بازی کامپیوتری

جستجو

بازی کامپیوتری

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
بزرگترین تغییر در صنعت گیم ایران چه زمانی اتفاق افتاد؟
01':26''
72 0
بزرگترین تغییر در صنعت گیم ایران چه زمانی اتفاق افتاد؟
کانال :
حسن مهدی اصل، از تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای، مهمان برنامه به اضافه مستند بود و درباره بزرگترین تغییر در صنعت گیم ایران صحبت کرد.
نقد بازی های کامپیوتری / ولفنشتاین
05':02''
2661 0
نقد بازی های کامپیوتری / ولفنشتاین
کانال :
سالیان سال است که در فیلم های هالیوودی و غیر هالیوودی شاهد توهین به ادیان مقدس در این بین، توهین هایی که در بازی های رایانه ای غربی به مقدسات صورت می گیرد، نه تنها خشم و انزجار مسلمانان را به همراه نداشته، بلکه متأسفانه خیلی از این بازی ها زینت بخش اوقات فراغت جوانان مسلمان نیز شده. این قسمت:ولفنشتاین ( Wolfenstien )
نقد بازی های کامپیوتری / سگ های نگهبان
04':25''
3646 0
نقد بازی های کامپیوتری / سگ های نگهبان
کانال :
سالیان سال است که در فیلم های هالیوودی و غیر هالیوودی شاهد توهین به ادیان مقدس در این بین، توهین هایی که در بازی های رایانه ای غربی به مقدسات صورت می گیرد، نه تنها خشم و انزجار مسلمانان را به همراه نداشته، بلکه متأسفانه خیلی از این بازی ها زینت بخش اوقات فراغت جوانان مسلمان نیز شده. این قسمت:سگ های نگهبان (watch dogs)
نقد بازی های کامپیوتری / سقوط تایتان
04':30''
1830 0
نقد بازی های کامپیوتری / سقوط تایتان
کانال :
سالیان سال است که در فیلم های هالیوودی و غیر هالیوودی شاهد توهین به ادیان مقدس در این بین، توهین هایی که در بازی های رایانه ای غربی به مقدسات صورت می گیرد، نه تنها خشم و انزجار مسلمانان را به همراه نداشته، بلکه متأسفانه خیلی از این بازی ها زینت بخش اوقات فراغت جوانان مسلمان نیز شده. این قسمت:سقوط تایتان (TitanFall)
نقد بازی های کامپیوتری / مردی از جنس سایه ها
05':02''
1236 0
نقد بازی های کامپیوتری / مردی از جنس سایه ها
کانال :
سالیان سال است که در فیلم های هالیوودی و غیر هالیوودی شاهد توهین به ادیان مقدس در این بین، توهین هایی که در بازی های رایانه ای غربی به مقدسات صورت می گیرد، نه تنها خشم و انزجار مسلمانان را به همراه نداشته، بلکه متأسفانه خیلی از این بازی ها زینت بخش اوقات فراغت جوانان مسلمان نیز شده. این قسمت: مردی از جنس سایه ها ( splinter cell blacklist)
نقد بازی های کامپیوتری / مترو ردوکس
04':21''
2120 0
نقد بازی های کامپیوتری / مترو ردوکس
کانال :
سالیان سال است که در فیلم های هالیوودی و غیر هالیوودی شاهد توهین به ادیان مقدس در این بین، توهین هایی که در بازی های رایانه ای غربی به مقدسات صورت می گیرد، نه تنها خشم و انزجار مسلمانان را به همراه نداشته، بلکه متأسفانه خیلی از این بازی ها زینت بخش اوقات فراغت جوانان مسلمان نیز شده. این قسمت: مترو ردوکس ،( Metro Redux )
نقد بازی های کامپیوتری / فرزند نور
04':24''
1188 0
نقد بازی های کامپیوتری / فرزند نور
کانال :
سالیان سال است که در فیلم های هالیوودی و غیر هالیوودی شاهد توهین به ادیان مقدس در این بین، توهین هایی که در بازی های رایانه ای غربی به مقدسات صورت می گیرد، نه تنها خشم و انزجار مسلمانان را به همراه نداشته، بلکه متأسفانه خیلی از این بازی ها زینت بخش اوقات فراغت جوانان مسلمان نیز شده. این قسمت :فرزند نور (Child of light)
نقد بازی های کامپیوتری / محصور در آتش
04':34''
2352 0
نقد بازی های کامپیوتری / محصور در آتش
کانال :
سالیان سال است که در فیلم های هالیوودی و غیر هالیوودی شاهد توهین به ادیان مقدس در این بین، توهین هایی که در بازی های رایانه ای غربی به مقدسات صورت می گیرد، نه تنها خشم و انزجار مسلمانان را به همراه نداشته، بلکه متأسفانه خیلی از این بازی ها زینت بخش اوقات فراغت جوانان مسلمان نیز شده. این قسمت : محصور در آتش ( Bound By Flame )
تاثیر بازی های کامپیوتری
00':44''
9537 0
تاثیر بازی های کامپیوتری
کانال :
بازی های نامناسب می تواند به کودکان آسیب برساند . کلیپ تبلیغاتی بسیار زیبا با موضوع لزوم کنترل بازی های کودکان