جستجو

آموزش تندخوانی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش تندخوانی
آموزش تندخوانی / تقطیع
27':41''
5160 0
آموزش تندخوانی / تقطیع
کانال :
آموزش تندخوانی / تقطیع

قسمت بیست و سوم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه (تقطیع) توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / امتحانات
27':56''
7626 1
آموزش تندخوانی / امتحانات
کانال :
آموزش تندخوانی / امتحانات

قسمت بیست و هشتم (قسمت آخر) روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه در امتحانات توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / کسب تقویت روحیه و اعتماد به نفس
28':33''
12862 1
آموزش تندخوانی / کسب تقویت روحیه و اعتماد به نفس
کانال :
آموزش تندخوانی / کسب تقویت روحیه و اعتماد به نفس

قسمت بیست و هفتم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه ، کسب تقویت روحیه و اعتماد به نفس توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / یادگیری مطالب محاسباتی و زود آموزی
28':55''
4906 0
آموزش تندخوانی / یادگیری مطالب محاسباتی و زود آموزی
کانال :
آموزش تندخوانی / یادگیری مطالب محاسباتی و زود آموزی

قسمت بیست و ششم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه ، یادگیری مطالب محاسباتی و زود آموزی در کلاس درس توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / یادگیری زبانهای خارجی و مطالب محاسباتی
29':05''
6184 0
آموزش تندخوانی / یادگیری زبانهای خارجی و مطالب محاسباتی
کانال :
آموزش تندخوانی / یادگیری زبانهای خارجی و مطالب محاسباتی

قسمت بیست و پنجم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه، آموزش یادگیری زبانهای خارجی و مطالب محاسباتی توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / تجسم کلمات
00':00''
28681 0
آموزش تندخوانی / تجسم کلمات
کانال :
آموزش تندخوانی / تجسم کلمات

قسمت بیست و چهارم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه (تجسم کلمات) توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / فهم مطلب
30':48''
18391 0
آموزش تندخوانی / فهم مطلب
کانال :
آموزش تندخوانی / فهم مطلب

قسمت بیست و دوم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه (فهم مطلب) توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / روش آزمایش تقویم
00':00''
4459 0
آموزش تندخوانی / روش آزمایش تقویم
کانال :
آموزش تندخوانی / روش آزمایش تقویم

قسمت بیست و یکم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه (آزمایش تقویم) توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / روش تغذیه مغز
29':57''
4884 1
آموزش تندخوانی / روش تغذیه مغز
کانال :
آموزش تندخوانی / روش تغذیه مغز

قسمت بیستم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه (تغذیه مغز) توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / تصویر سازی اعداد
27':41''
6696 0
آموزش تندخوانی / تصویر سازی اعداد
کانال :
آموزش تندخوانی / تصویر سازی اعداد

قسمت نوزدهم روش های تندخوانی و ادامه تکنیک های تقویت حافظه (تصویرسازی اعداد) توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / ادامه الگوهای اعداد
30':10''
4633 0
آموزش تندخوانی / ادامه الگوهای اعداد
کانال :
آموزش تندخوانی / ادامه الگوهای اعداد

قسمت هجدهم روش های تندخوانی و ادامه تکنیک های تقویت حافظه (الگوهای اعداد) توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / الگوهای اعداد
28':27''
6361 0
آموزش تندخوانی / الگوهای اعداد
کانال :
آموزش تندخوانی / الگوهای اعداد

قسمت هفدهم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه (الگوهای اعداد) توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / تکنیک های تقویت حافظه
30':12''
6919 0
آموزش تندخوانی / تکنیک های تقویت حافظه
کانال :
آموزش تندخوانی / تکنیک های تقویت حافظه

قسمت شانزدهم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / به چه صورت حافظه را تقویت کنیم
27':44''
5020 0
آموزش تندخوانی / به چه صورت حافظه را تقویت کنیم
کانال :
آموزش تندخوانی / به چه صورت حافظه را تقویت کنیم

قسمت پانزدهم روش های تندخوانی و اینکه به چه صورت حافظه را تقویت کنیم توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / یرنامه ریزی در مطالعه
28':02''
4466 0
آموزش تندخوانی / یرنامه ریزی در مطالعه
کانال :
آموزش تندخوانی / یرنامه ریزی در مطالعه

قسمت چهاردهم روش های تندخوانی و برنامه ریزی در مطالعه توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / دانستن هدف از مطالعه
27':08''
6156 0
آموزش تندخوانی / دانستن هدف از مطالعه
کانال :
آموزش تندخوانی / دانستن هدف از مطالعه

قسمت سیزدهم روش های تندخوانی و دانستن هدف از مطالعه توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / نکاتی که بعد از تندخوانی باید رعایت شود
28':18''
5892 0
آموزش تندخوانی / نکاتی که بعد از تندخوانی باید رعایت شود
کانال :
آموزش تندخوانی / نکاتی که بعد از تندخوانی باید رعایت شود

قسمت دوازدهم روش های تندخوانی و تقویت حافظه و بیان نکاتی که بعد از تندخوانی باید رعایت شود توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / ادامه سیستم خواندن بدون فراموشی
30':09''
8721 0
آموزش تندخوانی / ادامه سیستم خواندن بدون فراموشی
کانال :
آموزش تندخوانی / ادامه سیستم خواندن بدون فراموشی

قسمت یازدهم روش های تندخوانی و تقویت حافظه و ادامه سیستم خواندن بدون فراموشی توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / سیستم خواندن بدون فراموشی
27':58''
6850 0
آموزش تندخوانی / سیستم خواندن بدون فراموشی
کانال :
آموزش تندخوانی / سیستم خواندن بدون فراموشی

قسمت دهم روش های تندخوانی و تقویت حافظه و سیستم خواندن بدون فراموشی توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / تکمیل بحث الگوی یادگیری
26':57''
4883 0
آموزش تندخوانی / تکمیل بحث الگوی یادگیری
کانال :
آموزش تندخوانی / تکمیل بحث الگوی یادگیری

قسمت نهم روش های تندخوانی و تقویت حافظه و تکمیل بحث الگوی یادگیری توسط دکتر محمد سیدا .

آموزش تندخوانی / الگوی یادآوری بسیار ساده (طرح شبکه ای)
28':53''
6926 0
آموزش تندخوانی / الگوی یادآوری بسیار ساده (طرح شبکه ای)
کانال :
آموزش تندخوانی / الگوی یادآوری بسیار ساده (طرح شبکه ای)

قسمت هشتم روش های تندخوانی و تقویت حافظه و الگوی یادآوری بسیار ساده (طرح شبکه ای) توسط دکتر محمد سیدا .

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه
دورهمی

دورهمی

دورهمی
دورهمی
انیمیشن دیدنی پندانه

انیمیشن دیدنی پندانه

انیمیشن دیدنی پندانه
انیمیشن دیدنی پندانه
موزیک ویدئو شاد

موزیک ویدئو شاد

موزیک ویدئو شاد
موزیک ویدئو شاد
ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه
ترانه های کودکانه