تواضع بر مردم

جستجو

تواضع بر مردم

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
رفع حايل ها و موانع
01':37''
3224 0
رفع حايل ها و موانع
کانال :
اگر بین خود تان و خدا و انبیا مانعی پیدا نشود و اگر رفع مانع کردید خدا ما بین شما و خلق را اصلاح می کند .....سخنان ارزنده و گهر بار آیت الله بهجت
اولویت بندی مسایل کشور
02':24''
536 0
اولویت بندی مسایل کشور
کانال :
در دیداری که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای با جمعی از مسئولین کشور و شخصیت های علمی و سیاسی داشتند ایشان ضمن اولویت بندی مسائل به مسائل اصلی و فرعی گفتند مسئولین کشور در بخش های مختلف توجه خود را بر پیشبرد اهداف اصلی نظام و خدمت رسانی به مردم متمرکز کنند ایشان همچنین بیاناتی در باره علت اصلی اسلام ستیزی و دشمنی با اسلام فرمودند .
مهربانی
00':00''
990 0
مهربانی
کانال :
صحبت های شیرین مجری برنامه ماه خدا در باب مهربانی با خلق خدا و داستان حضرت موسی که به دستور خدا کوهی را بلعید و ... . به مدت 03:23 .