جستجو

خیاطی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
خیاطی
تونیک فانتزی (2) _ خانم زمانی
11':53''
13494 1
تونیک فانتزی (2) _ خانم زمانی
کانال :
روپوش مدرسه (دخترانه)
07':41''
12099 6
روپوش مدرسه (دخترانه)
کانال :
الگوی شلوار
08':20''
22462 0
الگوی شلوار
کانال :
روتختی چهل تکه
08':38''
173799 2
روتختی چهل تکه
کانال :
مانتوی شال سر خود
07':32''
30126 5
مانتوی شال سر خود
کانال :
طراحی لباس (4)
08':33''
25229 9
طراحی لباس (4)
کانال :
یقه دراپه _ خانم شکری
05':38''
15286 10
یقه دراپه _ خانم شکری
کانال :
الگوي دامن فون
16':22''
13629 4
الگوي دامن فون
کانال :
دوخت پرده ( مدل دراپه _ 3 )
08':12''
25545 4
دوخت پرده ( مدل دراپه _ 3 )
کانال :
چهل تکه دوزی روی کیف
07':54''
12275 3
چهل تکه دوزی روی کیف
کانال :
پیراهن دکلته رومی
05':04''
17601 5
پیراهن دکلته رومی
کانال :
دامن تنگ ساده (خانم توحیدی _ 2 )
07':51''
15564 7
دامن تنگ ساده (خانم توحیدی _ 2 )
کانال :
سرعت دادن به کار دوخت
14':46''
89698 10
سرعت دادن به کار دوخت
کانال :
دامن تنگ (3)
06':51''
19105 5
دامن تنگ (3)
کانال :
پیراهن مجلسی
10':15''
53751 9
پیراهن مجلسی
کانال :
الگوی دامن _ خانم بزرگی
10':49''
29280 23
الگوی دامن _ خانم بزرگی
کانال :
بالش به شکل قلب
03':12''
20381 5
بالش به شکل قلب
کانال :
دامن فون
05':38''
22198 1
دامن فون
کانال :
دوخت دامن تنگ
15':14''
24166 1
دوخت دامن تنگ
کانال :
بالش پاندا
03':17''
25425 4
بالش پاندا
کانال :
دوخت پرده ( مدل دراپه _ 2 )
12':41''
52849 6
دوخت پرده ( مدل دراپه _ 2 )
کانال :