بازار اصفهان

جستجو

بازار اصفهان

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تحولات بازار اصفهان در دوره صفویه
07':00''
19360 0
تحولات بازار اصفهان در دوره صفویه
کانال :
آشنایی با تاریخچه دوره طلایی دوم بازار اصفهان در دوره صفویه و ایجاد بازارهای میدان نقش جهان و تغییر نبض اقتصاد اصفهان و آشنایی با موقعیت و کارکرد بازار شاهی، چهارسوی قیصریه و سرای ملک التجار، در دومین بخش از مستند « بازارسنتی اصفهان»
چهارسوی چیت سازها و کرباس فروشها در اصفهان
09':21''
1843 0
چهارسوی چیت سازها و کرباس فروشها در اصفهان
کانال :
سومین بخش از مستند « بازارسنتی اصفهان» در آشنایی با موقعیت و فعالیتهای در حال انجام در چهارسوی چیت سازها و کرباس فروشها و مجموعه ملک در اصفهان .