جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
مهارتهای زندگی
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
10':58''
77231 12
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
کانال :
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت قهرمان واقعی

مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی
10':53''
25133 6
مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی
کانال :
مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت جشن عروسی

مهارت های زندگی / ارزش نهادن به آرامش دیگران
10':54''
27777 11
مهارت های زندگی / ارزش نهادن به آرامش دیگران
کانال :
مهارت های زندگی / ارزش نهادن به آرامش دیگران

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت آلودگی صوتی

مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
12':20''
29111 7
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
کانال :
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت حمید تمیزه!

مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
11':41''
25862 11
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
کانال :
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت شما دست به سیاه و سفید نزنید

مهارت های زندگی / عزت نفس
13':03''
28770 10
مهارت های زندگی / عزت نفس
کانال :
مهارت های زندگی / عزت نفس

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مهمان نا خوانده

مهارت های زندگی / استفاده از تجربه دیگران
13':30''
18514 3
مهارت های زندگی / استفاده از تجربه دیگران
کانال :
مهارت های زندگی / استفاده از تجربه دیگران

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت کوهنوردی خانوادگی

مهارت های زندگی / عدم آزار حیوانات
12':18''
18912 5
مهارت های زندگی / عدم آزار حیوانات
کانال :
مهارت های زندگی / عدم آزار حیوانات

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مزرعه آقا نوذر

مهارت های زندگی / احترام به تصمیم بچه ها
12':14''
16649 4
مهارت های زندگی / احترام به تصمیم بچه ها
کانال :
مهارت های زندگی / احترام به تصمیم بچه ها

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت ما هم میتونیم کمک کنیم

مهارت های زندگی / استقبال از تجربیات جدید
10':49''
12270 1
مهارت های زندگی / استقبال از تجربیات جدید
کانال :
مهارت های زندگی / استقبال از تجربیات جدید

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت چه خوب شد که اومدیم

مهارت های زندگی / آداب سفر رفتن با دیگران
12':17''
18389 4
مهارت های زندگی / آداب سفر رفتن با دیگران
کانال :
مهارت های زندگی / آداب سفر رفتن با دیگران

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت  وقتی همسفر آدم اقا فرهنگ باشه

مهارت های زندگی / نقش تامل در کاهش استرس
12':05''
18075 6
مهارت های زندگی / نقش تامل در کاهش استرس
کانال :
مهارت های زندگی / نقش تامل در کاهش استرس

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت خونسرد باش

مهارت های زندگی / انتقال مشکلات مالی به بچه ها
12':37''
10944 5
مهارت های زندگی / انتقال مشکلات مالی به بچه ها
کانال :
مهارت های زندگی / انتقال مشکلات مالی به بچه ها

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت دیگه از ولخرجی خبری نیست

مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی
12':25''
19056 5
مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی
کانال :
مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت ارزش انرژی

مهارت های زندگی / برنامه ریزی برای مقابله با دلشوری
11':27''
18901 6
مهارت های زندگی / برنامه ریزی برای مقابله با دلشوری
کانال :
مهارت های زندگی / برنامه ریزی برای مقابله با دلشوری

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مدیریت زمان

مهارت های زندگی / کنترل خشم
11':31''
26296 3
مهارت های زندگی / کنترل خشم
کانال :
مهارت های زندگی / کنترل خشم

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت وقتی عصبانی میشم چی کار کنم

مهارت های زندگی / ارتباط با افراد نا آشنا
12':37''
16816 4
مهارت های زندگی / ارتباط با افراد نا آشنا
کانال :
مهارت های زندگی / ارتباط با افراد نا آشنا

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت چرا نباید با غریبه ها حرف بزنم

مهارت های زندگی / رقابت سالم و رقابت مخرب
15':57''
13262 4
مهارت های زندگی / رقابت سالم و رقابت مخرب
کانال :
مهارت های زندگی / رقابت سالم و رقابت مخرب

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت بیزینس پرسود

مهارت های زندگی / غیبت کردن
11':03''
19992 3
مهارت های زندگی / غیبت کردن
کانال :
مهارت های زندگی / غیبت کردن

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت عیب هر کس را به خودش نگو

مهارت های زندگی / احترام به قوانین
11':20''
18682 1
مهارت های زندگی / احترام به قوانین
کانال :
مهارت های زندگی / احترام به قوانین

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت  قانون پذیزی

مهارت های زندگی / نقش پرسش در تفکر انتقادی
11':10''
19509 4
مهارت های زندگی / نقش پرسش در تفکر انتقادی
کانال :
مهارت های زندگی / نقش پرسش در تفکر انتقادی

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت امتحان جغرافی

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه
دورهمی

دورهمی

دورهمی
دورهمی
محله گل و بلبل

محله گل و بلبل

محله گل و بلبل
محله گل و بلبل
برنامه سمت خدا

برنامه سمت خدا

برنامه سمت خدا
برنامه سمت خدا
انتخابات ریاست جمهوری 1396

انتخابات ریاست جمهوری 1396

انتخابات ریاست جمهوری 1396
انتخابات ریاست جمهوری 1396