بازی های آنلاین

جستجو

بازی های آنلاین

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
اعتیاد به بازی های رایانه ای
02':21''
880 0
اعتیاد به بازی های رایانه ای
کانال :
امروزه با گسترش بازی های آنلاین رایانه ای شاهد اعتیاد افراد و آسیب های روحی - روانی فراوانی در این زمینه هستیم که گاه به مرگ کاربر منجر می شود