بازی؛ کودکان

جستجو

بازی؛ کودکان

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تاثیر بازی های کامپیوتری
00':44''
9537 0
تاثیر بازی های کامپیوتری
کانال :
بازی های نامناسب می تواند به کودکان آسیب برساند . کلیپ تبلیغاتی بسیار زیبا با موضوع لزوم کنترل بازی های کودکان