شنبه 4 مرداد 1393 - 28 رمضان 1435 - 26 ژولاي 2014
دکتر سلام
آی وی اف چیست؟
02':02''
آی وی اف چیست؟
کانال :
671 2
دندان قروچه در کودکان
02':09''
دندان قروچه در کودکان
کانال :
444 1
تغذیه نوزادان دو قلو
00':55''
تغذیه نوزادان دو قلو
کانال :
244 0
تغذیه مدرسه
03':46''
تغذیه مدرسه
کانال :
224 2
آلرژی در کودکان
01':05''
آلرژی در کودکان
کانال :
216 0
مکیدن انگشت
02':12''
مکیدن انگشت
کانال :
344 0
مراحل تغذیه نوزاد
05':14''
مراحل تغذیه نوزاد
کانال :
176 0
شیر خشک و شیر مادر
01':02''
شیر خشک و شیر مادر
کانال :
178 0
حساسیت به پرتئین شیرگاو
01':56''
حساسیت به پرتئین شیرگاو
کانال :
97 0
زیاد شد شیر مادر
01':23''
زیاد شد شیر مادر
کانال :
338 1
شیر مادر یا شیر گاو
00':58''
شیر مادر یا شیر گاو
کانال :
114 0
نگهداری شیر مادر
04':32''
نگهداری شیر مادر
کانال :
162 0
کنترل و پیشگیری ام اس
05':06''
کنترل و پیشگیری ام اس
کانال :
672 0
کار فکری و ام اس
02':22''
کار فکری و ام اس
کانال :
350 0
ازدواج و ام اس
02':12''
ازدواج و ام اس
کانال :
404 0