جامعه شناسي

جستجو

جامعه شناسي

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
جامعه شناسی یک، پایه دهم، درس آثار و پیامدهای کنش | خانم تیموریان
23':22''
817 0
جامعه شناسی یک، پایه دهم، درس آثار و پیامدهای کنش | خانم تیموریان
کانال :
پایه دهم متوسطه (شبکه چهار) رشته علوم انسانی - جانعه شناسی یک / ۲۵ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران
جامعه شناسی سه پایه دوازدهم ادامه درس یک  | آزیتا بیدقی
21':21''
1972 0
جامعه شناسی سه پایه دوازدهم ادامه درس یک | آزیتا بیدقی
کانال :
پایه 12 متوسطه (شبکه چهار) رشته علوم انسانی - جامعه شناسی 3 / ۲۵ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران
جامعه شناسی دوم علوم انسانی پایه یازدهم درس دوم | فروغ تیموریان
28':51''
2085 0
جامعه شناسی دوم علوم انسانی پایه یازدهم درس دوم | فروغ تیموریان
کانال :
پایه 11 متوسطه (شبکه چهار) رشته علوم انسانی - جانعه شناسی دو / ۲۵ شهریور
کتاب جامعه شناسی یک پایه دهم درس اول
29':02''
1532 0
کتاب جامعه شناسی یک پایه دهم درس اول
کانال :
پایه 10 متوسطه (شبکه چهار) جامعه شناسی 1 رشته علوم انسانی / ۱۸ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران
درس جامعه شناسی ادامه جمع بندی درس 8
30':26''
314 0
درس جامعه شناسی ادامه جمع بندی درس 8
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) جامعه شناسی سه - ادامه جمع بندی درس هشت / ۶ خرداد
جامعه شناسی، جمع بندی دروس 7 و 8
26':39''
188 0
جامعه شناسی، جمع بندی دروس 7 و 8
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) جامعه شناسی سه - جمع بندی دروس هفت و هشت / ۴ خرداد
جامعه شناسی سه جمع بندی 6 و 7
23':06''
381 0
جامعه شناسی سه جمع بندی 6 و 7
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) جامعه شناسی سه - جمع بندی درس ششم و هفتم / ۲۸ اردیبهشت
جامعه شناسی ۳ ادامه جمع بندی درس ششم و هفتم شاخه علوم انسانی
26':47''
397 0
جامعه شناسی ۳ ادامه جمع بندی درس ششم و هفتم شاخه علوم انسانی
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) جامعه شناسی ۳ - ادامه جمع بندی درس ۶ و ۷ - شاخه علوم انسانی / ۳۰ اردیبهشت
جامعه شناسی سه، پایه 12، جمع بندی درس ششم و هفتم
23':06''
307 0
جامعه شناسی سه، پایه 12، جمع بندی درس ششم و هفتم
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) جامعه شناسی سه - جمع بندی درس ششم و هفتم / ۲۸ اردیبهشت
درس جامعه شناسی ادامه جمع بندی درس های 3 و 4 و 5
29':09''
197 0
درس جامعه شناسی ادامه جمع بندی درس های 3 و 4 و 5
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) جامعه شناسی سه - ادامه جمع بندی درس های سه و چهار و پنج /۲۱ اردیبهشت
درس جامعه شناسی، جمع بندی دروس 3 و 4
22':51''
264 0
درس جامعه شناسی، جمع بندی دروس 3 و 4
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) جامعه شناسی - جمع بندی دروس سه و چهار / ۱۹ اردیبهشت
جامعه شناسی سه درس 10 پایه 12
24':35''
725 0
جامعه شناسی سه درس 10 پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) جامعه شناسی سه - درس ده / ۱۲ اردیبهشت
درس جامعه شناسی درس 10
29':02''
209 0
درس جامعه شناسی درس 10
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) جامعه شناسی سه - درس دهم / ۷ اردیبهشت
درس 9جامعه شناسی
29':06''
329 0
درس 9جامعه شناسی
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) جامعه شناسی سه - درس نهم / ۵ اردیبهشت
تدریس جامعه شناسی 3 | درس 9
24':37''
227 0
تدریس جامعه شناسی 3 | درس 9
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) جامعه شناسی سه - درس نه / ۲۴ فروردین
جامعه شناسی درس سیاست هویت پایه 12
21':16''
359 0
جامعه شناسی درس سیاست هویت پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) رشته ادبیات وعلوم انسانی - جامعه شناسی سه - سیاست هویت / ۱۵ فروردین
تحولات هویتی جامعه کتاب جامعه شناسی پایه 12
