آستین

جستجو

آستین

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
الگو سازی آستین
06':01''
57254 0
الگو سازی آستین
کانال :
آموزش الگو سازی آستین توسط خانم زرگر در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
دوخت آستین
10':18''
63408 0
دوخت آستین
کانال :
آموزش دوخت آستین توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
دوخت آستین لاله
11':49''
100693 0
دوخت آستین لاله
کانال :
آموزش دوخت آستین لاله توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
آستین دو تکه
07':38''
43837 0
آستین دو تکه
کانال :
آموزش آستین دو تکه توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
الگو آستین مولر
10':19''
78238 0
الگو آستین مولر
کانال :
آموزش الگو آستین مولر توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
دوخت آستین مانتو
11':23''
40777 0
دوخت آستین مانتو
کانال :
آموزش دوخت آستین مانتو توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
رفع اشکالات آستین
13':57''
74392 0
رفع اشکالات آستین
کانال :
رفع اشکالات آستین توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده خانواده شبکه یک سیما .
روش وصل کردن آستین به لباس
12':25''
110407 0
روش وصل کردن آستین به لباس
کانال :
روش وصل کردن آستین به لباس توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده شبکه یک سیما .
آموزش الگوی آستین
11':06''
131566 0
آموزش الگوی آستین
کانال :
آموزش الگوی آستین توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده شبکه یک سیما .
خانم بهمنی | الگو آستین
08':42''
10849 0
خانم بهمنی | الگو آستین
کانال :
آموزش الگوی آستین با حضور خانم بهمنی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم جوادی | آستین دوتکه (2)
15':44''
89941 0
خانم جوادی | آستین دوتکه (2)
کانال :
ادامه آموزش دوخت آستین دوتکه توسط خانم جوادی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
خانم جوادی | آستین دوتکه (1)
12':30''
55795 0
خانم جوادی | آستین دوتکه (1)
کانال :
آموزش دوخت آستین دوتکه توسط خانم جوادی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
محله گل و بلبل 2/ فکر عروسی عمو پورنگ
02':43''
250885 0
محله گل و بلبل 2/ فکر عروسی عمو پورنگ
کانال :
رفتار عمو پورنگ باعث شده پدر و مادرش به ازدواج عمو پورنگ فکر کنند و برای او آستین بالا بزنند.
وصل آستین
06':13''
105873 0
وصل آستین
کانال :
آموزش وصل آستین توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
آستین پاپیونی
09':59''
29586 0
آستین پاپیونی
کانال :
آموزش دوخت آستین پاپیونی در بخش هنری برنامه زندگی زیباست از شبکه کرمان
آستین برش دار
05':51''
16118 0
آستین برش دار
کانال :
آموزش آستین برش دار توسط خانم محرم خانی در بخش هنری برنامه خانه آفتابی از شبکه آفتاب.
رفع مشکلات حلقه آستین ( به زبان آذری)
08':20''
13104 0
رفع مشکلات حلقه آستین ( به زبان آذری)
کانال :
رفع مشکلات حلقه آستین توسط خانم جلیلی در بخش هنری برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه
یقه هفت
09':24''
360364 0
یقه هفت
کانال :
آموزش بافت یقه هفت لباس با حضور خانم آتشبار در بخش هنری برنامه بنه مال از شبکه ایلام
پیراهن مردانه_ خانم برج خانی (4)
13':36''
6215 0
پیراهن مردانه_ خانم برج خانی (4)
کانال :
ادامه آموزش پیراهن مردانه با حضور خانم برج خانی در بخش هنری برنامه الاچیق از شبکه اشراق
بافت حلقه آستین لباس
05':32''
239729 0
بافت حلقه آستین لباس
کانال :
آموزش بافت حلقه آستین لباس با حضور خانم آتشبار در بخش هنری برنامه بنه مال از شبکه ایلام
پیراهن مردانه_ خانم برج خانی (3)
09':53''
6548 0
پیراهن مردانه_ خانم برج خانی (3)
کانال :
ادامه آموزش پیراهن مردانه با حضور خانم برج خانی در بخش هنری برنامه الاچیق از شبکه اشراق
پیراهن مردانه_ خانم برج خانی (2)
08':55''
7200 0
پیراهن مردانه_ خانم برج خانی (2)
کانال :
ادامه آموزش پیراهن مردانه با حضور خانم برج خانی در بخش هنری برنامه الاچیق از شبکه اشراق
مانتو آستین بارانی
13':33''
16156 0
مانتو آستین بارانی
کانال :
آموزش مانتو آستین بارانی با حضور خانم برج خانی در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
مانتوی کلوش و آستین بارانی
11':43''
174272 0
مانتوی کلوش و آستین بارانی
کانال :
آموزش مانتوی کلوش و آستین بارانی با حضور خانم برچ خانی در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
برش آستین کلوش
04':07''
146214 0
برش آستین کلوش
کانال :
آموزش برش آستین کلوش با حضور خانم برج خانی در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
آستین کلوش ـ خانم برج خانی
10':40''
43449 0
آستین کلوش ـ خانم برج خانی
کانال :
آموزش سه مدل آستین کلوش با حضور خانم برج خانی در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
آستین دراپه جدا
08':41''
76289 0
آستین دراپه جدا
کانال :
آموزش آستین دراپه جدا با حضور خانم عمرانی در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
آستین کتی ـ خانم برج خانی
11':54''
25203 0
آستین کتی ـ خانم برج خانی
کانال :
آموزش الگوی آستین کتی دو تکه با حضور خانم برج خانی در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
آستین دوتکه برای کت و پالتو
09':27''
77030 0
آستین دوتکه برای کت و پالتو
کانال :
آموزش آستین دوتکه مناسب برای کت و پالتو توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
آستین پف دار
08':51''
90267 0
آستین پف دار
کانال :
آموزش آستین پف دار و اندازه گیری بالاتنه با حضور خانم برج خانی در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق