برنامه کودک

جستجو

برنامه کودک

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
برنامه کودک کارآگاه درختی | خوراکی دوچرخه ای
08':56''
486 0
برنامه کودک کارآگاه درختی | خوراکی دوچرخه ای
کانال :
فیلم کارتون کارآگاه درختی که از شبکه پویا سیما پخش شده برنامه ای مناسب برای سوالات کودکان درباره موضوعات علمی و اجتماعی پیرامون است، این قسمت خوراکی دوچرخه ای.
برنامه کودک کارآگاه درختی | غافلگیری فضایی
08':13''
343 0
برنامه کودک کارآگاه درختی | غافلگیری فضایی
کانال :
فیلم کارتون کارآگاه درختی که از شبکه پویا سیما پخش شده برنامه ای مناسب برای سوالات کودکان درباره موضوعات علمی و اجتماعی پیرامون است، این قسمت غافلگیری فضایی.
برنامه کودک کارآگاه درختی | تلفن مریض
08':51''
311 0
برنامه کودک کارآگاه درختی | تلفن مریض
کانال :
فیلم کارتون کارآگاه درختی که از شبکه پویا سیما پخش شده برنامه ای مناسب برای سوالات کودکان درباره موضوعات علمی و اجتماعی پیرامون است، این قسمت تلفن مریض
برنامه کودک کارآگاه درختی | آپارتمان فضایی
08':33''
1195 0
برنامه کودک کارآگاه درختی | آپارتمان فضایی
کانال :
فیلم کارتون کارآگاه درختی که از شبکه پویا سیما پخش شده برنامه ای مناسب برای سوالات کودکان درباره موضوعات علمی و اجتماعی پیرامون است، این قسمت آپارتمان فضایی.
برنامه کودک کارآگاه درختی | دستورالعمل راه شیری
08':05''
392 0
برنامه کودک کارآگاه درختی | دستورالعمل راه شیری
کانال :
فیلم کارتون کارآگاه درختی که از شبکه پویا سیما پخش شده برنامه ای مناسب برای سوالات کودکان درباره موضوعات علمی و اجتماعی پیرامون است، این قسمت دستورالعمل راه شیری.
برنامه کودک کارآگاه درختی | خورشید گرفتگی چطور اتفاق می افته؟
07':35''
309 0
برنامه کودک کارآگاه درختی | خورشید گرفتگی چطور اتفاق می افته؟
کانال :
فیلم کارتون کارآگاه درختی که از شبکه پویا سیما پخش شده برنامه ای مناسب برای سوالات کودکان درباره موضوعات علمی و اجتماعی پیرامون است، این قسمت خورشید گرفتگی چطور اتفاق می افته؟
برنامه کودک کارآگاه درختی | تلفن مریض
08':43''
6583 0
برنامه کودک کارآگاه درختی | تلفن مریض
کانال :
فیلم کارتون کارآگاه درختی که از شبکه پویا سیما پخش شده برنامه ای مناسب برای سوالات کودکان درباره موضوعات علمی و اجتماعی پیرامون است، این قسمت تلفن مریض
انیمیشن قطار قصه ها | پیک نیک
09':57''
445 0
انیمیشن قطار قصه ها | پیک نیک
کانال :
یک انیمیشن با تکنیک ساده و با شخصیت های حیوانی مناسب برای کودکان به نام قطار قصه ها پخش شده از شبکه پویا سیما، این قسمت پیک نیک
انیمیشن قطار قصه ها | بازی زیرکانه بی بی تی
10':26''
351 0
انیمیشن قطار قصه ها | بازی زیرکانه بی بی تی
کانال :
یک انیمیشن با تکنیک ساده و با شخصیت های حیوانی مناسب برای کودکان به نام قطار قصه ها پخش شده از شبکه پویا سیما، این قسمت بازی زیرکانه بی بی تی
برنامه کودک کارآگاه درختی | بزرگترین گنج دنیا
09':16''
712 0
برنامه کودک کارآگاه درختی | بزرگترین گنج دنیا
کانال :
فیلم کارتون کارآگاه درختی که از شبکه پویا سیما پخش شده برنامه ای مناسب برای سوالات کودکان درباره موضوعات علمی و اجتماعی پیرامون است، این قسمت بزرگترین گنج دنیا.
برنامه کودک کارآگاه درختی | تلویزیون کار نمی کند!
