عربی

جستجو

عربی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
عربی پایه هفتم | درس اول
27':33''
944 0
عربی پایه هفتم | درس اول
کانال :
پایه 7 متوسطه ( شبکه امید) عربی - درس اول / ۲۹ شهریور
عربی پایه هفتم | تمرین های بخش اول
21':20''
361 0
عربی پایه هفتم | تمرین های بخش اول
کانال :
پایه 7 متوسطه عربی- درس اول - تمرین های بخش اول - ۲۷ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما
عربی پایه دهم | حل نمونه سوالات درس اول
24':59''
799 0
عربی پایه دهم | حل نمونه سوالات درس اول
کانال :
پایه 10 متوسطه (شبکه آموزش) عربی زبان قرآن یک / ۲۴ شهریور
عربی زبان قرآن سه پایه دوازدهم درس یک اعلمو ، مشبه بالفعل | خانم دکتر ملکی
28':54''
440 0
عربی زبان قرآن سه پایه دوازدهم درس یک اعلمو ، مشبه بالفعل | خانم دکتر ملکی
کانال :
پایه 12 متوسطه (شبکه آموزش)عربی زبان قرآن 3/ ۲۴ شهریور
کتاب عربی پایه دهم درس یک | دکتر طائفه خوانی
25':42''
687 0
کتاب عربی پایه دهم درس یک | دکتر طائفه خوانی
کانال :
پایه 10 متوسطه عربی ،زبان قرآن / ۱۷ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش
درس عربی زبان قرآن یک پایه دهم درس اول | استاد فاضل نیا
26':38''
579 0
درس عربی زبان قرآن یک پایه دهم درس اول | استاد فاضل نیا
کانال :
پایه 10 متوسطه رشته علوم و معارف اسلامی عربی، زبان قرآن - درس 1 - ۱۷ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه قرآن سیما
جلسه اول عربی پایه ی نهم مرور درس اول هشتم متوسطه | خانم فروزنی
19':51''
483 0
جلسه اول عربی پایه ی نهم مرور درس اول هشتم متوسطه | خانم فروزنی
کانال :
پایه 9 متوسطه ، عربی / ۱۵ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش
کتاب عربی پایه هشتم جلسه اول | خانم کریمی
26':58''
1317 0
کتاب عربی پایه هشتم جلسه اول | خانم کریمی
کانال :
پایه 8 متوسطه ؛ عربی / ۱۵ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش
عربی پایه هفتم درس اول
25':38''
536 0
عربی پایه هفتم درس اول
کانال :
پایه هفتم متوسطه، عربی - درس اول / ۱۵ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش
نکات درس دوم پایه دوازدهم عربی استاد طرزی
25':54''
1962 0
نکات درس دوم پایه دوازدهم عربی استاد طرزی
کانال :
اجرای دکتر نسیم خشنودی در مدرسه تلویزیونی ایران و درس عربی توسط استاد طرزی، بررسی نکات درس دوم پایه 12
تحلیل سوالات عربی پایه دوازدهم
28':44''
179 0
تحلیل سوالات عربی پایه دوازدهم
کانال :
در برنامه امروز مدرسه تلویزیونی ایران تحلیل و بررسی سوالات عربی سه علوم و معارف اسلامی توسط استاد فاضل نیا از شبکه اموزش
مرور درس و سوالات عربی پایه 12 | استاد ملکی
28':24''
837 0
مرور درس و سوالات عربی پایه 12 | استاد ملکی
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) عربی - نمونه سوالات امتحانی و مرور درس ها توسط استاد ملکی / ۳ تیر
تحلیل سوالات عربی پایه12
28':44''
681 0
تحلیل سوالات عربی پایه12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) عربی - تحلیل سوالات امتحان توسط استاد فاضل نیا/ ۲ تیر
درس عربی پایه 12
26':29''
339 0
درس عربی پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) عربی / ۳۱ خرداد
درس عربی پایه 12 شبیه سازی آزمون | استاد ملکی
29':26''
435 0
درس عربی پایه 12 شبیه سازی آزمون | استاد ملکی
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) عربی - شبیه سازی آزمون / ۳۰ خرداد
مرور درس و سوالات عربی زبان قرآن پایه 12
23':37''
400 0
مرور درس و سوالات عربی زبان قرآن پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) عربی زبان قرآن - مرور درس یک / ۹ خرداد
درس عربی پایه 12 شبکه فارس مرور سوالات امتحان نهایی
29':27''
465 0
درس عربی پایه 12 شبکه فارس مرور سوالات امتحان نهایی
کانال :
مدرسه تلویزیونی فارس عربی انسانی پایه دوازدهم
درس عربی پایه 12 نکات کنکوری | استاد طرزی
26':40''
789 0
درس عربی پایه 12 نکات کنکوری | استاد طرزی
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) عربی / ۱۱ خرداد
درس عربی حل تمرین پایه 12
27':58''
423 0
درس عربی حل تمرین پایه 12
کانال :
درس عربی پایه 12 حل تمارین امتحان نهایی توسط خانم ملکی
حل تمارین امتحانی  درس عربی پایه 12
23':37''
957 0
حل تمارین امتحانی درس عربی پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) عربی - حل تمرین / ۱۰ خرداد
عربی سه، ادامه حل نمونه سوالات نهایی نهم خرداد
34':48''
438 0
عربی سه، ادامه حل نمونه سوالات نهایی نهم خرداد
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) عربی سه - ادامه حل نمونه سوالات نهایی / ۹ خرداد
عربی 3 حل نمونه سوالات نهایی، پایه 12
21':22''
347 0
عربی 3 حل نمونه سوالات نهایی، پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) عربی سه - حل نمونه سوالات نهایی / ۷ خرداد
عربی سه، حل نمونه سوال نهایی، پایه 12
25':44''
320 0
عربی سه، حل نمونه سوال نهایی، پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) عربی سه - حل نمونه سوال نهایی - رشته علوم و معارف اسلامی / ۵ خرداد
درس عربی 3، حل نمونه سوال نهایی، پایه 12
23':11''
247 0
درس عربی 3، حل نمونه سوال نهایی، پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) عربی سه - حل نمونه سوال نهایی / ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
عربی 3 ویژه علوم انسان ، حل تمرین
26':37''
286 0
عربی 3 ویژه علوم انسان ، حل تمرین
کانال :
حل تمرین عربی سه ، علوم انسانی
عربی3
23':11''
437 0
عربی3
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) عربی سه - حل تمرین / ۲۶ اردیبهشت
درس عربی حل تمرین درس 10
24':59''
407 0
درس عربی حل تمرین درس 10
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) عربی - رشته علوم و معارف -تمرین درس ده / ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
درس عربی 3، تمرین چهارم، ضمایر | مختار فاضل نیا
26':29''
727 0
درس عربی 3، تمرین چهارم، ضمایر | مختار فاضل نیا
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) عربی سه - رشته علوم و معارف اسلامی / ۱۹ اردیبهشت
عربی حل تمرین درس دوازهم پایه 12
28':09''
735 0
عربی حل تمرین درس دوازهم پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) عربی سه - حل تمرین۱۲ اردیبهشت
عربی زبان قرآن، مبحث ترجمه در آژمون سراسری
27':20''
406 0
عربی زبان قرآن، مبحث ترجمه در آژمون سراسری
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) عربی زبان قرآن - مبحث ترجمه در آژمون سراسری / ۱ اردیبهشت