جستجو

نیمه پنهان (گفتگو با همسران شهدا)

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
نیمه پنهان (گفتگو با همسران شهدا)
گفتگو با همسر شهید ترابیان (2)
25':41''
816 0
گفتگو با همسر شهید ترابیان (2)
کانال :

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار محمد حسن ترابیان از زبان همسر ایشان، خانم زهرا شیخ بیگ در برنامه « نیمه پنهان ماه » / قسمت دوم

گفتگو با همسر شهید ترابیان (1)
26':16''
668 0
گفتگو با همسر شهید ترابیان (1)
کانال :

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار محمد حسن ترابیان از زبان همسر ایشان، خانم زهرا شیخ بیگ در برنامه « نیمه پنهان ماه » / قسمت اول

گفتگو با همسر شهید سوداگر
24':34''
1124 1
گفتگو با همسر شهید سوداگر
کانال :

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار احمد سوداگر از زبان همسر ایشان، خانم خدیجه صندوق ساز زاده در برنامه « نیمه پنهان ماه ».

گفتگو با همسر شهید رهبر
26':23''
822 0
گفتگو با همسر شهید رهبر
کانال :

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار غلامرضا رهبر از زبان همسر ایشان، خانم فریبا انصاری در برنامه « نیمه پنهان ماه ».

گفتگو با همسر شهید عباس دوران
26':45''
1929 1
گفتگو با همسر شهید عباس دوران
کانال :

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار عباس دوران از زبان همسر ایشان، خانم دلیرروی فرد در برنامه « نیمه پنهان ماه ».

گفتگو با همسر شهید ابراهیم علی معصومی
26':27''
1042 1
گفتگو با همسر شهید ابراهیم علی معصومی
کانال :

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار ابراهیم علی معصومی از زبان همسر ایشان، خانم مریم معصومی در برنامه « نیمه پنهان ماه ».

گفتگو با همسر شهید ظریفیان یگانه
26':29''
513 1
گفتگو با همسر شهید ظریفیان یگانه
کانال :

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار احمد ظریفیان یگانه از زبان همسر ایشان، خانم حجازی در برنامه « نیمه پنهان ماه ».

شهید یوسف کلاهدوز
25':59''
1215 0
شهید یوسف کلاهدوز
کانال :

زندگی نامه شهید یوسف کلاهدوز به روایت همسر ایشان خانم زهرا موزرآنی

شهید مجید رمضان
27':24''
620 2
شهید مجید رمضان
کانال :

زندگی نامه شهید مجید رمضان به روایت همسر ایشان خانم فرشته سلطان مرادی

شهید مسعود علیمحمدی
27':08''
1679 5
شهید مسعود علیمحمدی
کانال :

زندگی نامه شهید هسته ای کشورمان مسعود علیمحمدی به روایت همسر ایشان خانم منصوره کرمی

شهید سعید سلیمانی
27':19''
548 0
شهید سعید سلیمانی
کانال :

زندگی نامه شهید سعید سلیمانی به روایت همسر ایشان خانم اعظم عبادی مقدم

شهید محمد بروجردی
26':50''
520 1
شهید محمد بروجردی
کانال :

زندگی نامه شهید محمد بروجردی به روایت همسر ایشان خانم فاطمه بی غم

شهید سید موسی نامجوی
26':11''
352 0
شهید سید موسی نامجوی
کانال :

زندگی نامه شهید سید موسی نامجوی به روایت همسر ایشان خانم افسر طلوعی

شهید نور علی شوشتری
26':33''
742 0
شهید نور علی شوشتری
کانال :

زندگی نامه شهید نور علی شوشتری به روایت همسر ایشان خانم طیبه درری سرولایتی در برنامه « نیمه پنهان ».

شهید سید کمال قریشی
27':04''
614 1
شهید سید کمال قریشی
کانال :

زندگی نامه شهید سید کمال قریشی به روایت همسر ایشان خانم زهرا علی عسگری

نحوه ازدواج شهید علی رضا یاسینی
14':37''
4722 18
نحوه ازدواج شهید علی رضا یاسینی
کانال :
بخش اول از« برنامه نیمه پنهان» در بیان خاطراتی شنیدنی از زبان همسربزرگوار شهید «علی رضا یاسینی» در روایتی صمیمی از اولین آشنایی ایشان با شهید بزرگوار تا ازدواج ایشان.
خاطرات زندگی مشترک شهید یاسینی
15':43''
3260 11
خاطرات زندگی مشترک شهید یاسینی
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار «علی یاسینی»  از زبان همسر شهید، « پروانه محمودی» در دومین بخش از سخنان ایشان در برنامه « نیمه پنهان».
شهید ورامینی از زبان همسر شهید
18':55''
2331 11
شهید ورامینی از زبان همسر شهید
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی از زبان همسربزرگوار شهید «عباس ورامینی» در روایتی صمیمی از اولین آشنایی ایشان با شهید بزرگوار تا ازدواج ایشان و دوران دفاع مقدس.
نحوه ازدواج شهید تندگویان
15':04''
2986 16
نحوه ازدواج شهید تندگویان
کانال :
بخش اول از برنامه « نیمه پنهان» در بیان خاطراتی شنیدنی از زبان همسربزرگوار شهید «محمد جواد تندگویان» در روایتی صمیمی از اولین آشنایی ایشان با شهید بزرگوار تا ازدواج ایشان و دوران دفاع مقدس.
خاطرات دوران اسارت شهید تندگویان
16':44''
3299 18
خاطرات دوران اسارت شهید تندگویان
کانال :
بیان خاطراتی از روزهای اسارت شهید بزررگوار محمد جواد تندگویان به روایت همسر ایشان« بتول برهات اشکوری» در دومین بخش از سخنان ایشان در برنامه « نیمه پنهان».
روایت زندگی همسر شهید هاشمیان
14':24''
1353 3
روایت زندگی همسر شهید هاشمیان
کانال :
بخش اول از سخنان شنیدنی همسربزرگوار شهید « محمد اصغری خواه» در روایتی صمیمی از زندگیشان از کودکی تا آشنایی با شهید اصغری خواه.

موزیک ویدئو های شاد
انیمیشن دیرین دیرین
دوربین مخفی
خندوانه
دورهمی