جستجو

آموزش خیاطی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش خیاطی
یقه دراپه _ خانم شکری
05':38''
4998 4
یقه دراپه _ خانم شکری
کانال :
الگوي دامن فون
16':22''
4042 3
الگوي دامن فون
کانال :
دوخت پرده ( مدل دراپه _ 3 )
08':12''
14667 3
دوخت پرده ( مدل دراپه _ 3 )
کانال :
چهل تکه دوزی روی کیف
07':54''
9810 3
چهل تکه دوزی روی کیف
کانال :
پیراهن دکلته رومی
05':04''
12084 5
پیراهن دکلته رومی
کانال :
دامن تنگ ساده (خانم توحیدی _ 2 )
07':51''
12173 6
دامن تنگ ساده (خانم توحیدی _ 2 )
کانال :
سرعت دادن به کار دوخت
14':46''
74745 9
سرعت دادن به کار دوخت
کانال :
دامن تنگ (3)
06':51''
9990 4
دامن تنگ (3)
کانال :
پیراهن مجلسی
10':15''
45899 9
پیراهن مجلسی
کانال :
الگوی دامن _ خانم بزرگی
10':49''
22355 5
الگوی دامن _ خانم بزرگی
کانال :
بالش به شکل قلب
03':12''
14724 5
بالش به شکل قلب
کانال :
دامن فون
05':38''
14081 1
دامن فون
کانال :
دوخت دامن تنگ
15':14''
14830 1
دوخت دامن تنگ
کانال :
بالش پاندا
03':17''
19030 4
بالش پاندا
کانال :
دوخت پرده ( مدل دراپه _ 2 )
12':41''
46039 4
دوخت پرده ( مدل دراپه _ 2 )
کانال :
دوخت لباس کشی _ خانم شکری (2)
02':40''
40000 2
دوخت لباس کشی _ خانم شکری (2)
کانال :
مانتوی یقه کلوش
08':01''
29313 4
مانتوی یقه کلوش
کانال :
چند مدل یقه
10':04''
153291 20
چند مدل یقه
کانال :
تونیک فانتزی _ خانم زمانی
06':34''
61975 15
تونیک فانتزی _ خانم زمانی
کانال :
دامن تنگ ساده (خانم توحیدی _ 1 )
10':01''
20712 2
دامن تنگ ساده (خانم توحیدی _ 1 )
کانال :
چهل تکه دوزی
07':51''
44664 5
چهل تکه دوزی
کانال :