جستجو

برهمگان واضح و مبرهن است که...

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
برهمگان واضح و مبرهن است که...
اعتدال و میانه روی / انیمیشن
04':27''
5730 30
اعتدال و میانه روی / انیمیشن
کانال :
اعتدال و میانه روی / انیمیشن

بر همگان واضح و مبرهن است که اعتدال و میانه روی خیلی خوب است. بابای ما در جوانی در سیرک کار می کرده و می گوید: اعتدال و میانه روی است که مانع سقوط انسان می شود ...

صبر و بردباری / انیمیشن
04':44''
9004 13
صبر و بردباری / انیمیشن
کانال :
صبر و بردباری / انیمیشن

بر همگان مخصوصا بابایمان واضح و مبرهن است که صبر و بردباری خیلی رفتار و صفت خوب و پسندیده ای است. بابای ما نصف عمرش را در صف نانوایی گذرانده است تا برای ما یک لقمه نان بیاورد ...

عشق به یادگیری / انیمیشن
04':45''
6020 21
عشق به یادگیری / انیمیشن
کانال :
عشق به یادگیری / انیمیشن

بر همگان واضح و مبرهن است که عشق به یادگیری در همگان وجود دارد. یادگیری از همان سن کودکی آغار می شود ...

محیط زیست / انیمیشن
04':57''
12497 21
محیط زیست / انیمیشن
کانال :
محیط زیست / انیمیشن

بر همگان واضح و مبرهن است که ما به طبیعت گردی می رویم. بابایمان خیلی به درختان علاقمند دارد. مامانمان هم خیلی به شیرین کاری های بابایمان علاقمند دارد ...

انیمیشن طنز مدارا و مراعات
04':50''
4112 18
انیمیشن طنز مدارا و مراعات
کانال :
انیمیشن طنز مدارا و مراعات

مامان مان می گوید ما هم مثل نوزاد همسایه مان پدر بابایمان و مامان مان را درآورده بودیم. پس باید با صدای گریه نوزاد همسایه مان مدارا و مراعات نماییم ...

آینده نگری / انیمیشن
04':54''
8449 18
آینده نگری / انیمیشن
کانال :
آینده نگری / انیمیشن

آینده نگری، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!

اوقات فراغت / انیمیشن
04':40''
10280 24
اوقات فراغت / انیمیشن
کانال :
اوقات فراغت / انیمیشن

اوقات فراغت، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!

اعتماد به نفس / انیمیشن
05':03''
9752 24
اعتماد به نفس / انیمیشن
کانال :
اعتماد به نفس / انیمیشن

موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " اعتماد به نفس است. تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این انیمیشن خالی از لطف نیست!

مهرورزی / انیمیشن
04':31''
2243 25
مهرورزی / انیمیشن
کانال :
مهرورزی / انیمیشن

مهرورزی، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!

ساده زیستی / انیمیشن
05':56''
6001 21
ساده زیستی / انیمیشن
کانال :
ساده زیستی / انیمیشن

ساده زیستی، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه
دورهمی

دورهمی

دورهمی
دورهمی
محله گل و بلبل

محله گل و بلبل

محله گل و بلبل
محله گل و بلبل
نماهنگ های مهدوی

نماهنگ های مهدوی

نماهنگ های مهدوی
نماهنگ های مهدوی
انتخابات ریاست جمهوری 1396

انتخابات ریاست جمهوری 1396

انتخابات ریاست جمهوری 1396
انتخابات ریاست جمهوری 1396