جستجو

سفرهای میتی کومان

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
سفرهای میتی کومان
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر دزد
19':32''
3765 0
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر دزد
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر دزد

میتو کومون به دلیل نداشتن دانش و توان رزم، در سفرهایش دو محافظ به نام های «ساساکی سوکه سابورو» و «آشوسی کاکانوشین کاکوسان» را همراه خود می برد. بنابراین شخصیت های «تسوکه» (ساساکی سوکه سابورو) و «کایکو» (آشوسی کاکانوشین کاکوسان) در این فیلم وجود خارجی داشته اند، اما «سگارو» و «زمبه» خیالی هستند.

کارتون سفرهای میتی کومان / غول دریا
20':48''
5078 1
کارتون سفرهای میتی کومان / غول دریا
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / غول دریا

میتو کومون به دلیل نداشتن دانش و توان رزم، در سفرهایش دو محافظ به نام های «ساساکی سوکه سابورو» و «آشوسی کاکانوشین کاکوسان» را همراه خود می برد. بنابراین شخصیت های «تسوکه» (ساساکی سوکه سابورو) و «کایکو» (آشوسی کاکانوشین کاکوسان) در این فیلم وجود خارجی داشته اند، اما «سگارو» و «زمبه» خیالی هستند.

کارتون سفرهای میتی کومان / دزدیدن بچه
20':14''
3255 1
کارتون سفرهای میتی کومان / دزدیدن بچه
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / دزدیدن بچه

میتو کومون به دلیل نداشتن دانش و توان رزم، در سفرهایش دو محافظ به نام های «ساساکی سوکه سابورو» و «آشوسی کاکانوشین کاکوسان» را همراه خود می برد. بنابراین شخصیت های «تسوکه» (ساساکی سوکه سابورو) و «کایکو» (آشوسی کاکانوشین کاکوسان) در این فیلم وجود خارجی داشته اند، اما «سگارو» و «زمبه» خیالی هستند.

کارتون سفرهای میتی کومان / غول گلی
18':54''
3837 0
کارتون سفرهای میتی کومان / غول گلی
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / غول گلی

قسمت هفدهم از کارتون سفرهای میتی کومان ، میتو کومون به دلیل نداشتن دانش و توان رزم، در سفرهایش دو محافظ به نام های «ساساکی سوکه سابورو» و «آشوسی کاکانوشین کاکوسان» را همراه خود می برد. بنابراین شخصیت های «تسوکه» (ساساکی سوکه سابورو) و «کایکو» (آشوسی کاکانوشین کاکوسان) در این فیلم وجود خارجی داشته اند، اما «سگارو» و «زمبه» خیالی هستند.

کارتون سفرهای میتی کومان / برنج
20':32''
4224 2
کارتون سفرهای میتی کومان / برنج
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / برنج

قسمت شانزدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : برنج

کارتون سفرهای میتی کومان / پسر جنگل
19':26''
5056 1
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر جنگل
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر جنگل

قسمت پانزدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : پسر جنگل (چشمه حیوانات)

کارتون سفرهای میتی کومان / کودک
20':14''
7349 0
کارتون سفرهای میتی کومان / کودک
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / کودک

قسمت چهاردهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : کودک

کارتون سفرهای میتی کومان / معبد اورنجیو
18':54''
5982 0
کارتون سفرهای میتی کومان / معبد اورنجیو
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / معبد اورنجیو

قسمت سیزدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : معبد اورنجیو

کارتون سفرهای میتی کومان / سوداگران نمک
19':59''
6984 0
کارتون سفرهای میتی کومان / سوداگران نمک
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / سوداگران نمک

قسمت دوازدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : سوداگران نمک

کارتون سفرهای میتی کومان / پسر پرنده
21':22''
6360 2
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر پرنده
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / پسر پرنده

قسمت یازدهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : پسر پرنده

کارتون سفرهای میتی کومان / ساسوکو و فرشته آسمانی
19':46''
2784 2
کارتون سفرهای میتی کومان / ساسوکو و فرشته آسمانی
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / ساسوکو و فرشته آسمانی

قسمت دهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : ساسوکو و فرشته آسمانی .

