جستجو

سفرهای میتی کومان

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
سفرهای میتی کومان
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر دزد
19':32''
4474 0
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر دزد
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر دزد

میتو کومون به دلیل نداشتن دانش و توان رزم، در سفرهایش دو محافظ به نام های «ساساکی سوکه سابورو» و «آشوسی کاکانوشین کاکوسان» را همراه خود می برد. بنابراین شخصیت های «تسوکه» (ساساکی سوکه سابورو) و «کایکو» (آشوسی کاکانوشین کاکوسان) در این فیلم وجود خارجی داشته اند، اما «سگارو» و «زمبه» خیالی هستند.

کارتون سفرهای میتی کومان / غول دریا
20':48''
6295 2
کارتون سفرهای میتی کومان / غول دریا
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / غول دریا

میتو کومون به دلیل نداشتن دانش و توان رزم، در سفرهایش دو محافظ به نام های «ساساکی سوکه سابورو» و «آشوسی کاکانوشین کاکوسان» را همراه خود می برد. بنابراین شخصیت های «تسوکه» (ساساکی سوکه سابورو) و «کایکو» (آشوسی کاکانوشین کاکوسان) در این فیلم وجود خارجی داشته اند، اما «سگارو» و «زمبه» خیالی هستند.

کارتون سفرهای میتی کومان / دزدیدن بچه
20':14''
3703 1
کارتون سفرهای میتی کومان / دزدیدن بچه
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / دزدیدن بچه

میتو کومون به دلیل نداشتن دانش و توان رزم، در سفرهایش دو محافظ به نام های «ساساکی سوکه سابورو» و «آشوسی کاکانوشین کاکوسان» را همراه خود می برد. بنابراین شخصیت های «تسوکه» (ساساکی سوکه سابورو) و «کایکو» (آشوسی کاکانوشین کاکوسان) در این فیلم وجود خارجی داشته اند، اما «سگارو» و «زمبه» خیالی هستند.

کارتون سفرهای میتی کومان / غول گلی
18':54''
5930 0
کارتون سفرهای میتی کومان / غول گلی
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / غول گلی

قسمت هفدهم از کارتون سفرهای میتی کومان ، میتو کومون به دلیل نداشتن دانش و توان رزم، در سفرهایش دو محافظ به نام های «ساساکی سوکه سابورو» و «آشوسی کاکانوشین کاکوسان» را همراه خود می برد. بنابراین شخصیت های «تسوکه» (ساساکی سوکه سابورو) و «کایکو» (آشوسی کاکانوشین کاکوسان) در این فیلم وجود خارجی داشته اند، اما «سگارو» و «زمبه» خیالی هستند.

کارتون سفرهای میتی کومان / برنج
20':32''
5998 2
کارتون سفرهای میتی کومان / برنج
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / برنج

قسمت شانزدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : برنج

کارتون سفرهای میتی کومان / پسر جنگل
19':26''
5267 1
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر جنگل
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر جنگل

قسمت پانزدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : پسر جنگل (چشمه حیوانات)

کارتون سفرهای میتی کومان / کودک
20':14''
7919 0
کارتون سفرهای میتی کومان / کودک
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / کودک

قسمت چهاردهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : کودک

کارتون سفرهای میتی کومان / معبد اورنجیو
18':54''
6090 0
کارتون سفرهای میتی کومان / معبد اورنجیو
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / معبد اورنجیو

قسمت سیزدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : معبد اورنجیو

کارتون سفرهای میتی کومان / سوداگران نمک
19':59''
7359 0
کارتون سفرهای میتی کومان / سوداگران نمک
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / سوداگران نمک

قسمت دوازدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : سوداگران نمک

کارتون سفرهای میتی کومان / پسر پرنده
21':22''
6427 2
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر پرنده
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر پرنده

قسمت یازدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : پسر پرنده

کارتون سفرهای میتی کومان / ساسوکو و فرشته آسمانی
19':46''
2949 2
کارتون سفرهای میتی کومان / ساسوکو و فرشته آسمانی
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / ساسوکو و فرشته آسمانی

قسمت دهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : ساسوکو و فرشته آسمانی .

