يکشنبه 2 آذر 1393 - 29 محرم 1436 - 23 نوامبر 2014
آموزش بافتنی
کشباف و ساده بافی
07':06''
کشباف و ساده بافی
کانال :
3884 8
سر انداختن با میل
07':20''
سر انداختن با میل
کانال :
3030 13
یک مدل کلاه - خانم علیشاهی
09':18''
یک مدل کلاه - خانم علیشاهی
کانال :
12230 18
کلاه دخترانه گلدار (1)
07':38''
کلاه دخترانه گلدار (1)
کانال :
13698 27
بافت حلزونی ـ خانم کتلی
09':05''
بافت حلزونی ـ خانم کتلی
کانال :
22854 26
بافت یک مدل کلاه (1)
11':09''
بافت یک مدل کلاه (1)
کانال :
16215 37
پاپوش - خانم اجاقی
14':45''
پاپوش - خانم اجاقی
کانال :
18255 18
پاپوش بچه گانه(3)
08':36''
پاپوش بچه گانه(3)
کانال :
14585 6
پاپوش بچه گانه(2)
09':27''
پاپوش بچه گانه(2)
کانال :
14465 14
پاپوش بچه گانه (1)
08':40''
پاپوش بچه گانه (1)
کانال :
14706 21
شال توری زنانه
12':55''
شال توری زنانه
کانال :
22107 42
یک مدل بلوز زنانه
07':53''
یک مدل بلوز زنانه
کانال :
19199 18
شال مدل ژور بافی
11':51''
شال مدل ژور بافی
کانال :
14938 17
شال گردن خانم نیازی (2)
04':49''
شال گردن خانم نیازی (2)
کانال :
15053 11
شال گردن خانم نیازی (1)
04':43''
شال گردن خانم نیازی (1)
کانال :
17004 21