07':53''
353 0
برنامه کودک کارآگاه درختی | تلویزیون کار نمی کند!
کانال :
فیلم کارتون کارآگاه درختی که از شبکه پویا سیما پخش شده برنامه ای مناسب برای سوالات کودکان درباره موضوعات علمی و اجتماعی پیرامون است، این قسمت تلویزیون کار نمی کند!
برنامه کودک کارآگاه درختی | هواپیمای خوابالو
08':32''
513 0
برنامه کودک کارآگاه درختی | هواپیمای خوابالو
کانال :
فیلم کارتون کارآگاه درختی که از شبکه پویا سیما پخش شده برنامه ای مناسب برای سوالات کودکان درباره موضوعات علمی و اجتماعی است، این قسمت هواپیمای خوابالو.
دوقلوها | قسمت 173
42':21''
4421 0
دوقلوها | قسمت 173
کانال :
پایان و پویان، دوقلوهای غیر همسان، صد روز فرصت دارند مغازه میراثی قیّم‌شان، آقای پاشا را از خطرنجات بدهند چون او تنها کسی‌ است که در این دنیا به توان آنها اعتماد کرده. همه‌چیز دست به دست هم داده تا آنها شکست بخورند اما سرانجام موفق می‌شوند مغازه را از خطر ورشکستگی و مصادره و رکود نجات بدهند. هرچند در آخر، اوضاع چندان هم بر وفق مراد آنها نیست و داستان های زیادی برای آنها پیش می آید.
بچه محل 2 | قسمت 22
47':03''
7120 0
بچه محل 2 | قسمت 22
کانال :
داستان بچه محل درباره سه ماه بعد از انتشار ویروس کرونا است که زندگی افراد باید تا حدودی به حالت عادی برگردد اما اهالی محل هنوز تاثیراتی از دوران کرونا روی رفتارشان دیده میشود و با ورود یک حامی محیط زیست به محله، عمو پورنگ هم با او همراه شده و قصد دارند همه را حامی محیط زیست کنند.
بچه محل 2 | قسمت 21
47':14''
6250 0
بچه محل 2 | قسمت 21
کانال :
داستان بچه محل درباره سه ماه بعد از انتشار ویروس کرونا است که زندگی افراد باید تا حدودی به حالت عادی برگردد اما اهالی محل هنوز تاثیراتی از دوران کرونا روی رفتارشان دیده میشود و با ورود یک حامی محیط زیست به محله، عمو پورنگ هم با او همراه شده و قصد دارند همه را حامی محیط زیست کنند.
دوقلوها | قسمت 172
40':39''
1994 0
دوقلوها | قسمت 172
کانال :
پایان و پویان، دوقلوهای غیر همسان، صد روز فرصت دارند مغازه میراثی قیّم‌شان، آقای پاشا را از خطرنجات بدهند چون او تنها کسی‌ است که در این دنیا به توان آنها اعتماد کرده. همه‌چیز دست به دست هم داده تا آنها شکست بخورند اما سرانجام موفق می‌شوند مغازه را از خطر ورشکستگی و مصادره و رکود نجات بدهند. هرچند در آخر، اوضاع چندان هم بر وفق مراد آنها نیست و داستان های زیادی برای آنها پیش می آید.
بچه محل 2 | قسمت 20
46':54''
5042 0
بچه محل 2 | قسمت 20
کانال :
داستان بچه محل درباره سه ماه بعد از انتشار ویروس کرونا است که زندگی افراد باید تا حدودی به حالت عادی برگردد اما اهالی محل هنوز تاثیراتی از دوران کرونا روی رفتارشان دیده میشود و با ورود یک حامی محیط زیست به محله، عمو پورنگ هم با او همراه شده و قصد دارند همه را حامی محیط زیست کنند.
دوقلوها | قسمت 171
42':53''
3068 0
دوقلوها | قسمت 171
کانال :
پایان و پویان، دوقلوهای غیر همسان، صد روز فرصت دارند مغازه میراثی قیّم‌شان، آقای پاشا را از خطرنجات بدهند چون او تنها کسی‌ است که در این دنیا به توان آنها اعتماد کرده. همه‌چیز دست به دست هم داده تا آنها شکست بخورند اما سرانجام موفق می‌شوند مغازه را از خطر ورشکستگی و مصادره و رکود نجات بدهند. هرچند در آخر، اوضاع چندان هم بر وفق مراد آنها نیست و داستان های زیادی برای آنها پیش می آید.
دوستان جدید ایام کرونایی در کارتون ببعی
02':16''
4056 0
دوستان جدید ایام کرونایی در کارتون ببعی
کانال :
این قسمت از مجموعه انیمیشن ببعی به معرفی دوستانی دارد که می توانند به ما در مقابل ویروس کرونا کمک کنند و اونها را از بین ببرند
رایان متولد می شود | کارتون شهر موشکی
23':46''
23292 0
رایان متولد می شود | کارتون شهر موشکی
کانال :
مجموعه انیمیشن جذاب ایرانی شهر موشکی که به فناوری های کشور عزیزمان ایران برای کودکان می پردازد، قسمت اول رایان متولد می شود.
جنگ سیاره ها | کارتون اسکار
03':08''
634 0
جنگ سیاره ها | کارتون اسکار
کانال :
در این قسمت از کارتون جذاب اسکار دار و دسته ی حیوونا کره زمین رو می دزدند و باعث ایجاد جنگ ستارگان می شوند.
کارتون نیلویا | نان ذرت
06':16''
249 0
کارتون نیلویا | نان ذرت
کانال :
انیمیشن زیبا و کودکانه نیلویا اثری جذاب است که خاص رفتارهای بامزه کودکان ساخته شده است و از شبکه ی پویای سیما پخش شده است، این قسمت نان ذرت، تقدیم حضورتان می شود.
کارتون نیلویا | ماشین جدید
06':19''
923 0
کارتون نیلویا | ماشین جدید
کانال :
انیمیشن زیبا و کودکانه نیلویا اثری جذاب است که خاص رفتارهای بامزه کودکان ساخته شده است و از شبکه ی پویای سیما پخش شده است، این قسمت ماشین جدید، تقدیم حضورتان می شود.
کارتون نیلویا | فرفره
06':21''
490 0
کارتون نیلویا | فرفره
کانال :
انیمیشن زیبا و کودکانه نیلویا اثری جذاب است که خاص رفتارهای بامزه کودکان ساخته شده است و از شبکه ی پویای سیما پخش شده است، این قسمت فرفره، تقدیم حضورتان می شود.
کارتون نیلویا | فرش
06':28''
256 0
کارتون نیلویا | فرش
کانال :
انیمیشن زیبا و کودکانه نیلویا اثری جذاب است که خاص رفتارهای بامزه کودکان ساخته شده است و از شبکه ی پویای سیما پخش شده است، این قسمت فرش، تقدیم حضورتان می شود.
کارتون نیلویا | ستاره
06':35''
266 0
کارتون نیلویا | ستاره
کانال :
انیمیشن زیبا و کودکانه نیلویا اثری جذاب است که خاص رفتارهای بامزه کودکان ساخته شده است و از شبکه ی پویای سیما پخش شده است، این قسمت ستاره، تقدیم حضورتان می شود.
کارتون نیلویا | یخ
06':07''
99 0
کارتون نیلویا | یخ
کانال :
انیمیشن زیبا و کودکانه نیلویا اثری جذاب است که خاص رفتارهای بامزه کودکان ساخته شده است و از شبکه ی پویای سیما پخش شده است، این قسمت یخ، تقدیم حضورتان می شود.
کارتون نیلویا | مهمان ما مت
06':20''
151 0
کارتون نیلویا | مهمان ما مت
کانال :
انیمیشن زیبا و کودکانه نیلویا اثری جذاب است که خاص رفتارهای بامزه کودکان ساخته شده است و از شبکه ی پویای سیما پخش شده است، این قسمت مهمان ما مت، تقدیم حضورتان می شود.
کارتون نیلویا | پیاز
06':18''
125 0
کارتون نیلویا | پیاز
کانال :
انیمیشن زیبا و کودکانه نیلویا اثری جذاب است که خاص رفتارهای بامزه کودکان ساخته شده است و از شبکه ی پویای سیما پخش شده است، این قسمت پیاز، تقدیم حضورتان می شود.
کارتون نیلویا | فصل فندوق
06':08''
126 0
کارتون نیلویا | فصل فندوق
کانال :
انیمیشن زیبا و کودکانه نیلویا اثری جذاب است که خاص رفتارهای بامزه کودکان ساخته شده است و از شبکه ی پویای سیما پخش شده است، این قسمت فصل فندوق، تقدیم حضورتان می شود.