انقلاب‌های‌ اجتماعی‌

جستجو

انقلاب‌های‌ اجتماعی‌

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
واکنش دانشجویان به دستگیری امام
08':43''
1684 0
واکنش دانشجویان به دستگیری امام
کانال :
آشنایی با سه جریان اصلی در روند حرکت دانشگاهها از ابتدای شکل گیری دانشگاه در ایران و فعالیت های انقلابی دانشجویان مبارز هنگام دستگیری حضرت امام خمینی (ره) در15 خرداد سال 1342، در دومین بخش از مستند « پشت دیوارهای بلند - سه قطره خون ».
دانشجویان انقلابی از سال 1346 تاکنون
06':40''
2015 0
دانشجویان انقلابی از سال 1346 تاکنون
کانال :
تشریح فعالیت های سیاسی دانشجویان انقلابی از سال 1342 و تظاهرات دانشجویان در اعتراض به مرگ مشکوک پهلوان تختی تا دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سومین بخش از مستند « پشت دیوارهای بلند - سه قطره خون ».
رسانه های انقلاب
12':53''
1438 0
رسانه های انقلاب
کانال :
بخش اول از مستند دیدنی« پشت دیوارهای بلند -رسانه های انقلاب » در بررسی وضعیت رسانه های رژیم مستبد شاه در اوج مبارزات انقلابی مردم ایران و ابتکارهای انقلابیون برای مبارزه با قدرت رسانه ای شاه.
انقلاب با رسانه های کوچک
14':30''
884 0
انقلاب با رسانه های کوچک
کانال :
ادامه بررسی ابتکارهای انقلابیون ایران برای مبارزه با قدرت رسانه ای شاه در سالهای اوج مبارزات ونقش مساجد و نوارهای کاست و... در پیروزی انقلاب، در دومین بخش از مستند« پشت دیوارهای بلند - رسانه های انقلاب».