بقره آيه 129(تعلیم مردم بر اساس کتاب آسمانی)
کانال :
تفسیر ایه صد و بیست و نهم از سوره بقره: پروردگار در میان آنان رسولی از خودشان برانگیز که بر آنان تلاوت آیات تو کند و آنان را علم کتاب و حکمت بیاموز د و روانشان را از هر زشتی پاک و منزه گرداند که تو بر هر کاری که خواهی قدرت و علم کافی داری.
سوره بقره آيه 128(دعای حضرت ابراهیم توجه به نسل)
09':49''
2653 0
سوره بقره آيه 128(دعای حضرت ابراهیم توجه به نسل)
کانال :
تفسیر آیه صد و بیست و هشتم از سوره بقره: پروردگارا دل ما را تسلیم فرمان خود گردان و فرزندان ما را نیز انتی تسلیم و رضای خود بدار و را پرستش و طاعت را به ما بنما و برما وظیفه ی بندگی را سهل و آسان گیر که تویی توبه پذیر و مهربان
سوره بقره آيه 127(تجدید بنای کعبه توسط حضرت ابراهیم و اسماعیل)
06':46''
2572 0
سوره بقره آيه 127(تجدید بنای کعبه توسط حضرت ابراهیم و اسماعیل)
کانال :
تفسیر آیه صد و بیست و هفتم از سوره بقره:و به یاد آر وقتی که ابراهیم و اسماعیل دیوار های خانه کعبه را برمی افراشتند عرض کردند که پروردگارا این خدمت را از ما قبول فرما که تویی که دعای خلق را شنوا و به اسرار همه دانایی.
سوره بقره آيه 126(مکه شهر امن)
08':48''
1049 0
سوره بقره آيه 126(مکه شهر امن)
کانال :
تفسیر آیه صد و بیست و ششم از سوره بقره:و به یاد آر هنگامی که ابراهیم عرض کرد پروردگارا این شهر را محل امن و آسایش قرار ده و اهلش را که ایمان به حخدا و قیامت آورده اند ازانواع روزی ها بهرمند ساز خدا فرمود:. . . . . .
سوره بقره آيه 125(اهمیت خانه ی خدا و مسجد)
07':21''
888 0
سوره بقره آيه 125(اهمیت خانه ی خدا و مسجد)
کانال :
تفسیر آیه صد و بیست و پنجم از سوره بقره: و به یاد آر هنگامی که ما خانه کعبه را مرجع امر دین خلق و مقام امن مقرر داشتیم و دستور داده شد که مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خدا قرار دهید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم . . . . . .
سوره بقره آيه 124(ابتلا و آزمایش، اهم شرایط رهبری)
10':31''
844 0
سوره بقره آيه 124(ابتلا و آزمایش، اهم شرایط رهبری)
کانال :
تفسیر آیه صد و بسیت و چهارم از سوره بقره: و به یاد آر هنگامی که خدا ابراهیم را به اموری امتحان فرمود او همه را به جای آورد خدا به گفت : من تو را به پیشوایی خلق برگزینم ابراهیم عرض کرد به فرزندان من چه؟ فرمود: . . . . . .
سوره بقره آيه 123(روز قیامت روز قطع شدن تمام اسباب)
04':59''
753 0
سوره بقره آيه 123(روز قیامت روز قطع شدن تمام اسباب)
کانال :
تفسیر آیه بیست و سوم از سوره بقره: و بترسید از روزی که هیچ کس اندکی به کار دیگری نیاید وبه حال او سودی نبخشد و از هیچ کس وفایی پذیرفته نشود و شفاعت کسی او را سودمند نبود و آنان را یاوری نباشد
سوره بقره آيه 122(یاد نعمت های خداوند)
08':03''
733 0
سوره بقره آيه 122(یاد نعمت های خداوند)
کانال :
تفسیر آیه صد و بسیت و دوم از سوره بقره: ای بنی اسرائیل به یاد آرید آن نعمتی را که به شما عطا کردم و اینکه شما را بر همه مردم برتری و فضیلت دادم
سوره بقره آيه 121(آداب تلاوت قرآن)
06':38''
1355 0
سوره بقره آيه 121(آداب تلاوت قرآن)
کانال :
تفسیر آیه صد و بیست و یکم از سوره بقره: کسانی که کتاب برآنها فرستادیم آن را خوانده و حق خواندن آن را در مقام عمل نیز به جا آورند آنان اهل ایمانند و آنها که به کتاب خدا کافر شوند و حق شناسی نکنند آن گروه زیان کاران عالمند.