کارتون سفرهای میتی کومان / دزدان دریا
18':17''
5529 3
کارتون سفرهای میتی کومان / دزدان دریا
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / دزدان دریا

قسمت نهم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : دزدان دریا

کارتون سفرهای میتی کومان / موش سیاه
18':49''
7683 1
کارتون سفرهای میتی کومان / موش سیاه
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / موش سیاه

قسمت هشتم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : ساشی کوزو (موش سیاه)

کارتون سفرهای میتی کومان / گروگان
15':48''
9104 0
کارتون سفرهای میتی کومان / گروگان
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / گروگان

قسمت هفتم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : گروگان

کارتون سفرهای میتی کومان / ببر پسر حاکم
19':05''
11528 5
کارتون سفرهای میتی کومان / ببر پسر حاکم
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / ببر پسر حاکم

قسمت ششم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : ببر پسر حاکم .

کارتون سفرهای میتی کومان / اسب سفید
19':51''
6368 0
کارتون سفرهای میتی کومان / اسب سفید
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / اسب سفید

قسمت پنجم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : اسب سفید .

کارتون سفرهای میتی کومان / مسابقه ی قایق رانی
20':32''
6589 0
کارتون سفرهای میتی کومان / مسابقه ی قایق رانی
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / مسابقه ی قایق رانی

قسمت چهارم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : مسابقه ی قایق رانی . . . ادامه ی توضیحات : مردم برای می تی کومون احترام ویژه ای قائل بودند و او را حامی و مدافع حقوق خود می پنداشتند و متخلفان به شدت از او حساب می بردند. . . .

کارتون سفرهای میتی کومان / بالن سواری
17':40''
5374 0
کارتون سفرهای میتی کومان / بالن سواری
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / بالن سواری

قسمت سوم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : بالن سواری . . . میتیوکومون فردی شوخ طبع و خوش مشرب، و یک پزشک و غذاشناس خِبره که در دورۀ ادو، به مدت ۳۰ سال حاکم شهر میتو بود و صداقت، عدالت و مورد اعتماد بودن او از طرف حاکم بزرگ، شهرۀ عام و خاص بود. به همین دلیل حاکم بزرگ، او را برای نظارت بر کار حاکمان ولایت های مختلف می فرستاد....

کارتون سفرهای میتی کومان / کاپاهای رودخانه
20':15''
5207 1
کارتون سفرهای میتی کومان / کاپاهای رودخانه
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / کاپاهای رودخانه

قسمت دوم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : کاپاهای رودخانه . . . «سفرهای کومان» یک مجموعۀ ژاپنی است که توسط شرکت کناک ساخته شده است. این شرکت مجموعه های «پسر شجاع» و «مسافر کوچولو» را نیز در کارنامۀ خود دارد. داستان این مجموعه از روی زندگینامۀ «توکوکاوا میتسوکونی» (۱۶۲۸-۱۷۰۱) ملقب به «میتوکومون» نوشته شد که یک شخصیت تاریخی مربوط به قرون وسطی در ژاپن بود. او از چهره های محبوب تاریخ ژاپن به حساب می آید .

کارتون سفرهای میتی کومان / دعوای آب
20':11''
3603 1
کارتون سفرهای میتی کومان / دعوای آب
کانال :
کارتون سفرهای میتی کومان / دعوای آب

قسمت اول از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : دعوای آب . . .«سفرهای کومان» با نام اصلی Mitokômon. . . کشور سازنده:ژاپن . . سال ساخت:1982 . . . تکنیک:دو بعدی . . . شرکت سازنده:Knack Animation . . . کارگردان:Kazuyuki Okaseko, Tadashi Nitta, Utita Yuji

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه
دورهمی

دورهمی

دورهمی
دورهمی
محله گل و بلبل

محله گل و بلبل

محله گل و بلبل
محله گل و بلبل
نماهنگ های مهدوی

نماهنگ های مهدوی

نماهنگ های مهدوی
نماهنگ های مهدوی
انتخابات ریاست جمهوری 1396

انتخابات ریاست جمهوری 1396

انتخابات ریاست جمهوری 1396
انتخابات ریاست جمهوری 1396