آموزش زبان انگلیسی

جستجو

آموزش زبان انگلیسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
ده نوع از مواد غذایی خطرناك را بشناسید
05':43''
1220 0
ده نوع از مواد غذایی خطرناك را بشناسید
کانال :
تماس: تلگرام @talking121 انستگرام @121talking
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هجدهم
15':03''
27315 0
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هجدهم
کانال :
قسمت هفتم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه هجدهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم)
آموزش زبان انگلیسی / کمیت سنج ها
11':29''
19944 0
آموزش زبان انگلیسی / کمیت سنج ها
کانال :
قسمت ششم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با کاربردکمیت سنج ها یا Quantifier ها ، مثل some، any ، a lot of و ... در زبان انگلیسی آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )
آموزش زبان انگلیسی / اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
12':14''
28281 0
آموزش زبان انگلیسی / اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
کانال :
قسمت پنجم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . بطور کلی‌ در زبان انگلیسی‌ می‌توان اسامی‌ را در دو دسته اسامی‌ قابل شمارش و اسامی‌ غیر قابل شمارش طبقه‌بندی‌ کرد، در این قسمت تفاوت میان اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در خوراکی ها را یاد می گیرید. (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )
آموزش زبان انگلیسی / میوه ها
07':58''
47398 0
آموزش زبان انگلیسی / میوه ها
کانال :
قسمت چهارم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با انواع میوه در زبان انگلیسی آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )
آموزش زبان انگلیسی / شام
04':06''
24896 0
آموزش زبان انگلیسی / شام
کانال :
قسمت سوم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با کلمه ها و مواد مورد استفاده در وعده غذایی شام آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )
آموزش زبان انگلیسی / ناهار
06':22''
35273 0
آموزش زبان انگلیسی / ناهار
کانال :
قسمت دوم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با کلمه ها و مواد مورد استفاده در وعده غذایی ناهار آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )
آموزش زبان انگلیسی / صبحانه
06':37''
19308 0
آموزش زبان انگلیسی / صبحانه
کانال :
قسمت اول از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با کلمه ها و مواد مورد استفاده در وعده غذایی صبحانه آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هفدهم
16':24''
3617 0
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هفدهم
کانال :
قسمت پنجم از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه هفدهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هفدهم)
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح O کشیده
09':10''
9272 0
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح O کشیده
کانال :
قسمت چهارم از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه ی تلفظ صحیح O کشیده را همراه با مثال های متنوع فرا می گیرید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هفدهم )
آموزش زبان انگلیسی / جملات حال استمراری
06':47''
19376 0
آموزش زبان انگلیسی / جملات حال استمراری
کانال :
قسمت سوم از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه ی استفاده از جملات زمان حال استمراری در استفاده از افعال مربوط به اسباب و لوازم منزل را یاد می گیرید و همچنین با چند کلمه جدید نیز آشنا می شوید (English For You - سطح مبتدی - جلسه هفدهم )
آموزش زبان انگلیسی / اسباب و لوازم خانه
13':39''
13994 0
آموزش زبان انگلیسی / اسباب و لوازم خانه
کانال :
قسمت دوم از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با کلماتی که برای بیان اسباب و لوازم منزل استفاده می شوند ، آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هفدهم )
آموزش زبان انگلیسی / حروف اضافه
07':20''
5297 0
آموزش زبان انگلیسی / حروف اضافه
کانال :
قسمت اول از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت آشنایی خوبی با کاربرد حروف اضافه در بیان موقعیت اشیاء در زبان انگلیسی پیدا می کنید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هفدهم )
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه شانزدهم
13':42''
3643 0
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه شانزدهم
کانال :
قسمت هفتم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه شانزدهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود . (English For You - سطح مبتدی - جلسه شانزدهم)
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح i کشیده و a کوتاه
09':01''
5647 0
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح i کشیده و a کوتاه
کانال :
قسمت ششم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه ی تشخیص و تلفظ صحیح i کشیده و a کوتاه را همراه با مثال های متنوع فرا می گیرید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه شانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / خانه رویایی
06':23''
5794 0
آموزش زبان انگلیسی / خانه رویایی
کانال :
قسمت پنجم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت برای تمرین بیشتر 3 دیالوگ از افراد مختلف درباره خانه رویائی آنها پخش می شود و سپس بر اساس آن تمرین مکالمه خواهد شد . (English For You - سطح مبتدی - جلسه شانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / محیط بیرونی خانه
02':43''
4404 0
آموزش زبان انگلیسی / محیط بیرونی خانه
کانال :
قسمت چهارم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت عناصر تشکیل دهنده ی یک خانه که در محیط بیرونی آن قرار دارند را یاد می گیرید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه شانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / استفاده از there
14':32''
7395 0
آموزش زبان انگلیسی / استفاده از there
کانال :
قسمت سوم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه استفاده از there در موقعیت های منفی ، مثبت و سوالی جملات مربوط به خانه را فرا می گیرید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه شانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / انواع خانه
04':38''
13834 0
آموزش زبان انگلیسی / انواع خانه
کانال :
قسمت دوم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت انواع خانه ها مثل آپارتمان ، ویلا و ... در زبان انگلیسی به شما آموزش داده می شود . (English For You - سطح مبتدی - جلسه شانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / قسمت های مختلف خانه
05':20''
33195 0
آموزش زبان انگلیسی / قسمت های مختلف خانه
کانال :
قسمت اول از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با قسمت های مختلف خانه اعم از اتاق ها ، سرویس بهداشتی و ... آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه شانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه پانزدهم
12':52''
4572 0
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه پانزدهم
کانال :
قسمت پنجم از جلسه پانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه پانزدهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود . (English For You - سطح مبتدی - جلسه پانزدهم)
آموزش زبان انگلیسی / آشنایی با e  بی صدا
02':52''
3653 0
آموزش زبان انگلیسی / آشنایی با e بی صدا
کانال :
قسمت چهارم از جلسه پانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه ی تشخیص e بی صدا در کلمات را فرا می گیرید و یاد خواهید گرفت در این حالت کلمه را چگونه تلفظ نمایید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه پانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح a کشیده و e کوتاه
12':45''
5069 0
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح a کشیده و e کوتاه
کانال :
قسمت سوم از جلسه پانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه ی تشخیص و تلفظ صحیح a کشیده و e کوتاه را فرا می گیرید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه پانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / جملات امری
11':36''
4712 0
آموزش زبان انگلیسی / جملات امری
کانال :
قسمت دوم از جلسه پانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت استفاده از جملات امری در پاسخ به مشکلات سلامتی دیگران به شما آموزش داده می شود . (English For You - سطح مبتدی - جلسه پانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / بیماری ها
06':52''
20266 0
آموزش زبان انگلیسی / بیماری ها
کانال :
قسمت اول از جلسه پانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با بیماری های رایج و مشکلات سلامتی در زبان انگلیسی آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه پانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه چهاردهم
11':57''
1436 0
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه چهاردهم
کانال :
قسمت ششم از جلسه چهاردهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه چهاردهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود . (English For You - سطح مبتدی - جلسه چهاردهم )
آموزش زبان انگلیسی / i کوتاه و e کشیده
11':12''
2399 0
آموزش زبان انگلیسی / i کوتاه و e کشیده
کانال :
قسمت پنجم از جلسه چهاردهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت تلفط صحیح i کوتاه و e کشیده در کلمات انگلیسی به شما آموزش داده می شود . (English For You - سطح مبتدی - جلسه چهاردهم )
آموزش زبان انگلیسی / مراقبت های فردی
04':22''
2633 0
آموزش زبان انگلیسی / مراقبت های فردی
کانال :
قسمت چهارم از جلسه چهاردهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با اعمالی از قبیل آرایشگاه ، حمام گرفتن و ... که برای مراقبت از خود و بهداشت فردی استفاده می شود آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه چهاردهم )
آموزش زبان انگلیسی / جواهرات و زیورآلات
04':13''
4046 0
آموزش زبان انگلیسی / جواهرات و زیورآلات
کانال :
قسمت سوم از جلسه چهاردهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با انواع جواهرات و زیورآلات آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه چهاردهم )
آموزش زبان انگلیسی / لوازم آرایشی
06':00''
3412 0
آموزش زبان انگلیسی / لوازم آرایشی
کانال :
قسمت دوم از جلسه چهاردهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت لوازم مورد نیاز برای آرایش آموزش داده می شود . (English For You - سطح مبتدی - جلسه چهاردهم )