جستجو

آموزش تجوید

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش تجوید
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن
19':42''
13227 2
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن
کانال :
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن

قسمت هفدهم آموزش تجوید قرآن کریم، برخی نکات مهم در قرائت قرآن توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر
23':55''
10432 0
آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر
کانال :
آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر

قسمت هفدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام مد و قصر توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن
13':34''
78839 3
آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن
کانال :
آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن

قسمت شانزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام میم ساکن توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین
22':10''
6641 0
آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین
کانال :
آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین

قسمت پانزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، اخفاء نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
21':08''
7157 0
آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
کانال :
آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین

قسمت چهاردهم آموزش تجوید قرآن کریم، اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین
11':48''
5889 2
آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین
کانال :
آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین

قسمت سیزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / ادغام
23':09''
3883 1
آموزش تجوید قرآن / ادغام
کانال :
آموزش تجوید قرآن / ادغام

قسمت دوازدهم آموزش تجوید قرآن کریم، ادغام توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی)
32':09''
4663 0
آموزش تجوید قرآن / تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی)
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی)

قسمت یازدهم آموزش تجوید قرآن کریم، تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی) توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / صفت تفخیم و ترقیق
14':30''
2718 1
آموزش تجوید قرآن / صفت تفخیم و ترقیق
کانال :
آموزش تجوید قرآن / صفت تفخیم و ترقیق

قسمت دهم آموزش تجوید قرآن کریم ، صفت تفخیم و ترقیق توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / صفت لین، قلقله و غنه
22':55''
4680 0
آموزش تجوید قرآن / صفت لین، قلقله و غنه
کانال :
آموزش تجوید قرآن / صفت لین، قلقله و غنه

قسمت نهم آموزش تجوید قرآن کریم ، صفت لین، قلقله و غنه توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / صفت استعلاء، اطباق و استفال
24':34''
4453 0
آموزش تجوید قرآن / صفت استعلاء، اطباق و استفال
کانال :
آموزش تجوید قرآن / صفت استعلاء، اطباق و استفال

قسمت هشتم آموزش تجوید قرآن کریم ، صفت استعلاء، اطباق و استفال توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (صاد) و (ضاد)
33':10''
6803 2
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (صاد) و (ضاد)
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (صاد) و (ضاد)

قسمت هفتم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (صاد) و (ضاد) و تمرین صحت قرائت نماز توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ظاء) و (طاء)
18':47''
4098 0
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ظاء) و (طاء)
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ظاء) و (طاء)

قسمت ششم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (ظاء) و (طاء) توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ثاء) و (ذال)
16':20''
6765 0
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ثاء) و (ذال)
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ثاء) و (ذال)

قسمت پنجم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (ثاء) و (ذال) توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (عین) و (غین)
18':15''
7571 1
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (عین) و (غین)
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (عین) و (غین)

قسمت چهارم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (عین) و (غین) توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (واو) و (حاء)
25':11''
4485 3
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (واو) و (حاء)
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (واو) و (حاء)

قسمت سوم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف واو و حاء توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تعریف علم تجوید و ادای صحیح حروف
22':03''
5223 0
آموزش تجوید قرآن / تعریف علم تجوید و ادای صحیح حروف
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تعریف علم تجوید و ادای صحیح حروف

قسمت دوم آموزش تجوید قرآن کریم ، تعریف علم تجوید و ادای صحیح حروف توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / آداب تلاوت قرآن
23':14''
6648 1
آموزش تجوید قرآن / آداب تلاوت قرآن
کانال :
آموزش تجوید قرآن / آداب تلاوت قرآن

قسمت اول آموزش تجوید قرآن کریم ، آداب تلاوت قرآن توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید مقدماتی10
34':50''
44958 35
آموزش تجوید مقدماتی10
کانال :
آموزش تجوید مقدماتی10

آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه دهم: وقف و ابتدا

آموزش تجوید مقدماتی9
23':45''
31575 7
آموزش تجوید مقدماتی9
کانال :
آموزش تجوید مقدماتی9

آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه نهم: احکام مد و قصر

آموزش تجوید مقدماتی8
07':04''
18178 8
آموزش تجوید مقدماتی8
کانال :
آموزش تجوید مقدماتی8

آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه هشتم: احکام غنه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه
دورهمی

دورهمی

دورهمی
دورهمی
انیمیشن دیدنی پندانه

انیمیشن دیدنی پندانه

انیمیشن دیدنی پندانه
انیمیشن دیدنی پندانه
موزیک ویدئو شاد

موزیک ویدئو شاد

موزیک ویدئو شاد
موزیک ویدئو شاد
ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه
ترانه های کودکانه