جستجو

برهمگان واضح و مبرهن است که...

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
برهمگان واضح و مبرهن است که...
اعتدال و میانه روی / انیمیشن
04':27''
5039 29
اعتدال و میانه روی / انیمیشن
کانال :
اعتدال و میانه روی / انیمیشن

بر همگان واضح و مبرهن است که اعتدال و میانه روی خیلی خوب است. بابای ما در جوانی در سیرک کار می کرده و می گوید: اعتدال و میانه روی است که مانع سقوط انسان می شود ...

صبر و بردباری / انیمیشن
04':44''
6765 12
صبر و بردباری / انیمیشن
کانال :
صبر و بردباری / انیمیشن

بر همگان مخصوصا بابایمان واضح و مبرهن است که صبر و بردباری خیلی رفتار و صفت خوب و پسندیده ای است. بابای ما نصف عمرش را در صف نانوایی گذرانده است تا برای ما یک لقمه نان بیاورد ...

عشق به یادگیری / انیمیشن
04':45''
5337 21
عشق به یادگیری / انیمیشن
کانال :
عشق به یادگیری / انیمیشن

بر همگان واضح و مبرهن است که عشق به یادگیری در همگان وجود دارد. یادگیری از همان سن کودکی آغار می شود ...

محیط زیست / انیمیشن
04':57''
10529 20
محیط زیست / انیمیشن
کانال :
محیط زیست / انیمیشن

بر همگان واضح و مبرهن است که ما به طبیعت گردی می رویم. بابایمان خیلی به درختان علاقمند دارد. مامانمان هم خیلی به شیرین کاری های بابایمان علاقمند دارد ...

انیمیشن طنز مدارا و مراعات
04':50''
3104 17
انیمیشن طنز مدارا و مراعات
کانال :
انیمیشن طنز مدارا و مراعات

مامان مان می گوید ما هم مثل نوزاد همسایه مان پدر بابایمان و مامان مان را درآورده بودیم. پس باید با صدای گریه نوزاد همسایه مان مدارا و مراعات نماییم ...

آینده نگری / انیمیشن
04':54''
7419 17
آینده نگری / انیمیشن
کانال :
آینده نگری / انیمیشن

آینده نگری، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!

اوقات فراغت / انیمیشن
04':40''
8400 24
اوقات فراغت / انیمیشن
کانال :
اوقات فراغت / انیمیشن

اوقات فراغت، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!

اعتماد به نفس / انیمیشن
05':03''
7248 19
اعتماد به نفس / انیمیشن
کانال :
اعتماد به نفس / انیمیشن

موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " اعتماد به نفس است. تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این انیمیشن خالی از لطف نیست!

مهرورزی / انیمیشن
04':31''
1891 24
مهرورزی / انیمیشن
کانال :
مهرورزی / انیمیشن

مهرورزی، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!

ساده زیستی / انیمیشن
05':56''
5189 20
ساده زیستی / انیمیشن
کانال :
ساده زیستی / انیمیشن

ساده زیستی، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!

موزیک ویدئوهای شاد

موزیک ویدئوهای شاد

موزیک ویدئوهای شاد
موزیک ویدئوهای شاد
انیمیشن دیرین دیرین

انیمیشن دیرین دیرین

انیمیشن دیرین دیرین
انیمیشن دیرین دیرین
مجموعه طنز دورهمی

مجموعه طنز دورهمی

مجموعه طنز دورهمی
مجموعه طنز دورهمی
ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه

ترانه های کودکانه
ترانه های کودکانه
برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه