جستجو

طاهری

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
طاهری
همه ی نیروی من چرا از پا افتادی
08':01''
770 3
همه ی نیروی من چرا از پا افتادی
کانال :
تیغ از کمین دو دست تنم را گرفت و برد
22':27''
405 0
تیغ از کمین دو دست تنم را گرفت و برد
کانال :
برنخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است
05':27''
530 0
برنخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است
کانال :
روی این پشت شکسته کوهی از غم ریخته
05':32''
373 0
روی این پشت شکسته کوهی از غم ریخته
کانال :
چگونه سر کنم بدون عشق صبح و شام را
11':20''
1005 0
چگونه سر کنم بدون عشق صبح و شام را
کانال :
عباسم و ام البنین مادرم
09':44''
299 0
عباسم و ام البنین مادرم
کانال :
اشکم ز داغ تو بر رخ چکیده است
04':25''
491 2
اشکم ز داغ تو بر رخ چکیده است
کانال :
امير سپاهم برادرت را ياري کن
08':34''
518 1
امير سپاهم برادرت را ياري کن
کانال :
پاشو سردار لشگرم اومده زهرا مادرم
10':25''
1172 2
پاشو سردار لشگرم اومده زهرا مادرم
کانال :
تا نبريم به کربلا گريه مي کنم
07':54''
318 1
تا نبريم به کربلا گريه مي کنم
کانال :
ذکر مصيبت علمدار کربلا
24':25''
711 2
ذکر مصيبت علمدار کربلا
کانال :
یا ابوالفضل ... یا ابوالفضل
04':28''
2377 6
یا ابوالفضل ... یا ابوالفضل
کانال :
غریب و بی یاورم
04':21''
1021 1
غریب و بی یاورم
کانال :
علمدار تو یاور ثار اللهی ...
14':49''
711 4
علمدار تو یاور ثار اللهی ...
کانال :
مولا بیا تا ما هم رستگار شویم
06':28''
491 3
مولا بیا تا ما هم رستگار شویم
کانال :
به خاک و خون افتاده پیکر عباس
20':38''
594 4
به خاک و خون افتاده پیکر عباس
کانال :
ای وای اگر سقا برنگردد!
08':58''
465 1
ای وای اگر سقا برنگردد!
کانال :
یا بقیة الله، از این غم و عزا آجرک الله
09':16''
410 1
یا بقیة الله، از این غم و عزا آجرک الله
کانال :
آب از غیرت عباسی تو میلرزد
05':07''
532 1
آب از غیرت عباسی تو میلرزد
کانال :
خدایا سقا
00':00''
3646 17
خدایا سقا
کانال :
نقل مرحوم شوشتری
00':00''
740 1
نقل مرحوم شوشتری
کانال :