سوره بقره آيه 120(دشمن، به کم راضی نیست)
07':13''
3358 0
سوره بقره آيه 120(دشمن، به کم راضی نیست)
کانال :
تفسیر آیه صد و بیستم از سوره بقره: هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد مگر آنکه پیروی از آیین آنها کنی بگو راهی که خدا بنماید به یقین راه حق تنها همان است و البته اگر از میل و خواهش آنان پیروی کنی بعد از آنکه طریق حق را دریافتی . . . . . . .
سوره بقره آيه 119(بشارت و انذار دو کفه ترازو)
05':45''
967 0
سوره بقره آيه 119(بشارت و انذار دو کفه ترازو)
کانال :
تفسیر آیه صد و نوزدهم از سوره بقره: ای پیغمبر ما تورا به حق فرستادیم که مردم را به نعمت بهشت مژده دهی و از عذاب جهنم بترسانی و تو مسئول کافران که به راه جهنم رفتند نیستی.
سوره بقره آيه 118(چرا خدا با خود ما سخن نمی گوید؟)
08':49''
632 0
سوره بقره آيه 118(چرا خدا با خود ما سخن نمی گوید؟)
کانال :
تفسیر آیه صد و هجدهم از سوره بقره: مردم نادان اعتراض کردند که چرا خداوند با ما سخن نگوید یا معجزه ای یا کتابی مطلق به میل ما برنمی آید ؟پیشینیان هم مانند اینان به نادانی چنین سخنان می گفتند دلهایشان در نافهمی به هم شبیه است . . . . . .
سوره بقره آيه 117(ابتکاری بودن آفرینش خدا)
04':07''
851 0
سوره بقره آيه 117(ابتکاری بودن آفرینش خدا)
کانال :
تفسیر آیه صد وهفدهم از سوره بقره: او آفریننده آسمانها و زمین است و چون اراده آفریدن چیزی کند به محض آنکه گوید موجود باش موجود خواهد شد
سوره بقره آيه 116(نفی عقیده خرافی فرزند داشتن خدا)
04':05''
805 0
سوره بقره آيه 116(نفی عقیده خرافی فرزند داشتن خدا)
کانال :
تفسیر آیه صد وشانزدهم از سوره بقره: گروهی گفتند خدا دارای فرزند است او پاک و منزه از آن است بلکه هر چه در آسمان و زمین است ملک اوست و همه فرمانبردار اویند.
سوره بقره آيه 115 (مشرق و مغرب از آن خداست)
03':30''
1004 0
سوره بقره آيه 115 (مشرق و مغرب از آن خداست)
کانال :
تفسیر آیه صد و پانزدهم از سوره بقره: مشرق و مغرب هر دو ملک خداست پس به هر طرف روی کنید به سوی خدا روی آورده اید که خدا به همه جا محیط و به هر چیز داناست.
سوره بقره آيه 114(ظلم فرهنگی بزرگترین ظلم ها)
10':36''
1140 0
سوره بقره آيه 114(ظلم فرهنگی بزرگترین ظلم ها)
کانال :
تفسیر ایه صد و چهادهم از سوره بقره: و کیست ستمکار تر از آنکه مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع کند و در خرابی آن اهتمام و کوشش نماید ؟ و چنین گروه را نشاید که در مساجد مسلمین درآیند جز آنکه . . . .
سوره بقره آيه 113(تعصبات نابجا)
06':40''
673 0
سوره بقره آيه 113(تعصبات نابجا)
کانال :
تفسیر آیه صد و سیزدهم از سوره بقره: یهود بر این دعویند که نصاری را از حق چیزی در دست نیست و نصاری را بر این دعوی که یهود را چیزی از حق در دست نیست د رصورتی که هر دو گروه در خواندن کتاب آسمانی یکسانند اینگونه. . . . . .
سوره بقره آيه 112(ورود به بهشت نتیجه تسلیم فرمان خدا و نیکوکاری)
06':15''
1235 0
سوره بقره آيه 112(ورود به بهشت نتیجه تسلیم فرمان خدا و نیکوکاری)
کانال :
تفسیر آیه صد و دوازدهم از سوره بقره: آری هر که تسلیم حکم خدا گردید و نیکو کار گشت مسلم اجرش نزد خدا خواهد بود و آنان را هیچ خوف و اندیشه و هیچ اندوهی نخواهد بود.