جستجو

نلسون ماندلا

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
نلسون ماندلا
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 9
10':15''
788 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 9
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 9

قسمت نهم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(8)
10':11''
611 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(8)
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(8)

قسمت هشتم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران .

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(7)
10':02''
661 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(7)
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(7)

قسمت هفتم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران.

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 6
10':05''
602 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 6
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 6

قسمت ششم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 5
10':08''
529 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 5
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 5

قسمت پنجم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت4
10':10''
601 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت4
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت4

قسمت چهارم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران . 

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 3
10':07''
623 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 3
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 3

قسمت سوم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران .

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 1
10':05''
1037 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 1
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 1

قسمت اول از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» با موضوع بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران از زبان خود ایشان و نزدیکان .

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه
دورهمی

دورهمی

دورهمی
دورهمی
ماه عسل 1396

ماه عسل 1396

ماه عسل 1396
ماه عسل 1396
دعا و مناجات

دعا و مناجات

دعا و مناجات
دعا و مناجات
توصیه های پزشکی ماه رمضان

توصیه های پزشکی ماه رمضان

توصیه های پزشکی ماه رمضان
توصیه های پزشکی ماه رمضان