آقای فیوز

جستجو

آقای فیوز

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
نگهداری از گل حسن یوسف
07':05''
223245 0
نگهداری از گل حسن یوسف
کانال :
آموزش نگهداری و پرورش گل حسن یوسف توسط آقای فیوز در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
نگهداری گل پپرومیا
06':43''
106826 0
نگهداری گل پپرومیا
کانال :
آموزش نگهداری و تکثیر گل پپرومیا توسط آقای فیوز در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
کاکتوس های گوشتی
06':18''
75656 0
کاکتوس های گوشتی
کانال :
نکاتی درباره نگهداری و پرورش ساکولنت ها یا کاکتوس های گوشتی توسط آقای فیوز در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
گل کالانکوا
07':12''
48285 0
گل کالانکوا
کانال :
نکاتی درباره نگهداری و پرورش گل کالانکوا توسط آقای فیوز در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
معرفی چند گیاه زینتی
04':45''
32941 0
معرفی چند گیاه زینتی
کانال :
معرفی چند گیاه زینتی مانند زانفلیا و طریقه قلمه زدن و نگهداری با حضور آقای فیوز در برنامه یه خونه یه دریا از شبکه استانی بوشهر