جستجو

آموزش تجوید

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش تجوید
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن
19':42''
7802 0
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن
کانال :
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن

قسمت هفدهم آموزش تجوید قرآن کریم، برخی نکات مهم در قرائت قرآن توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر
23':55''
5548 0
آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر
کانال :
آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر

قسمت هفدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام مد و قصر توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن
13':34''
4152 1
آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن
کانال :
آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن

قسمت شانزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام میم ساکن توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین
22':10''
3945 0
آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین
کانال :
آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین

قسمت پانزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، اخفاء نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
21':08''
3350 0
آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
کانال :
آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین

قسمت چهاردهم آموزش تجوید قرآن کریم، اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین
11':48''
3073 2
آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین
کانال :
آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین

قسمت سیزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / ادغام
23':09''
2577 0
آموزش تجوید قرآن / ادغام
کانال :
آموزش تجوید قرآن / ادغام

قسمت دوازدهم آموزش تجوید قرآن کریم، ادغام توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی)
32':09''
3276 0
آموزش تجوید قرآن / تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی)
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی)

قسمت یازدهم آموزش تجوید قرآن کریم، تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی) توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / صفت تفخیم و ترقیق
14':30''
2382 1
آموزش تجوید قرآن / صفت تفخیم و ترقیق
کانال :
آموزش تجوید قرآن / صفت تفخیم و ترقیق

قسمت دهم آموزش تجوید قرآن کریم ، صفت تفخیم و ترقیق توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / صفت لین، قلقله و غنه
22':55''
2758 0
آموزش تجوید قرآن / صفت لین، قلقله و غنه
کانال :
آموزش تجوید قرآن / صفت لین، قلقله و غنه

قسمت نهم آموزش تجوید قرآن کریم ، صفت لین، قلقله و غنه توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / صفت استعلاء، اطباق و استفال
24':34''
3481 0
آموزش تجوید قرآن / صفت استعلاء، اطباق و استفال
کانال :
آموزش تجوید قرآن / صفت استعلاء، اطباق و استفال

قسمت هشتم آموزش تجوید قرآن کریم ، صفت استعلاء، اطباق و استفال توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (صاد) و (ضاد)
33':10''
5570 1
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (صاد) و (ضاد)
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (صاد) و (ضاد)

قسمت هفتم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (صاد) و (ضاد) و تمرین صحت قرائت نماز توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ظاء) و (طاء)
18':47''
3096 0
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ظاء) و (طاء)
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ظاء) و (طاء)

قسمت ششم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (ظاء) و (طاء) توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ثاء) و (ذال)
16':20''
2777 0
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ثاء) و (ذال)
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ثاء) و (ذال)

قسمت پنجم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (ثاء) و (ذال) توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (عین) و (غین)
18':15''
3211 0
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (عین) و (غین)
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (عین) و (غین)

قسمت چهارم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (عین) و (غین) توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (واو) و (حاء)
25':11''
3294 3
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (واو) و (حاء)
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (واو) و (حاء)

قسمت سوم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف واو و حاء توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / تعریف علم تجوید و ادای صحیح حروف
22':03''
3040 0
آموزش تجوید قرآن / تعریف علم تجوید و ادای صحیح حروف
کانال :
آموزش تجوید قرآن / تعریف علم تجوید و ادای صحیح حروف

قسمت دوم آموزش تجوید قرآن کریم ، تعریف علم تجوید و ادای صحیح حروف توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید قرآن / آداب تلاوت قرآن
23':14''
2984 1
آموزش تجوید قرآن / آداب تلاوت قرآن
کانال :
آموزش تجوید قرآن / آداب تلاوت قرآن

قسمت اول آموزش تجوید قرآن کریم ، آداب تلاوت قرآن توسط استاد مهدی علم خواه .

آموزش تجوید مقدماتی10
34':50''
38109 34
آموزش تجوید مقدماتی10
کانال :
آموزش تجوید مقدماتی10

آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه دهم: وقف و ابتدا

آموزش تجوید مقدماتی9
23':45''
28564 6
آموزش تجوید مقدماتی9
کانال :
آموزش تجوید مقدماتی9

آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه نهم: احکام مد و قصر

آموزش تجوید مقدماتی8
07':04''
17247 8
آموزش تجوید مقدماتی8
کانال :
آموزش تجوید مقدماتی8

آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه هشتم: احکام غنه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه
دورهمی

دورهمی

دورهمی
دورهمی
محله گل و بلبل

محله گل و بلبل

محله گل و بلبل
محله گل و بلبل
برنامه سمت خدا

برنامه سمت خدا

برنامه سمت خدا
برنامه سمت خدا
انتخابات ریاست جمهوری 1396

انتخابات ریاست جمهوری 1396

انتخابات ریاست جمهوری 1396
انتخابات ریاست جمهوری 1396