جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
مهارتهای زندگی
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
10':58''
106912 19
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
کانال :
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت قهرمان واقعی

مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی
10':53''
41018 8
مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی
کانال :
مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت جشن عروسی

مهارت های زندگی / ارزش نهادن به آرامش دیگران
10':54''
40913 15
مهارت های زندگی / ارزش نهادن به آرامش دیگران
کانال :
مهارت های زندگی / ارزش نهادن به آرامش دیگران

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت آلودگی صوتی

مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
12':20''
64661 11
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
کانال :
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت حمید تمیزه!

مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
11':41''
45744 16
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
کانال :
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت شما دست به سیاه و سفید نزنید

مهارت های زندگی / عزت نفس
13':03''
43537 12
مهارت های زندگی / عزت نفس
کانال :
مهارت های زندگی / عزت نفس

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مهمان نا خوانده

مهارت های زندگی / استفاده از تجربه دیگران
13':30''
22940 4
مهارت های زندگی / استفاده از تجربه دیگران
کانال :
مهارت های زندگی / استفاده از تجربه دیگران

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت کوهنوردی خانوادگی

مهارت های زندگی / عدم آزار حیوانات
12':18''
24928 5
مهارت های زندگی / عدم آزار حیوانات
کانال :
مهارت های زندگی / عدم آزار حیوانات

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مزرعه آقا نوذر

مهارت های زندگی / احترام به تصمیم بچه ها
12':14''
20708 5
مهارت های زندگی / احترام به تصمیم بچه ها
کانال :
مهارت های زندگی / احترام به تصمیم بچه ها

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت ما هم میتونیم کمک کنیم

مهارت های زندگی / استقبال از تجربیات جدید
10':49''
21124 1
مهارت های زندگی / استقبال از تجربیات جدید
کانال :
مهارت های زندگی / استقبال از تجربیات جدید

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت چه خوب شد که اومدیم

مهارت های زندگی / آداب سفر رفتن با دیگران
12':17''
23716 6
مهارت های زندگی / آداب سفر رفتن با دیگران
کانال :
مهارت های زندگی / آداب سفر رفتن با دیگران

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت  وقتی همسفر آدم اقا فرهنگ باشه

مهارت های زندگی / نقش تامل در کاهش استرس
12':05''
22325 8
مهارت های زندگی / نقش تامل در کاهش استرس
کانال :
مهارت های زندگی / نقش تامل در کاهش استرس

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت خونسرد باش

مهارت های زندگی / انتقال مشکلات مالی به بچه ها
12':37''
19358 6
مهارت های زندگی / انتقال مشکلات مالی به بچه ها
کانال :
مهارت های زندگی / انتقال مشکلات مالی به بچه ها

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت دیگه از ولخرجی خبری نیست

مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی
12':25''
24564 7
مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی
کانال :
مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت ارزش انرژی

مهارت های زندگی / برنامه ریزی برای مقابله با دلشوری
11':27''
26584 7
مهارت های زندگی / برنامه ریزی برای مقابله با دلشوری
کانال :
مهارت های زندگی / برنامه ریزی برای مقابله با دلشوری

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مدیریت زمان

مهارت های زندگی / کنترل خشم
11':31''
41366 5
مهارت های زندگی / کنترل خشم
کانال :
مهارت های زندگی / کنترل خشم

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت وقتی عصبانی میشم چی کار کنم

مهارت های زندگی / ارتباط با افراد نا آشنا
12':37''
20708 4
مهارت های زندگی / ارتباط با افراد نا آشنا
کانال :
مهارت های زندگی / ارتباط با افراد نا آشنا

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت چرا نباید با غریبه ها حرف بزنم

مهارت های زندگی / رقابت سالم و رقابت مخرب
15':57''
17548 5
مهارت های زندگی / رقابت سالم و رقابت مخرب
کانال :
مهارت های زندگی / رقابت سالم و رقابت مخرب

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت بیزینس پرسود

مهارت های زندگی / غیبت کردن
11':03''
23466 4
مهارت های زندگی / غیبت کردن
کانال :
مهارت های زندگی / غیبت کردن

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت عیب هر کس را به خودش نگو

مهارت های زندگی / احترام به قوانین
11':20''
22361 3
مهارت های زندگی / احترام به قوانین
کانال :
مهارت های زندگی / احترام به قوانین

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت  قانون پذیزی

مهارت های زندگی / نقش پرسش در تفکر انتقادی
11':10''
26793 6
مهارت های زندگی / نقش پرسش در تفکر انتقادی
کانال :
مهارت های زندگی / نقش پرسش در تفکر انتقادی

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت امتحان جغرافی

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه
دورهمی

دورهمی

دورهمی
دورهمی
انیمیشن دیدنی پندانه

انیمیشن دیدنی پندانه

انیمیشن دیدنی پندانه
انیمیشن دیدنی پندانه
موزیک ویدئو شاد

موزیک ویدئو شاد

موزیک ویدئو شاد
موزیک ویدئو شاد
ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه
ترانه های کودکانه