آوای آوینی

جستجو

آوای آوینی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
ما چه کردیم؟
01':47''
3411 0
ما چه کردیم؟
کانال :
روایت روزهای حماسه و دفاع، روزهای شجاعت و مقاومت به روایت شهید سید مرتضی آوینی.
سیاره رنج
00':41''
15084 0
سیاره رنج
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: مناظره عقل و عشق در انتخاب جهاد یا حفظ جان. « عقل گفت : کنج عافیت و سلامت را رها کردن و پا در راهی چنین پر مخاطره نهادن شرط مصلحت نیست ، عشق بانگ برآورد که دنیا خانه ی فناست و به هیچ کس وفا نمی کند ....» .
عشق و خطر
00':49''
2611 0
عشق و خطر
کانال :
با متن و صدای سید محمد آوینی: مناظره عقل و عشق درباره انتخاب راه عاشقی در عرصه خطر و جنگ و جهاد . « عقل گفت : اکنون زمان مبارزه و جنگ و جهاد است و در چنین عرصه ای سخن از عشق و محبت گفتن خطاست ، عشق پرسید : چیست که تو را از خانه ی امن بیرون کشیده و در کوه و بیابان و زیر تازیانه سرما و گرما در دامن رنج و خطر افکنده است ؟ ... » .
مسافر
00':45''
7166 0
مسافر
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: روایتی از انسان مسافر و دنیایی که محمل رنج و ابتلائات مسافران خویش است . " زندگی انسان تفسیر آن مسافری است که از خانهی موقت و ناپایدار به سوی مستقر ابدی خویش بار می بندد ... "
شور عشق و وحشت مرگ
02':03''
6303 0
شور عشق و وحشت مرگ
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: روایتی از شور عاشقانه پروانه ها . « جنگ برپا شد و نسیم عشق از جانب بوستانهای بهشت وزیدن گرفت ، زمین از رایحه دل انگیز جهاد آکنده گشت و شور عشق بر وحشت مرگ فائق آمد ... » .
لذت زندگی
00':43''
2772 0
لذت زندگی
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی . « گفت دوست دارم عمر طولانی داشته باشم و گرنه آنکه لذت زیستن را کسی در می یابد که از وحشت مرگ رها شده باشد و راه افتاده ایم تا رسیدیم به نقطه رهایی ، گفت سفری در پیش دارم و بی آنکه نشانی از یاس و دلزدگی در وجودش بیابم ، آرام و سبک بال آماده رفتن شد ... » . .
همسفر
01':05''
4359 0
همسفر
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: روایت همسفری عاشقان در مسیر بی انتهای تقدیر (شهید همت) . « به راه افتادم به سفری که پایانش را هم میدانستم و هم نمی دانستم ، با همسفری که او را هم میشناختم و هم نمی شناختم ، میدانستم که همه ی ما مسافریم در سفری خطیر ... » .
مشیت بالغه
00':46''
1805 0
مشیت بالغه
کانال :
با متن و صدای شهید آوینی: روایتی عارفانه از تقدیر شهید همت در ازدواج عاشقانه خویش . « دست تقدیر مرا با پای اختیار به سوی پاوه میبرد و او را نیز ، تا آن مشیت بالغه که از ازل در لوح محفوظ نگاشته شده بود ، محقق شود و در کشاکش رنجها و سختی ها ، گوهری از گنجینه پنهان غیب بیرون افتد و مهر تابان خوشبختی ... » .
شکوفه های غرب
01':02''
3896 0
شکوفه های غرب
کانال :
قسمتی برگرفته از مجموعه روایت فتح (سردار خیبر) درباره شهید همت با متن و صدای شهید آوینی . « پرسیدم چرا من ؟ گفت کودکانی که در سال 42 در گهواره ها آرمیده بودند با نسیم حیات بخش انقلاب اسلامی در بهمن 57 سر برآوردند و بالیدند و در سراسر این خاک شاخه گستردند ... » .
حب خدا
00':00''
4422 0
حب خدا
کانال :
« اگر بگوییم حب خدا محبت های دیگر را از بین می برد ، درست است ، اما درست تر آنست که محبت های دیگر در سایه حب خدا جان می گیرند و روح پیدا می کنند ... » . با متن و صدای شهید آوینی .
جهاد
00':45''
2902 0
جهاد
کانال :
« مردان خدا را سزاوار نیست که سر و سامان اخنیار کنند و دل به حیات دنیا خوش دارند ، مگر نه اینکه کمال ایمان در هجرت و جهاد در راه خداست ، هجرت ، بریدن از خانه و شهر و دیار و زن و فرزند ... » . با متن و صدای شهید آوینی .