19':12''
751 0
تحولات هویتی جامعه کتاب جامعه شناسی پایه 12
کانال :
تدریس درس تحولات هویتی جامعه کتاب جامعه شناسی پایه 12 توسط آزیتا بیدقی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس دوازدهم
24':38''
1567 0
درس دوازدهم
کانال :
درس سنگین و مهم دوازدهم ، بحران های معرفتی و معنوی توسط استاد فروغ تیموریان جامعه شناسی 2 / پایه 11علوم انسانی / درس 12 / 19 اسفند
درس دهم جامعه شناسی
25':00''
187 0
درس دهم جامعه شناسی
کانال :
درس موقعیت اجتماعی و تحرک اجتماعی درجامعه شناسی یک ، پایه 10 علوم انسانی / درس دهم
زندگی در رویا
13':45''
3750 0
زندگی در رویا
کانال :
بخش اول از برنامه آموزنده « دالان - زندگی در رویا» با موضوع بررسی مشکل رویا پردازی در بین برخی جوانان و زندگی در رویا و آسیب های این نوع نگرش به زندگی در خانواده و جامعه.
شبکه های ماهواره ای و زندگی در رویا
13':32''
6680 0
شبکه های ماهواره ای و زندگی در رویا
کانال :
ادامه بررسی مشکل رویا پردازی در بین برخی جوانان و زندگی در رویا و تاثیرات مخرب این نگرش در خانواده و تاثیر سریالهای ماهواره ای از جمله شبکه «فارسی وان» در بروز و تشدید این بیماری خانمان برانداز، در دومین بخش از مستند « دالان - زندگی در رویا».
فارسی وان همسرم را از من گرفت...
04':28''
28191 0
فارسی وان همسرم را از من گرفت...
کانال :
پای درد و دل عبرت آموز جوانی که همسرش به دلیل نشستن پای شبکه های ماهواره ای شوهر و فرزند دو ساله اش را رها کرد و...
شبکه های ماهواره ای و خشونت رفتاری
13':55''
6106 0
شبکه های ماهواره ای و خشونت رفتاری
کانال :
ادامه بررسی آسیب شناسانه عوامل و دلایل بروز خشونت رفتاری در جامعه و این قسمت بررسی نقش سریالها و برنامه های شبکه های ماهواره ای از جمله سریال «حس برتر» در بروز و تشدید این ناهنجاری رفتاری در خانواده، در بخش دوم از برنامه آموزنده « دالان - خشونت رفتاری».
هوسرانی بیمارگونه
15':43''
13677 0
هوسرانی بیمارگونه
کانال :
ادامه بررسی آسیب شناسانه بیماری هوسرانی در بین برخی مردان و زنان جامعه و تاثیر سریالها و برنامه های شبکه های ماهواره ای در بروز این پدیده مخرب در جامعه و دلنوشته ها و تصاویری از قربانیان این بیماری رفتاری، در بخش دوم از برنامه آموزنده « دالان - هوسرانی».
ازدواج اجباری
15':38''
115930 0
ازدواج اجباری
کانال :
بخش اول از برنامه آموزنده « دالان - ازدواج» در بررسی آسیب شناسانه ازدواجهای اجباری و ازدواج در سن کم و عواقب بد این نوع ازدواجها در جامعه.
ازدواج به هر قیمت
15':00''
4855 0
ازدواج به هر قیمت
کانال :
ادامه بررسی آسیب شناسانه ازدواجهای اجباری و ازدواج در سن کم و عواقب بد این نوع ازدواجها در جامعه و تاثیر سریالهای ماهواره ای بر تشدید این مشکل، همراه با تصاویر و دلنوشته هایی از قربانیان این آسیب اجتماعی، در بخش دوم از برنامه آموزنده« دالان - ازدواج».
شبکه های ماهواره ای و افسردگی
12':19''
3286 0
شبکه های ماهواره ای و افسردگی
کانال :
آشنایی با عوامل به وجود آورنده افسردگی روحی در انسان و تاثیر برنامه ها و سریالهای ماهواره ای در بروز این عارضه روحی از جمله شبکه « فشن تی وی» و اهداف برنامه سازان این نوع فیلمها در ایجاد حس افسردگی و ناکامی در بین جوانان.
زنگار بیکاری (1)
14':16''
2847 0
زنگار بیکاری (1)
کانال :
بخش اول از مستند جذاب و دیدنی « زنگار - بیکاری » پیرامون پدیده سخت بیکاری در جامعه، علل و اسباب بیکاری از زبان کارشناسان و جوانان بیکار .
زنگار بیکاری (2)
14':49''
2910 0
زنگار بیکاری (2)
کانال :
ادامه بررسی علل اصلی ایجاد پدیده بیکاری در جامعه و تاثیر آن بر مردم و اقتصاد جامعه، و راههای مبارزه با آن در دومین بخش از مستند « زنگار - بیکاری » .
تب موتور (1)
16':04''
2578 0
تب موتور (1)
کانال :
بخش اول از مستند جذاب و دیدنی « تب موتور» در بررسی آسیب شناسانه تب موتور سیکلت و عوامل ایجاد کننده این پدیده در بین جوانان، همراه با ذکر مصادیقی جالب در این مورد .