بوستان سعدی

جستجو

بوستان سعدی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کارتون بوستان سعدی؛ دزد خانگی
20':57''
116 0
کارتون بوستان سعدی؛ دزد خانگی
کانال :
مجموعه «بوستان سعدی» داستان‌های است که بر اساس حکایات، پندها و اندرزهایی برگرفته از بوستان، اثر ارزنده سعدی شیرازی تهیه شده است. این قسمت دزد خانگی.
کارتون بوستان سعدی؛ تلخی حقیقت
22':17''
123 0
کارتون بوستان سعدی؛ تلخی حقیقت
کانال :
مجموعه «بوستان سعدی» داستان‌های است که بر اساس حکایات، پندها و اندرزهایی برگرفته از بوستان، اثر ارزنده سعدی شیرازی تهیه شده است. این قسمت تلخی حقیقت.
کارتون بوستان سعدی؛ فرجام بداندیش
25':14''
239 0
کارتون بوستان سعدی؛ فرجام بداندیش
کانال :
مجموعه «بوستان سعدی» داستان‌های است که بر اساس حکایات، پندها و اندرزهایی برگرفته از بوستان، اثر ارزنده سعدی شیرازی تهیه شده است. این قسمت فرجام بداندیش.
کارتون بوستان سعدی؛ بازرگان ساده دل
18':29''
123 0
کارتون بوستان سعدی؛ بازرگان ساده دل
کانال :
مجموعه «بوستان سعدی» داستان‌های است که بر اساس حکایات، پندها و اندرزهایی برگرفته از بوستان، اثر ارزنده سعدی شیرازی تهیه شده است.
ملک زاده مغرور
10':20''
5715 0
ملک زاده مغرور
کانال :
داستان ملک‌زاده‌ای مغرور که خود را از همه مردم بالاتر می‌دید ولی وقتی بیمار شد عاجز و ناتوان شد و به دنبال علاج می‌گشت تا اینکه دوباره .... انیمیشن زیاب و دیدنی ملک زاده مغرور داستانی از باب هشتم بوستان سعدی
بچه شتر
05':36''
17662 0
بچه شتر
کانال :
روزی بچه شتری رو به مادرش کرد و گفت بعد از این همه راه رفتن و کار کردن بهترنیست کمی استراحت کنید مادربه بچه شتر گفت اگرمی توانستم اصلاً بین شتران بارکش نمی‌ماندم و .... داستان شیرین و پندآموز از بوستان سعدی
داستانی از بوستان سعدی
05':31''
41078 0
داستانی از بوستان سعدی
کانال :
گل اورد سعدی سوی بوستان /به شوخی و فلفل به هندوستان/ چو خرما به شیرینی اندوده بود / چو بازش کنی استخوانی در اوست .... داستان شیرین و پندآموز از بوستان سعدی