جستجو

بزرگسالان

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
بزرگسالان
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هجدهم
15':03''
39868 11
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هجدهم
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هجدهم

قسمت هفتم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی .  در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه هجدهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود .  (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم)

آموزش زبان انگلیسی / کمیت سنج ها
11':29''
28017 8
آموزش زبان انگلیسی / کمیت سنج ها
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / کمیت سنج ها

قسمت ششم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با کاربردکمیت سنج ها یا Quantifier ها ، مثل some، any ، a lot of  و ... در زبان انگلیسی آشنا می شوید  . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )

آموزش زبان انگلیسی / اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
12':14''
35943 10
آموزش زبان انگلیسی / اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

قسمت پنجم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . بطور کلی‌ در زبان انگلیسی‌ می‌توان اسامی‌ را در دو دسته اسامی‌ قابل شمارش و اسامی‌ غیر قابل شمارش طبقه‌بندی‌ کرد، در این قسمت تفاوت میان اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در خوراکی ها را یاد می گیرید. (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )

آموزش زبان انگلیسی / میوه ها
07':58''
55251 15
آموزش زبان انگلیسی / میوه ها
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / میوه ها

قسمت چهارم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با انواع میوه در زبان انگلیسی آشنا می شوید  . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )

آموزش زبان انگلیسی / شام
04':06''
28225 15
آموزش زبان انگلیسی / شام
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / شام

قسمت سوم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی .  در این قسمت با کلمه ها و مواد مورد استفاده در وعده غذایی شام آشنا می شوید .  (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )

آموزش زبان انگلیسی / ناهار
06':22''
30110 7
آموزش زبان انگلیسی / ناهار
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / ناهار

قسمت دوم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی .  در این قسمت با کلمه ها و مواد مورد استفاده در وعده غذایی ناهار آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )

آموزش زبان انگلیسی / صبحانه
06':37''
24497 4
آموزش زبان انگلیسی / صبحانه
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / صبحانه

قسمت اول از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با کلمه ها و مواد مورد استفاده در وعده غذایی صبحانه آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )

آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هفدهم
16':24''
14604 2
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هفدهم
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هفدهم

قسمت پنجم از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی .  در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه هفدهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود .  (English For You - سطح مبتدی - جلسه هفدهم)

آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح O کشیده
09':10''
13535 1
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح O کشیده
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح O کشیده

قسمت چهارم از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه ی تلفظ صحیح O کشیده را همراه با مثال های متنوع فرا می گیرید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هفدهم )

آموزش زبان انگلیسی / جملات حال استمراری
06':47''
16759 12
آموزش زبان انگلیسی / جملات حال استمراری
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / جملات حال استمراری

قسمت سوم از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه ی استفاده از جملات زمان حال استمراری در استفاده از افعال مربوط به اسباب و لوازم منزل را یاد می گیرید و همچنین با چند کلمه جدید نیز آشنا می شوید  (English For You - سطح مبتدی - جلسه  هفدهم )

آموزش زبان انگلیسی / اسباب و لوازم خانه
13':39''
17802 4
آموزش زبان انگلیسی / اسباب و لوازم خانه
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / اسباب و لوازم خانه

قسمت دوم از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با کلماتی که برای بیان اسباب و لوازم منزل استفاده می شوند ، آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  هفدهم )

آموزش زبان انگلیسی / حروف اضافه
07':20''
8883 2
آموزش زبان انگلیسی / حروف اضافه
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / حروف اضافه

قسمت اول از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت آشنایی خوبی با کاربرد حروف اضافه در بیان موقعیت اشیاء در زبان انگلیسی پیدا می کنید  . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  هفدهم )

آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه شانزدهم
13':42''
12694 1
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه شانزدهم
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه شانزدهم

قسمت هفتم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی .  در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه شانزدهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود .  (English For You - سطح مبتدی - جلسه شانزدهم)

آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح i کشیده و a کوتاه
09':01''
15750 3
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح i کشیده و a کوتاه
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح i کشیده و a کوتاه

قسمت ششم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه ی تشخیص و تلفظ صحیح  i کشیده و a کوتاه را همراه با مثال های متنوع فرا می گیرید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه شانزدهم )

آموزش زبان انگلیسی / خانه رویایی
06':23''
9679 1
آموزش زبان انگلیسی / خانه رویایی
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / خانه رویایی

قسمت پنجم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت برای تمرین بیشتر 3 دیالوگ از افراد مختلف درباره خانه رویائی آنها پخش می شود و سپس بر اساس آن تمرین مکالمه خواهد شد . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  شانزدهم )

آموزش زبان انگلیسی / محیط بیرونی خانه
02':43''
8281 1
آموزش زبان انگلیسی / محیط بیرونی خانه
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / محیط بیرونی خانه

قسمت چهارم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت عناصر تشکیل دهنده ی یک خانه که در محیط بیرونی آن قرار دارند را یاد می گیرید  . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  شانزدهم )

آموزش زبان انگلیسی / استفاده از there
14':32''
13426 7
آموزش زبان انگلیسی / استفاده از there
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / استفاده از there

قسمت سوم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه استفاده از there در موقعیت های منفی ، مثبت و سوالی جملات مربوط به خانه را فرا می گیرید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  شانزدهم )

آموزش زبان انگلیسی / انواع خانه
04':38''
11909 3
آموزش زبان انگلیسی / انواع خانه
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / انواع خانه

قسمت دوم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت انواع خانه ها مثل آپارتمان ، ویلا و ... در زبان انگلیسی به شما آموزش داده می شود . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  شانزدهم )

آموزش زبان انگلیسی / قسمت های مختلف خانه
05':20''
20953 3
آموزش زبان انگلیسی / قسمت های مختلف خانه
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / قسمت های مختلف خانه

قسمت اول از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با قسمت های مختلف خانه اعم از اتاق ها ، سرویس بهداشتی و ... آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  شانزدهم )

آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه پانزدهم
12':52''
11616 3
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه پانزدهم
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه پانزدهم

قسمت پنجم از جلسه پانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی .  در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه پانزدهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود .  (English For You - سطح مبتدی - جلسه پانزدهم)

آموزش زبان انگلیسی / آشنایی با e  بی صدا
02':52''
6203 3
آموزش زبان انگلیسی / آشنایی با e بی صدا
کانال :
آموزش زبان انگلیسی / آشنایی با e  بی صدا

قسمت چهارم از جلسه پانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه ی تشخیص e بی صدا در کلمات را فرا می گیرید و یاد خواهید گرفت در این حالت کلمه را چگونه تلفظ نمایید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه پانزدهم )

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه
دورهمی

دورهمی

دورهمی
دورهمی
انیمیشن دیدنی پندانه

انیمیشن دیدنی پندانه

انیمیشن دیدنی پندانه
انیمیشن دیدنی پندانه
موزیک ویدئو شاد

موزیک ویدئو شاد

موزیک ویدئو شاد
موزیک ویدئو شاد
ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه
ترانه های کودکانه