جستجو

نلسون ماندلا

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
نلسون ماندلا
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 9
10':15''
788 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 9
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 9

قسمت نهم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(8)
10':11''
610 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(8)
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(8)

قسمت هشتم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران .

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(7)
10':02''
661 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(7)
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(7)

قسمت هفتم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران.

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 6
10':05''
602 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 6
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 6

قسمت ششم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 5
10':08''
529 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 5
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 5

قسمت پنجم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت4
10':10''
591 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت4
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت4

قسمت چهارم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران . 

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 3
10':07''
623 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 3
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 3

قسمت سوم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران .

ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 1
10':05''
1001 1
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 1
کانال :
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 1

قسمت اول از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» با موضوع بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران از زبان خود ایشان و نزدیکان .

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه
حجاب و عفاف

حجاب و عفاف

حجاب و عفاف
حجاب و عفاف
انیمیشن پندانه

انیمیشن پندانه

انیمیشن پندانه
انیمیشن پندانه
انیمیشن دیرین دیرین

انیمیشن دیرین دیرین

انیمیشن دیرین دیرین
انیمیشن دیرین دیرین
ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه
ترانه های کودکانه