جستجو

خانم یوسفی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
خانم یوسفی
گل و گره تزئینی
10':08''
20174 3
گل و گره تزئینی
کانال :
گل و گره تزئینی

آموزش یک مدل گل و گره برای تزئین لباس توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

گل رز تیتانیوم
02':44''
11205 2
گل رز تیتانیوم
کانال :
گل رز تیتانیوم

آموزش هنری گلسازی گل رز تیتانیوم توسط خانم فاطمه یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

یقه دیپلمات یا فرنچی
09':02''
34257 8
یقه دیپلمات یا فرنچی
کانال :
یقه دیپلمات یا فرنچی

آموزش خیاطی دوخت یقه دیپلمات یا فرنچی مانتو توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

مانتو سنتی و فانتزی  2
09':35''
39454 6
مانتو سنتی و فانتزی 2
کانال :
مانتو سنتی و فانتزی  2

آموزش خیاطی دوخت مانتو سنتی و فانتزی توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

مانتو سنتی و فانتزی
08':33''
70577 4
مانتو سنتی و فانتزی
کانال :
مانتو سنتی و فانتزی

آموزش خیاطی دوخت مانتو سنتی و فانتزی توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

مونتاژ گهای برجسته تیتانیوم بر روی قاب برجسته
02':42''
6908 1
مونتاژ گهای برجسته تیتانیوم بر روی قاب برجسته
کانال :
مونتاژ گهای برجسته تیتانیوم بر روی قاب برجسته

آموزش هنری، مونتاژ گلهای برجسته تیتانیوم بر روی قاب برجسته توسط خانم فاطمه یوسفی در برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

آماده سازی یک قاب برجسته
03':32''
8575 3
آماده سازی یک قاب برجسته
کانال :
آماده سازی یک قاب برجسته

آموزش هنری، آماده سازی یک قاب برجسته توسط خانم فاطمه یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

گیاه یوکا
02':44''
3360 1
گیاه یوکا
کانال :
گیاه یوکا

معرفی گیاهیوکا با حضور خانم یوسفی در بخش گل و گیاه برنامه خانه محبت از شبکه گلستان

پارچه سازی با گلهای برجسته
03':32''
15218 6
پارچه سازی با گلهای برجسته
کانال :
پارچه سازی با گلهای برجسته

آموزش هنری پارچه سازی با گلهای برجسته توسط خانم فاطمه یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

گیاه اشیوریا
02':35''
2272 0
گیاه اشیوریا
کانال :
گیاه اشیوریا

معرفی گیاه اشیوریا با حضور خانم یوسفی در بخش گل و گیاه برنامه خانه محبت از شبکه گلستان

گیاه گندمی
02':55''
5427 3
گیاه گندمی
کانال :
گیاه گندمی

معرفی گیاه گندمی با حضور خانم یوسفی در بخش گل و گیاه از برنامه خانه محبت از شبکه گلستان

الگوی آستین به روش مولر
10':28''
98725 17
الگوی آستین به روش مولر
کانال :
الگوی آستین به روش مولر

آموزش هنری خیاطی، الگوی آستین به روش مولر توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

نکات طلایی الگوی بالاتنه مولر
09':32''
66094 18
نکات طلایی الگوی بالاتنه مولر
کانال :
نکات طلایی الگوی بالاتنه مولر

آموزش خیاطی درباره نکات طلایی الگوی بالاتنه مولر توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

خیاطی به روش مولر (4)
06':56''
119525 27
خیاطی به روش مولر (4)
کانال :
خیاطی به روش مولر (4)

اموزش خیاطی به روش مولر با حضور خانم یوسفی در بشخ هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

خیاطی به روش مولر (3)
10':45''
100383 30
خیاطی به روش مولر (3)
کانال :
خیاطی به روش مولر (3)

ادامه آموزش روش مولر در خیاطی توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج

خیاطی به روش مولر (2)
08':48''
67767 28
خیاطی به روش مولر (2)
کانال :
خیاطی به روش مولر (2)

ادامه آموزش روش مولر در خیاطی توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج

خیاطی به روش مولر (1)
11':11''
247622 37
خیاطی به روش مولر (1)
کانال :
خیاطی به روش مولر (1)

آموزش الگوی خیاطی به روش مولر با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج

دوخت برزیلی (2) ـ خانم یوسفی
08':07''
33246 8
دوخت برزیلی (2) ـ خانم یوسفی
کانال :
دوخت برزیلی (2) ـ خانم یوسفی

ادامه آموزش دوخت برزیلی با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج

دوخت برزیلی (2) ـ خانم یوسفی
10':27''
23782 3
دوخت برزیلی (2) ـ خانم یوسفی
کانال :
دوخت برزیلی (2) ـ خانم یوسفی

ادامه آموزش دوخت برزیلی با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

دوخت برزیلی (1) ـ خانم یوسفی
14':52''
57926 9
دوخت برزیلی (1) ـ خانم یوسفی
کانال :
دوخت برزیلی (1) ـ خانم یوسفی

آموزش دوخت برزیلی با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

یک مدل مانتو ساده ـ خانم یوسفی
10':08''
162179 20
یک مدل مانتو ساده ـ خانم یوسفی
کانال :
یک مدل مانتو ساده ـ خانم یوسفی

آموزش یک مدل مانتوی ساده و زیبا با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

رومیزی ترمه ـ خانم یوسفی
08':41''
49652 7
رومیزی ترمه ـ خانم یوسفی
کانال :
رومیزی ترمه ـ خانم یوسفی

آموزش رومیزی ترمه و آسترکشی آن کاری بسیار زیبا با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

تزئین شفق دوزی _ خانم یوسفی
10':29''
42368 9
تزئین شفق دوزی _ خانم یوسفی
کانال :
تزئین شفق دوزی _ خانم یوسفی

هنر شفق دوزی با آموزش تزئین با نوار اریب با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

گلبرگ شفق دوزی_ خانم یوسفی
08':02''
40916 3
گلبرگ شفق دوزی_ خانم یوسفی
کانال :
گلبرگ شفق دوزی_ خانم یوسفی

ادامه هنر شفق دوزی با آموزش گل برگ با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

شفق دوزی _ خانم یوسفی
08':19''
41637 10
شفق دوزی _ خانم یوسفی
کانال :
شفق دوزی _ خانم یوسفی

آموزش هنری شفق دوزی با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

شفق دوزی (4)_ خانم یوسفی
08':55''
122907 17
شفق دوزی (4)_ خانم یوسفی
کانال :
شفق دوزی (4)_ خانم یوسفی

ادامه آموزش شفق دوزی  یا عثمان دوزی و معرفی نخ ها و ابزار مورد نظر این هنر با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم

سنگ دوزی روی دانتل
11':36''
116991 10
سنگ دوزی روی دانتل
کانال :
سنگ دوزی روی دانتل

آموزش دوخت سنگ و منجوق روی دانتل با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما

یک مدل کاکتوس خمیری
07':32''
84753 11
یک مدل کاکتوس خمیری
کانال :
یک مدل کاکتوس خمیری

آموزش ساخت کاکتوس خمیری توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما

شفق دوزی (3)
09':22''
143953 16
شفق دوزی (3)
کانال :
شفق دوزی (3)

ادامه آموزش شفق دوزی  یا عثمان دوزی و معرفی نخ ها و ابزار مورد نظر این هنر با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم

شفق دوزی (2)
11':02''
157309 33
شفق دوزی (2)
کانال :
شفق دوزی (2)

ادامه آموزش شفق دوزی  یا عثمان دوزی و معرفی نخ ها و ابزار مورد نظر این هنر با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم

موزیک ویدئوهای شاد
موزیک ویدئوهای شاد

موزیک ویدئوهای شاد

موزیک ویدئوهای شاد
انیمیشن دیرین دیرین
انیمیشن دیرین دیرین

انیمیشن دیرین دیرین

انیمیشن دیرین دیرین
مجموعه طنز دورهمی
مجموعه طنز دورهمی

مجموعه طنز دورهمی

مجموعه طنز دورهمی
ترانه های کودکانه
ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه
برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه