آیت الله محمد علی جاودان

جستجو

آیت الله محمد علی جاودان

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
شرایط توبه و شفاعت؛ آیت الله جاودان
08':53''
5 0
شرایط توبه و شفاعت؛ آیت الله جاودان
کانال :
در عالم بعد زمان وجود ندارد پس اعمال نیک و بد ما ابدی می شود مگر با توبه درخور اعمال بد را پاک می کنند؛ سخنرانی آیت الله محمد علی جاودان درباره نتیجه اعمال و چطور باید توبه کرد و اگر توبه نکرد باید یک ارتباطی داشته باشد تا مشمول شفاعت شود.
مقام بالای مادر؛ آیت الله محمد علی جاودان
01':01''
15 0
مقام بالای مادر؛ آیت الله محمد علی جاودان
کانال :
مشکل گشای زندگی مادر است به نحوی شده باید رضایت اش را بدست آورد، کلیپی زیبا درباره تکریم مادر توسط حضرت سجاد سلام الله علیه توسط آیت الله محمد علی جاودان