کارتون سفرهای میتی کومان / دزدان دریا
18':17''
5752 3
کارتون سفرهای میتی کومان / دزدان دریا
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / دزدان دریا

قسمت نهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : دزدان دریا

کارتون سفرهای میتی کومان / موش سیاه
18':49''
7822 2
کارتون سفرهای میتی کومان / موش سیاه
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / موش سیاه

قسمت هشتم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : ساشی کوزو (موش سیاه)

کارتون سفرهای میتی کومان / گروگان
15':48''
10706 0
کارتون سفرهای میتی کومان / گروگان
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / گروگان

قسمت هفتم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : گروگان

کارتون سفرهای میتی کومان / ببر پسر حاکم
19':05''
13988 6
کارتون سفرهای میتی کومان / ببر پسر حاکم
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / ببر پسر حاکم

قسمت ششم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : ببر پسر حاکم .

کارتون سفرهای میتی کومان / اسب سفید
19':51''
6571 0
کارتون سفرهای میتی کومان / اسب سفید
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / اسب سفید

قسمت پنجم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : اسب سفید .

کارتون سفرهای میتی کومان / مسابقه ی قایق رانی
20':32''
7412 0
کارتون سفرهای میتی کومان / مسابقه ی قایق رانی
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / مسابقه ی قایق رانی

قسمت چهارم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : مسابقه ی قایق رانی . . . ادامه ی توضیحات : مردم برای می تی کومون احترام ویژه ای قائل بودند و او را حامی و مدافع حقوق خود می پنداشتند و متخلفان به شدت از او حساب می بردند. . . .

کارتون سفرهای میتی کومان / بالن سواری
17':40''
5529 0
کارتون سفرهای میتی کومان / بالن سواری
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / بالن سواری

قسمت سوم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : بالن سواری . . . میتیوکومون فردی شوخ طبع و خوش مشرب، و یک پزشک و غذاشناس خِبره که در دورۀ ادو، به مدت ۳۰ سال حاکم شهر میتو بود و صداقت، عدالت و مورد اعتماد بودن او از طرف حاکم بزرگ، شهرۀ عام و خاص بود. به همین دلیل حاکم بزرگ، او را برای نظارت بر کار حاکمان ولایت های مختلف می فرستاد....

کارتون سفرهای میتی کومان / کاپاهای رودخانه
20':15''
5356 1
کارتون سفرهای میتی کومان / کاپاهای رودخانه
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / کاپاهای رودخانه

قسمت دوم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : کاپاهای رودخانه . . . «سفرهای کومان» یک مجموعۀ ژاپنی است که توسط شرکت کناک ساخته شده است. این شرکت مجموعه های «پسر شجاع» و «مسافر کوچولو» را نیز در کارنامۀ خود دارد. داستان این مجموعه از روی زندگینامۀ «توکوکاوا میتسوکونی» (۱۶۲۸-۱۷۰۱) ملقب به «میتوکومون» نوشته شد که یک شخصیت تاریخی مربوط به قرون وسطی در ژاپن بود. او از چهره های محبوب تاریخ ژاپن به حساب می آید .

کارتون سفرهای میتی کومان / دعوای آب
20':11''
3934 1
کارتون سفرهای میتی کومان / دعوای آب
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / دعوای آب

قسمت اول از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : دعوای آب . . .«سفرهای کومان» با نام اصلی Mitokômon. . . کشور سازنده:ژاپن . . سال ساخت:1982 . . . تکنیک:دو بعدی . . . شرکت سازنده:Knack Animation . . . کارگردان:Kazuyuki Okaseko, Tadashi Nitta, Utita Yuji

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه
دورهمی

دورهمی

دورهمی
دورهمی
انیمیشن دیدنی پندانه

انیمیشن دیدنی پندانه

انیمیشن دیدنی پندانه
انیمیشن دیدنی پندانه
موزیک ویدئو شاد

موزیک ویدئو شاد

موزیک ویدئو شاد
موزیک ویدئو شاد
ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه
ترانه های کودکانه