سه شنبه 2 دي 1393 - 1 ربيع الاول 1436 - 23 دسامبر 2014
آموزش تصویری مناسک حج
وقوف در عرفات
00':00''
وقوف در عرفات
کانال :
3399 11
سرزمین منا
04':51''
سرزمین منا
کانال :
3241 9
معنای تنظیف و احرام
02':03''
معنای تنظیف و احرام
کانال :
1927 4
احرام حج تمتع
04':09''
احرام حج تمتع
کانال :
2341 5
اعمال پایانی حج تمتع
00':00''
اعمال پایانی حج تمتع
کانال :
3577 4
اعمال حج تمتع - قسمت اول
00':00''
اعمال حج تمتع - قسمت اول
کانال :
2316 7
اعمال حج تمتع - قسمت دوم
00':00''
اعمال حج تمتع - قسمت دوم
کانال :
1841 4
مناسک حج (اعمال منا)
00':00''
مناسک حج (اعمال منا)
کانال :
2099 8
مناسک حج (وقوف درعرفات)
00':00''
مناسک حج (وقوف درعرفات)
کانال :
1397 3
مناسک حج (طواف ونماز طواف)
00':00''
مناسک حج (طواف ونماز طواف)
کانال :
1477 5
مناسک حج (طواف)
00':00''
مناسک حج (طواف)
کانال :
1636 6
مناسک حج (محرمات احرام)
00':00''
مناسک حج (محرمات احرام)
کانال :
1563 1