جستجو

دفاع شخصی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
دفاع شخصی
آموزش نانچیکو / قسمت سوم
00':48''
1392 0
آموزش نانچیکو / قسمت سوم
کانال :
آموزش نانچیکو / قسمت سوم

قسمت سوم از آموزش کار با نانچیکو، آموزش آکادمیک و اصولی دفاع شخصی و سلاح سرد استاد سید محمد حسینی دبیر تانگ سودو کشور تهران

آموزش نانچیکو / قسمت دوم
01':17''
1447 0
آموزش نانچیکو / قسمت دوم
کانال :
آموزش نانچیکو / قسمت دوم

قسمت دوم آموزش کار با نانچیکو، آموزش آکادمیک و اصولی دفاع شخصی و نانچیکو استاد محمد حسینی دبیر تانگ سودو کشور تهران .

15 تکنیک دفاع چاقو
02':51''
541 0
15 تکنیک دفاع چاقو
کانال :
15 تکنیک دفاع چاقو

15 تکنیک دفاع چاقو آموزش توسط استاد مهدی نمازی رئیس وبنیانگذار سبک بین المللی تک گونگ موسول ایران.

آموزش نانچیکو / قسمت اول
01':18''
630 0
آموزش نانچیکو / قسمت اول
کانال :
آموزش نانچیکو / قسمت اول

آموزش آکادمیک و اصولی دفاع شخصی ، نانچیکو و انواع سلاح سرد استاد محمد حسینی دبیر سبک تانگ سودو کشور تهران

آموزش دفاع شخصی / رهایی از جلو
00':25''
605 0
آموزش دفاع شخصی / رهایی از جلو
کانال :
آموزش دفاع شخصی / رهایی از جلو

آموزش دفاع شخصی و سلاح سرد استاد محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو .

آموزش دفاع شخصی / رهایی یقه
00':27''
1057 0
آموزش دفاع شخصی / رهایی یقه
کانال :
آموزش دفاع شخصی / رهایی یقه

آموزش دفاع شخصی و سلاح سرد استاد محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو .

دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۱۰
00':38''
1082 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۱۰
کانال :
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۱۰

آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک 10 توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .

دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۹
00':45''
757 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۹
کانال :
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۹

آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک 9 توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .

دفاع شخصی چاقو / تکنیک 8
01':02''
687 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک 8
کانال :
دفاع شخصی چاقو / تکنیک 8

آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک 8 توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .

دفاع شخصی چاقو / تکنیک 7
00':58''
675 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک 7
کانال :
دفاع شخصی چاقو / تکنیک 7

آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک 7 توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .

دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۶
00':30''
1129 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۶
کانال :
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۶

آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک 6 توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .

دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۵
01':21''
979 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۵
کانال :
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۵

آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک 5 توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .

دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۴
00':27''
708 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۴
کانال :
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۴

آموزش دفاع شخصی چاقو سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .

دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۳
00':37''
1089 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۳
کانال :
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۳

آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک سوم توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .

دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۲
00':30''
751 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۲
کانال :
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۲

آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک دوم توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .

دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۱
01':23''
1056 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۱
کانال :
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۱

آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک اول توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .

15 تکنیک دفاع چاقو
02':51''
1060 0
15 تکنیک دفاع چاقو
کانال :
15 تکنیک دفاع چاقو

15 تکنیک دفاع چاقو آموزش توسط استاد مهدی نمازی رئیس وبنیانگذار سبک بین المللی تک گونگ موسول ایران .

دفاع شخصی 70
00':06''
470 1
دفاع شخصی 70
کانال :
دفاع شخصی 70

آموزش دفاع شخصی توسط استاد مهدی نمازی نماینده فدراسیون بین المللی تکونگ موسول کره جنوبی در ایران ( دفاع شخصی و هنر های رزمی نیروهای ویژه )

دفاع شخصی 69
00':04''
351 0
دفاع شخصی 69
کانال :
دفاع شخصی 69

آموزش دفاع شخصی توسط استاد مهدی نمازی نماینده فدراسیون بین المللی تکونگ موسول کره جنوبی در ایران ( دفاع شخصی و هنر های رزمی نیروهای ویژه )

دفاع شخصی 68
00':04''
207 0
دفاع شخصی 68
کانال :
دفاع شخصی 68

آموزش دفاع شخصی توسط استاد مهدی نمازی نماینده فدراسیون بین المللی تکونگ موسول کره جنوبی در ایران ( دفاع شخصی و هنر های رزمی نیروهای ویژه )

دفاع شخصی 67
00':05''
244 0
دفاع شخصی 67
کانال :
دفاع شخصی 67

آموزش دفاع شخصی توسط استاد مهدی نمازی نماینده فدراسیون بین المللی تکونگ موسول کره جنوبی در ایران ( دفاع شخصی و هنر های رزمی نیروهای ویژه )

نماهنگ های فاطمی

نماهنگ های فاطمی

نماهنگ های فاطمی
نماهنگ های فاطمی
حجاب و عفاف

حجاب و عفاف

حجاب و عفاف
حجاب و عفاف
انیمیشن پندانه

انیمیشن پندانه

انیمیشن پندانه
انیمیشن پندانه
انیمیشن دیرین دیرین

انیمیشن دیرین دیرین

انیمیشن دیرین دیرین
انیمیشن دیرین دیرین
ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه
ترانه های کودکانه