جستجو

نیمه پنهان (گفتگو با همسران شهدا)

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
نیمه پنهان (گفتگو با همسران شهدا)
گفتگو با همسر شهید ترابیان (2)
25':41''
1903 0
گفتگو با همسر شهید ترابیان (2)
کانال :
گفتگو با همسر شهید ترابیان (2)

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار محمد حسن ترابیان از زبان همسر ایشان، خانم زهرا شیخ بیگ در برنامه « نیمه پنهان ماه » / قسمت دوم

گفتگو با همسر شهید ترابیان (1)
26':16''
1951 0
گفتگو با همسر شهید ترابیان (1)
کانال :
گفتگو با همسر شهید ترابیان (1)

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار محمد حسن ترابیان از زبان همسر ایشان، خانم زهرا شیخ بیگ در برنامه « نیمه پنهان ماه » / قسمت اول

گفتگو با همسر شهید سوداگر
24':34''
1710 1
گفتگو با همسر شهید سوداگر
کانال :
گفتگو با همسر شهید سوداگر

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار احمد سوداگر از زبان همسر ایشان، خانم خدیجه صندوق ساز زاده در برنامه « نیمه پنهان ماه ».

گفتگو با همسر شهید رهبر
26':23''
1090 0
گفتگو با همسر شهید رهبر
کانال :
گفتگو با همسر شهید رهبر

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار غلامرضا رهبر از زبان همسر ایشان، خانم فریبا انصاری در برنامه « نیمه پنهان ماه ».

گفتگو با همسر شهید عباس دوران
26':45''
2437 1
گفتگو با همسر شهید عباس دوران
کانال :
گفتگو با همسر شهید عباس دوران

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار عباس دوران از زبان همسر ایشان، خانم دلیرروی فرد در برنامه « نیمه پنهان ماه ».

گفتگو با همسر شهید ابراهیم علی معصومی
26':27''
1918 1
گفتگو با همسر شهید ابراهیم علی معصومی
کانال :
گفتگو با همسر شهید ابراهیم علی معصومی

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار ابراهیم علی معصومی از زبان همسر ایشان، خانم مریم معصومی در برنامه « نیمه پنهان ماه ».

گفتگو با همسر شهید ظریفیان یگانه
26':29''
648 1
گفتگو با همسر شهید ظریفیان یگانه
کانال :
گفتگو با همسر شهید ظریفیان یگانه

بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار احمد ظریفیان یگانه از زبان همسر ایشان، خانم حجازی در برنامه « نیمه پنهان ماه ».

شهید یوسف کلاهدوز
25':59''
1699 0
شهید یوسف کلاهدوز
کانال :
شهید یوسف کلاهدوز

زندگی نامه شهید یوسف کلاهدوز به روایت همسر ایشان خانم زهرا موزرآنی

شهید مجید رمضان
27':24''
933 2
شهید مجید رمضان
کانال :
شهید مجید رمضان

زندگی نامه شهید مجید رمضان به روایت همسر ایشان خانم فرشته سلطان مرادی

شهید مسعود علیمحمدی
27':08''
1979 5
شهید مسعود علیمحمدی
کانال :
شهید مسعود علیمحمدی

زندگی نامه شهید هسته ای کشورمان مسعود علیمحمدی به روایت همسر ایشان خانم منصوره کرمی

شهید سعید سلیمانی
27':19''
912 0
شهید سعید سلیمانی
کانال :
شهید سعید سلیمانی

زندگی نامه شهید سعید سلیمانی به روایت همسر ایشان خانم اعظم عبادی مقدم

شهید محمد بروجردی
26':50''
1311 1
شهید محمد بروجردی
کانال :
شهید محمد بروجردی

زندگی نامه شهید محمد بروجردی به روایت همسر ایشان خانم فاطمه بی غم

شهید سید موسی نامجوی
26':11''
491 0
شهید سید موسی نامجوی
کانال :
شهید سید موسی نامجوی

زندگی نامه شهید سید موسی نامجوی به روایت همسر ایشان خانم افسر طلوعی

شهید نور علی شوشتری
26':33''
1018 0
شهید نور علی شوشتری
کانال :
شهید نور علی شوشتری

زندگی نامه شهید نور علی شوشتری به روایت همسر ایشان خانم طیبه درری سرولایتی در برنامه « نیمه پنهان ».

شهید سید کمال قریشی
27':04''
1662 1
شهید سید کمال قریشی
کانال :
شهید سید کمال قریشی

زندگی نامه شهید سید کمال قریشی به روایت همسر ایشان خانم زهرا علی عسگری

نحوه ازدواج شهید علی رضا یاسینی
14':37''
5025 18
نحوه ازدواج شهید علی رضا یاسینی
کانال :
نحوه ازدواج شهید علی رضا یاسینی
بخش اول از« برنامه نیمه پنهان» در بیان خاطراتی شنیدنی از زبان همسربزرگوار شهید «علی رضا یاسینی» در روایتی صمیمی از اولین آشنایی ایشان با شهید بزرگوار تا ازدواج ایشان.
خاطرات زندگی مشترک شهید یاسینی
15':43''
3588 11
خاطرات زندگی مشترک شهید یاسینی
کانال :
خاطرات زندگی مشترک شهید یاسینی
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار «علی یاسینی»  از زبان همسر شهید، « پروانه محمودی» در دومین بخش از سخنان ایشان در برنامه « نیمه پنهان».
شهید ورامینی از زبان همسر شهید
18':55''
2687 11
شهید ورامینی از زبان همسر شهید
کانال :
شهید ورامینی از زبان همسر شهید
بیان خاطراتی شنیدنی از زبان همسربزرگوار شهید «عباس ورامینی» در روایتی صمیمی از اولین آشنایی ایشان با شهید بزرگوار تا ازدواج ایشان و دوران دفاع مقدس.
نحوه ازدواج شهید تندگویان
15':04''
3209 17
نحوه ازدواج شهید تندگویان
کانال :
نحوه ازدواج شهید تندگویان
بخش اول از برنامه « نیمه پنهان» در بیان خاطراتی شنیدنی از زبان همسربزرگوار شهید «محمد جواد تندگویان» در روایتی صمیمی از اولین آشنایی ایشان با شهید بزرگوار تا ازدواج ایشان و دوران دفاع مقدس.
خاطرات دوران اسارت شهید تندگویان
16':44''
3515 18
خاطرات دوران اسارت شهید تندگویان
کانال :
خاطرات دوران اسارت شهید تندگویان
بیان خاطراتی از روزهای اسارت شهید بزررگوار محمد جواد تندگویان به روایت همسر ایشان« بتول برهات اشکوری» در دومین بخش از سخنان ایشان در برنامه « نیمه پنهان».
روایت زندگی همسر شهید هاشمیان
14':24''
1429 3
روایت زندگی همسر شهید هاشمیان
کانال :
روایت زندگی همسر شهید هاشمیان
بخش اول از سخنان شنیدنی همسربزرگوار شهید « محمد اصغری خواه» در روایتی صمیمی از زندگیشان از کودکی تا آشنایی با شهید اصغری خواه.

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه

برنامه طنز خندوانه
برنامه طنز خندوانه
دورهمی

دورهمی

دورهمی
دورهمی
محله گل و بلبل

محله گل و بلبل

محله گل و بلبل
محله گل و بلبل
برنامه سمت خدا

برنامه سمت خدا

برنامه سمت خدا
برنامه سمت خدا
انتخابات ریاست جمهوری 1396

انتخابات ریاست جمهوری 1396

انتخابات ریاست جمهوری 1396
انتخابات ریاست جمهوری 1396