جستجو

زبان انگلیسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
زبان انگلیسی
مرور جلسه اول به همراه مکالمه (Review)
09':14''
1397 1
مرور جلسه اول به همراه مکالمه (Review)
کانال :
معرفی خود به دیگران در انگلیسی
02':41''
925 0
معرفی خود به دیگران در انگلیسی
کانال :
معرفی افراد در زبان انگلیسی
05':03''
1592 0
معرفی افراد در زبان انگلیسی
کانال :
افعال To Be  و نحوه استفاده از آن
21':06''
1100 0
افعال To Be و نحوه استفاده از آن
کانال :
آموزش الفبای انگلیسی
09':56''
2536 3
آموزش الفبای انگلیسی
کانال :
وضعیت تأهل در زبان انگلیسی
02':37''
1206 1
وضعیت تأهل در زبان انگلیسی
کانال :
صفات ملکی در انگلیسی
08':28''
6470 3
صفات ملکی در انگلیسی
کانال :
اسم کوچک و فامیلی در زبان انگلیسی
02':30''
3890 3
اسم کوچک و فامیلی در زبان انگلیسی
کانال :
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 100
03':42''
26487 9
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 100
کانال :
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 50
02':13''
16672 6
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 50
کانال :
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 50
02':12''
13118 6
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 50
کانال :
آموزش حروف انگلیسی کودکان / 7
01':40''
22859 5
آموزش حروف انگلیسی کودکان / 7
کانال :
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 40
01':55''
13471 7
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 40
کانال :
آموزش حروف انگلیسی کودکان / 6
00':51''
8347 3
آموزش حروف انگلیسی کودکان / 6
کانال :
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 30
01':37''
8161 1
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 30
کانال :
آموزش حروف انگلیسی کودکان / 5
03':13''
17106 0
آموزش حروف انگلیسی کودکان / 5
کانال :
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 20
01':17''
7854 1
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 20
کانال :
آموزش حروف انگلیسی کودکان / 4
01':57''
13736 1
آموزش حروف انگلیسی کودکان / 4
کانال :
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 20
02':05''
8045 0
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 1 تا 20
کانال :
آموزش حروف انگلیسی کودکان / 3
01':29''
13117 4
آموزش حروف انگلیسی کودکان / 3
کانال :
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 11 تا 20
02':43''
7668 0
آموزش اعداد انگلیسی / اعداد 11 تا 20
کانال :

خندوانه
انیمیشن طنز دیرین دیرین
پشت صحنه طنز در حاشیه 2
آموزش زبان انگلیسی
موزیک ویدئو های شاد