آقای بهادری فر

جستجو

آقای بهادری فر

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
گیاه شیپوری
06':15''
22694 0
گیاه شیپوری
کانال :
معرفی گیاه شیپوری با حضور مهندس بهادری فر در بخش هنری برنامه عصر خانواده از شبکه دو
کاشت سبزی در منزل
08':36''
60858 0
کاشت سبزی در منزل
کانال :
آموزش کاشت سبزی در منزل توسط مهندس بهادری فر در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما .
نگهداری از گیاه آهنی
07':52''
34686 0
نگهداری از گیاه آهنی
کانال :
آموزش نگهداری از گیاهان آپارتمانی گیاه آهنی توسط آقای مهندس بهادری فر در برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
نگهداری از گل فوشیا
09':13''
55941 0
نگهداری از گل فوشیا
کانال :
آموزش نگهداری از گلهای آپارتمانی، گل فوشیا توسط آقای مهندس بهادری فر در برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
روش کاشت سبزی در منزل
09':28''
48927 0
روش کاشت سبزی در منزل
کانال :
آموزش روش کاشت سبزی در منزل با حضور آقای مهندس بهادری فر در برنامه عصر خانواده از شبکه دو سیما
نگهداری از گل اسپاتی
09':57''
38167 0
نگهداری از گل اسپاتی
کانال :
آموزش نگهداری از گلهای آپارتمانی، گل اسپاتی یا گل صلح توسط مهندس بهادری فر در برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
نگهداری از گیاه کردلین
00':00''
76900 0
نگهداری از گیاه کردلین
کانال :
آموزش نگهداری از گیاهان آپارتمانی گیاه کردلین یا کوپان یا اژدهای آتشین توسط آقای مهندس بهادری فر در برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
نگهداری از گل شیپوری
07':20''
86834 0
نگهداری از گل شیپوری
کانال :
آموزش نگهداری از گلهای آپارتمانی، گل شیپوری توسط آقای مهندس بهادری فر در برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
نگهداری از گیاه فوژر یا سرخس
08':53''
27507 0
نگهداری از گیاه فوژر یا سرخس
کانال :
آموزش نگهداری از گیاهاه فوژر یا سرخس یا لادرفر توسط آقای مهندس بهادری فر در برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
نگهداری از گیاه دیفن باخیا کاملیا
10':20''
47044 0
نگهداری از گیاه دیفن باخیا کاملیا
کانال :
آموزش نگهداری از گیاه دیفن باخیا کاملیا توسط آقای بهادری فر در برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
نگهداری از گیاه فلامینگو
09':03''
13159 0
نگهداری از گیاه فلامینگو
کانال :
آموزش نگهداری از گیاهان آپارتمانی، گیاه فلامینگو یا کالام گوا توسط کارشناس گل و گیاه آقای بهادری فر در برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
نگهداری از گیاه حسن یوسف
07':42''
31065 0
نگهداری از گیاه حسن یوسف
کانال :
آموزش نگهداری از گیاهان اپارتمانی، گیاه حسن یوسف توسط آقای بهادری فر در برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
گل کالان کو آ
06':12''
6155 0
گل کالان کو آ
کانال :
معرفی گل کالان کوآ و طریقه نگهداری این گیاه با حضور آقای بهادری فر در بخش هنری برنامه خان مهر از شبکه جام جم
تنبیه گیاه
03':51''
2559 0
تنبیه گیاه
کانال :
آموزش تنبیه گیاه که قبلا گل یا میوه داده است با حضور آقای مهندس بهادری فرد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کاشت سبزیجات در آپارتمان
11':13''
65906 0
کاشت سبزیجات در آپارتمان
کانال :
آموزش کاشت سبزیجات در آپارتمان با توضیحات مهندس بهادری فر در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
گیاه پاندانوس
06':22''
38726 0
گیاه پاندانوس
کانال :
معرفی گیاه پاندانوس و توضیحاتی در مورد نگهداری این گیاه با حضور آقای بهادری فر در بخش گلخانه برنامه خانواده از شبکه یک
گیاه دراسنای کامپکتا
06':47''
76546 0
گیاه دراسنای کامپکتا
کانال :
معرفی گیاه دراسنای کامپکتا با حضور آقای بهادری فر در بخش گلخانه برنامه خانواده از شبکه یک سیما
هنر بن سای
06':44''
27616 0
هنر بن سای
کانال :
آموزش هنر بن سای یا درخت در گلدان با حضور مهندس بهادری فر در بخش گلخانه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
گیاه آلاریا تیسما
06':26''
3698 0
گیاه آلاریا تیسما
کانال :
معرفی و آموزش نگهداری گیاه آلاریا تیسما با حضور آقای بهادری فر از شبکه یک برنامه خانواده
گیاه کاکتوس
06':53''
37622 0
گیاه کاکتوس
کانال :
معرفی گیاه کاکتوس با حضور آقای بهادری فر در بخش گلخانه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
پالم آپارتمانی
06':21''
3900 0
پالم آپارتمانی
کانال :
آموزش درست کردن پالم آپارتمانی با حضور آقای بهادری فر در بخش گلخانه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
گیاه ارکیده
06':29''
25061 0
گیاه ارکیده
کانال :
معرفی گیاه ارکیده و طریقه نگهداری آن با حضور آقای بهادری فرد در بخش گلخانه در برنامه خانواده از شبکه یک سیما
گیاه قهوه خانه ای
05':50''
18960 0
گیاه قهوه خانه ای
کانال :
معرفی گیاه قهوه خانه ای با حضور آقای بهادری فر در بخش گلخانه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
کاشت پیاز گیاهان
05':54''
57020 0
کاشت پیاز گیاهان
کانال :
نحوه کاشت پیازها توسط مهندس حسین بهادری فر کارشناس گل و گیاه در برنامه خانواده.
گیاه دیفن باخیا (2)
07':51''
72819 0
گیاه دیفن باخیا (2)
کانال :
آشنایی با نحوه تکثیر و نگهداری از گیاه تزئینی دیفن باخیا با آموزش آقای بهادری فر.
گیاه دیفن باخیا (1)
03':51''
36270 0
گیاه دیفن باخیا (1)
کانال :
آشنایی با گیاه و نحوه ی نگهداری و پرورش گیاه تزئینی دیفن باخیا توسط آقای بهادری فر.
کود و سم گل
07':03''
30601 0
کود و سم گل
کانال :
معرفی سموم و کودهای مناسب برای گیاهان آپارتمانی با حضور آقای بهادری فر در بخش هنری برنامه خانواده از شبکه یک سیما
گیاه دلبر
07':50''
33109 0
گیاه دلبر
کانال :
معرفی گیاه دلبر یگ گیاه آپارتمانی که سرشار انزژی و اکسیژن است با حضور بهادری فر در بخش گلخانه در برنامه خانواده از شبکه یک سیما
فوکوس بنجامین
09':19''
81222 0
فوکوس بنجامین
کانال :
معرفی گیاه فوکوس بنجامین با حضور بهادری فر در بخش گلخانه در برنامه خانواده از شبکه یک سیما
نگهداری گیاه سم برگ
08':49''
30978 0
نگهداری گیاه سم برگ
کانال :
طریقه نگهداری و قلمه زدن گیاه سم برگ یا دیفن باخیا با حضور آقای بهادری فر در بخش گلخانه برنامه خانواده از شبکه یک سیما