زنبور

جستجو

زنبور

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
نحوه لانه سازی زنبور
00':13''
987 0
نحوه لانه سازی زنبور
کانال :
این زنبور در حال ساخت یک لانه برای تخم گذاری می باشد .نام این زنبور به دلیل استفاده از گل برای ساختن لانه اش می باشد.
روش جالب زنبورخوارها برای نیش نخوردن
01':55''
1744 0
روش جالب زنبورخوارها برای نیش نخوردن
کانال :
زنبورخوارها برای تناول زنبورهای بزرگ و مصون ماندن از نیش آنها روش جالبی دارند .