جستجو

سمت خدا

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
سمت خدا
در صدقه دادن از نزدیکان خود شروع کنید
01':18''
756 0
در صدقه دادن از نزدیکان خود شروع کنید
کانال :
در صدقه دادن از نزدیکان خود شروع کنید

در صدقه دادن از نزدیکان خود شروع کنید، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

در صدقه دادن از نزدیکان خود شروع کنید
01':04''
1709 0
در صدقه دادن از نزدیکان خود شروع کنید
کانال :
در صدقه دادن از نزدیکان خود شروع کنید

در صدقه دادن از نزدیکان خود شروع کنید، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

صدقه با مال غیر حلال فایده ای ندارد
03':33''
692 0
صدقه با مال غیر حلال فایده ای ندارد
کانال :
صدقه با مال غیر حلال فایده ای ندارد

مال غیر حلال صدقه آن فایده و اثر ندارد، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

صدقه داروی تضمینی
02':09''
4489 0
صدقه داروی تضمینی
کانال :
صدقه داروی تضمینی

صدقه داروی تضمینی، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

ما که مالیات می دهیم چرا باید خمس بدهیم؟
02':45''
1260 0
ما که مالیات می دهیم چرا باید خمس بدهیم؟
کانال :
ما که مالیات می دهیم چرا باید خمس بدهیم؟

ما که مالیات می دهیم چرا باید خمس بدهیم؟، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

نماز و زکات مکمل هم هستند
00':59''
726 0
نماز و زکات مکمل هم هستند
کانال :
نماز و زکات مکمل هم هستند

نماز و زکات مکمل هم هستند، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

قوانین سرعت گیر در اسلام
03':33''
1617 1
قوانین سرعت گیر در اسلام
کانال :
قوانین سرعت گیر در اسلام

قوانین سرعت گیر در اسلام، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

تعبیر زکات به صدقه در قرآن
02':12''
1449 0
تعبیر زکات به صدقه در قرآن
کانال :
تعبیر زکات به صدقه در قرآن

تعبیر زکات به صدقه در قرآن، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

در قرآن 500 بار اشاره به کمک به فقرا شده
01':00''
2269 0
در قرآن 500 بار اشاره به کمک به فقرا شده
کانال :
در قرآن 500 بار اشاره به کمک به فقرا شده

در قرآن 500 بار اشاره به کمک به فقرا شده، کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

ما 4 رقم نماز داریم
04':25''
4229 0
ما 4 رقم نماز داریم
کانال :
ما 4 رقم نماز داریم

انواع نماز که در قرآن ذکر شده، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

قبل از اسلام هم نماز بود
01':24''
2458 1
قبل از اسلام هم نماز بود
کانال :
قبل از اسلام هم نماز بود

قبل از اسلام هم نماز بود، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

نماز در جبهه چگونه باید باشد
04':32''
1427 0
نماز در جبهه چگونه باید باشد
کانال :
نماز در جبهه چگونه باید باشد

نماز در جبهه چگونه باید باشد، کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

نماز جماعت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
00':52''
3448 1
نماز جماعت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
کانال :
نماز جماعت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا

کلام زیبای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا در مورد برپایی نماز جماعت توسط امام حسین علیه السلام در روز عاشورا .

خاطره شنیدنی از شهید مدافع حرم محسن حججی
02':41''
3625 0
خاطره شنیدنی از شهید مدافع حرم محسن حججی
کانال :
خاطره شنیدنی از شهید مدافع حرم محسن حججی

مشرق/ خاطره شنیدنی از شهید مدافع حرم محسن حججی توسط کارشناس برنامه سمت خدا شهید حججی گفت: 'برای امام حسین(ع) فقط باید سر داد'

نماز جماعت صبح افضل از عبادت تا صبح
00':50''
2463 0
نماز جماعت صبح افضل از عبادت تا صبح
کانال :
نماز جماعت صبح افضل از عبادت تا صبح

نماز جماعت صبح افضل از عبادت تا صبح است، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

ما چیزی در اسلام به عنوان شیربها نداریم
00':46''
7535 3
ما چیزی در اسلام به عنوان شیربها نداریم
کانال :
ما چیزی در اسلام به عنوان شیربها نداریم

ما چیزی در اسلام به عنوان شیربها نداریم، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

اصل نماز جماعت است
00':48''
1296 0
اصل نماز جماعت است
کانال :
اصل نماز جماعت است

اصل نماز جماعت است، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .

پیام قرآن خواندن سر امام حسین علیه السلام
00':26''
2320 0
پیام قرآن خواندن سر امام حسین علیه السلام
کانال :
پیام قرآن خواندن سر امام حسین علیه السلام

پیام قرآن خواندن سر امام حسین علیه السلام چه بود، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا.

تاکید قرآن به اقامه نماز
01':03''
2167 0
تاکید قرآن به اقامه نماز
کانال :
تاکید قرآن به اقامه نماز

تاکید قرآن به اقامه نماز، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا.

معنای معرفت به اهل بیت
00':38''
2023 2
معنای معرفت به اهل بیت
کانال :
معنای معرفت به اهل بیت

معنای معرفت به اهل بیت در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا.

امام حسین علیه السلام شیعه و پیرو وفادار می خواهد
01':23''
2303 1
امام حسین علیه السلام شیعه و پیرو وفادار می خواهد
کانال :
امام حسین علیه السلام شیعه و پیرو وفادار می خواهد

امام حسین علیه السلام شیعه و پیرو وفادار می خواهد، در بیان شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .