برنامه آلاچیق

جستجو

برنامه آلاچیق

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
خانم بروشک | کیف نیم گرد
08':49''
44822 0
خانم بروشک | کیف نیم گرد
کانال :
آموزش دوخت کیف نیم گرد با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بهمنی | تاپ و دامن
08':51''
61068 0
خانم بهمنی | تاپ و دامن
کانال :
آموزش دوخت تاپ و دامن با حضور خانم بهمنی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم طارمچی | مینا کاری (3)
09':37''
22143 0
خانم طارمچی | مینا کاری (3)
کانال :
ادامه آموزش هنر مینا کاری با حضور خانم طارمچی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بهمنی | شنل
09':34''
16953 0
خانم بهمنی | شنل
کانال :
آموزش دوخت شنل با حضور خانم بهمنی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف مجلسی جادار (2)
07':12''
27630 0
خانم بروشک | کیف مجلسی جادار (2)
کانال :
ادامه آموزش دوخت کیف مجلسی جادار با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف مجلسی جادار (1)
07':38''
23976 0
خانم بروشک | کیف مجلسی جادار (1)
کانال :
آموزش دوخت کیف مجلسی جادار با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بیات | بافت کلاه انگشتی
09':12''
33109 0
خانم بیات | بافت کلاه انگشتی
کانال :
آموزش بافت کلاه انگشتی با حضور خانم بیات در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بهمنی | پالتو یقه سرخود (4)
09':14''
6842 0
خانم بهمنی | پالتو یقه سرخود (4)
کانال :
ادامه آموزش پالتو یقه سرخود با حضور خانم بهمنی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف شانی (2)
06':54''
13884 0
خانم بروشک | کیف شانی (2)
کانال :
آموزش دوخت کیف شانی با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم طارمچی | مینا کاری (2)
09':49''
8070 0
خانم طارمچی | مینا کاری (2)
کانال :
آموزش هنر مینا کاری با حضور خانم طارمچی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف شانی (1)
09':09''
12566 0
خانم بروشک | کیف شانی (1)
کانال :
آموزش دوخت کیف شانی با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف زنجیردار (2)
11':10''
16863 0
خانم بروشک | کیف زنجیردار (2)
کانال :
ادامه آموزش دوخت کیف زنجیردار با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف زنجیردار (1)
11':24''
19516 0
خانم بروشک | کیف زنجیردار (1)
کانال :
آموزش دوخت کیف زنجیردار با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم طارمچی | مینا کاری (1)
04':22''
34587 0
خانم طارمچی | مینا کاری (1)
کانال :
آموزش هنر مینا کاری با حضور خانم طارمچی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بهمنی | پالتو یقه سرخود (2)
15':51''
5854 0
خانم بهمنی | پالتو یقه سرخود (2)
کانال :
ادامه آموزش پالتو یقه سرخود با حضور خانم بهمنی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بهمنی | پالتو یقه سرخود (1)
10':51''
9189 0
خانم بهمنی | پالتو یقه سرخود (1)
کانال :
آموزش پالتو یقه سرخود با حضور خانم بهمنی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف مجلسی (1)
14':00''
16172 0
خانم بروشک | کیف مجلسی (1)
کانال :
آموزش دوخت کیف مجلسی چرم با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف چفتی (2)
10':04''
14195 0
خانم بروشک | کیف چفتی (2)
کانال :
ادامه آموزش دوخت کیف چفتی چرم با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف چفتی (1)
10':20''
18406 0
خانم بروشک | کیف چفتی (1)
کانال :
آموزش دوخت کیف چفتی چرم با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم قاسمیان | بافت پاپوش با میل و قلاب
10':28''
56841 0
خانم قاسمیان | بافت پاپوش با میل و قلاب
کانال :
آموزش بافت پاپوش با میل و قلاب با حضور خانم قاسمیان در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف مدارک (2)
11':25''
11033 0
خانم بروشک | کیف مدارک (2)
کانال :
ادامه آموزش دوخت کیف مدارک چرم با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بهمنی | الگو آستین
08':42''
10834 0
خانم بهمنی | الگو آستین
کانال :
آموزش الگوی آستین با حضور خانم بهمنی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بهمنی | اصول دوخت بالاتنه
10':21''
11687 0
خانم بهمنی | اصول دوخت بالاتنه
کانال :
آموزش اصول دوخت بالاتنه با حضور خانم بهمنی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم قاسمیان | بافت مربع کجراه
10':46''
74941 0
خانم قاسمیان | بافت مربع کجراه
کانال :
آموزش بافت مربع کجراه با حضور خانم قاسمیان در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف مدارک (1)
09':55''
8901 0
خانم بروشک | کیف مدارک (1)
کانال :
آموزش دوخت کیف مدارک چرم با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم قاسمیان | آموزش بافت با کاموای جدید
13':36''
146823 0
خانم قاسمیان | آموزش بافت با کاموای جدید
کانال :
آموزش بافت با کاموای جدید با حضور خانم قاسمیان در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف جا موبایلی
10':41''
7826 0
خانم بروشک | کیف جا موبایلی
کانال :
آموزش دوخت کیف جاموبایلی چرم با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بهمنی | اندازه گیری بالا تنه
08':09''
28662 0
خانم بهمنی | اندازه گیری بالا تنه
کانال :
آموزش اندازه گیری بالا تنه با حضور خانم بهمنی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف کوچک دخترانه
09':41''
12281 0
خانم بروشک | کیف کوچک دخترانه
کانال :
آموزش دوخت کیف کوچک دخترانه چرم با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | جا موبایلی
10':28''
9828 0
خانم بروشک | جا موبایلی
کانال :
آموزش دوخت جاموبایلی چرم با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق