جمعه 28 آذر 1393 - 26 صفر 1436 - 19 دسامبر 2014
آموزش بافتنی
کلاه کج
10':03''
کلاه کج
کانال :
5054 11
شنل دخترانه
18':04''
شنل دخترانه
کانال :
5792 16
شال گردن با آسان بافت
10':10''
شال گردن با آسان بافت
کانال :
6594 11
بافت ضربدری
14':18''
بافت ضربدری
کانال :
17677 27
بافت جناقی و حصیری
10':17''
بافت جناقی و حصیری
کانال :
15774 23
شال و کلاه مردانه
10':03''
شال و کلاه مردانه
کانال :
14703 18
بافت پیچ
13':24''
بافت پیچ
کانال :
13602 13
نقاب کلاه با میل و قلاب
09':28''
نقاب کلاه با میل و قلاب
کانال :
11649 11
کلاه فرانسوی با دو میل
09':11''
کلاه فرانسوی با دو میل
کانال :
17499 26
ترکیب بافت رکن و کشباف (2)
06':49''
ترکیب بافت رکن و کشباف (2)
کانال :
12586 19
بافت یک مدل کلاه (2)
16':26''
بافت یک مدل کلاه (2)
کانال :
14557 19
بافت ابتدایی پاپوش
10':23''
بافت ابتدایی پاپوش
کانال :
14823 36
ترکیب بافت رکن و کشباف (1)
07':01''
ترکیب بافت رکن و کشباف (1)
کانال :
11275 20