بافت حصیری

جستجو

بافت حصیری

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
بافت حصیری
05':45''
549100 0
بافت حصیری
کانال :
آموزش بافت حصیری توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت حصیری
11':02''
74383 0
بافت حصیری
کانال :
آموزش بافت حصیری توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت کیف مدل حصیری
07':14''
249778 0
بافت کیف مدل حصیری
کانال :
آموزش بافت کیف مدل حصیری توسط خانم عزیزی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
بافت جناقی و حصیری
10':17''
128712 0
بافت جناقی و حصیری
کانال :
آموزش بافت جناقی و حصیری توسط خانم علیشاهی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
بافت حصیری
13':21''
250152 0
بافت حصیری
کانال :
آموزش بافت حصیری که برای بافت شال و انواع لباس کاربرد دارد و تکرار بافت با انگشتان با حضور خانم اجاقی مربی بافتنی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس