چهارشنبه 5 آذر 1393 - 3 صفر 1436 - 26 نوامبر 2014
آموزش بافتنی
کیف مدارک چرم (3)
05':19''
کیف مدارک چرم (3)
کانال :
216 3
بافت ابتدایی پاپوش
10':23''
بافت ابتدایی پاپوش
کانال :
550 2
ترکیب بافت رکن و کشباف
07':01''
ترکیب بافت رکن و کشباف
کانال :
1024 2
بافت حلزونی (2)ـ خانم کتلی
09':16''
بافت حلزونی (2)ـ خانم کتلی
کانال :
1429 6
کشباف و ساده بافی
07':06''
کشباف و ساده بافی
کانال :
5289 8
سر انداختن با میل
07':20''
سر انداختن با میل
کانال :
4269 13
یک مدل کلاه - خانم علیشاهی
09':18''
یک مدل کلاه - خانم علیشاهی
کانال :
16019 21
کلاه دخترانه گلدار (1)
07':38''
کلاه دخترانه گلدار (1)
کانال :
16924 29
بافت حلزونی (1)ـ خانم کتلی
09':05''
بافت حلزونی (1)ـ خانم کتلی
کانال :
27650 36
بافت یک مدل کلاه (1)
11':09''
بافت یک مدل کلاه (1)
کانال :
17844 39
پاپوش - خانم اجاقی
14':45''
پاپوش - خانم اجاقی
کانال :
19320 19
پاپوش بچه گانه(3)
08':36''
پاپوش بچه گانه(3)
کانال :
15243 6
پاپوش بچه گانه(2)
09':27''
پاپوش بچه گانه(2)
کانال :
15402 15